VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Výzva – Pohřebnictví v praxi územních samospráv

Dne 29.3.2012 se poprvé konal kurz Pohřebnictví v praxi územních samospráv, který se setkal s velkou spokojeností u jeho účastníků, a to především díky jeho praktickému zaměření a diskusi při řešení konkrétních problémů z praxe.

Rádi bychom dle ohlasů účastníků připravili pokračování tohoto kurzu.


budova MOA a SZeŠ Rakovník

Budova se nachází u kruhového objezdu v ulici Pražské, vzdělávání probíhá v pronajaté učebně: po vstupu do budovy dojdete vpravo až na konec chodby.

Kancelář pracoviště VISK je v prvním patře, od schodů vlevo.

V budově je k dispozici nápojový automat.

Příchod od vlaku:

po východu z nádraží se dát rovně po schodech dolů podél plaveckého bazénu, přejít lávku přes potok, projít rovně přes park a mírně vzhůru, vlevo je budova školy MOA a SzeŠ. 5 minut chůze.


POCHVÁLILI NÁS

Chtěla bych Vám a Vaší instituci poděkovat za zorganizování velmi přínosného kurzu o zákoně o svobodném přístupu k informacím. Kurz zcela předčil má očekávání, erudovanost zvoleného řečníka a jeho schopnost reagovat na problémy z praxe byla nadstandardní. Ráda se v budoucnu zúčastním nějakého dalšího školení.

S pozdravem,

.....zaměstnankyně Města Říčany


Evropská unie a my

Grantový projekt

Výchova a vzdělávání v evropských souvislostech

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP, které mají mezioborový a multikulturní charakter, a které představují syntézu hodnot demokratického občana a myšlení v evropských a globálních souvislostech.


Organizační řád VISK

Aktualizované znění s účinností od 24.2.2012.

Poslední platné znění obsahuje přiložený soubor.


Novela školského zákona - aktuální semináře

lektorka Mgr. Pavla Katzová

Poslední dva termíny a místa konání s možností přihlášení:

15.05.2012 Kladno

22.05.2012 Beroun

Novela byla publikována ve Sbírce dne 30. 12. 2011 jako zákon č. 472/2011 Sb.

Účinnosti nabyla 1. 1. 2012.


Akademie třetího věku zahájena

VISK v únoru 2012 zahájil studium Akademie třetího věku, studijní program Historie a kultura. Krátká zpráva ze slavnostního zahájení 8.2. 2012 v Kutné Hoře v budově Jezuitské koleje, doplněná fotografiemi.


Jak si usnadnit přihlašování?

Registrace

Pokud se zaregistrujete do webu VISK (v menu na levé straně), při další objednávce školení již nemusíte znovu vyplňovat své kontaktní údaje, název vysílající organizace atd.

Registrace Vás k ničemu nezavazuje, jen usnadní přihlašování.

Podrobný návod Jak se příhlásit na vzdělávací program?

Seznamte se s našimi Podmínkami
(účastnické poplatky, způsob úhrady, stornovací podmínky).


Regionální konzultační centrum Praha - aktivity po skončení projektu Kurikulum S

Vzdělávací aktivity pro pedagogy SOŠ a SOU Středočeského kraje a Prahy jsou od 1. 2. 2012 nadále poskytovány prostřednictvím programové nabídky Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.

Plánované semináře:

06. 06. 2012 Botanická zahrada jako inspirativní místo pro výuku / Rostliny léčí a krášlí

07. 06. 2012 Projekty a projektové vyučování


Komunikace ve školní praxi

Zveme Vás na seminář Komunikace ve školní praxi.

Seminář se zaměřuje na jednu z klíčových dovedností učitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení – umění správně komunikovat. Odhaluje příčiny individuálních rozdílů a bariér v sociální komunikaci a zaměřuje se na chyby, jichž se při komunikaci ve škole nejčastěji dopouštíme. Umožňuje identifikovat vlastní komunikační styl a poskytuje účinné techniky a nástroje.


Stránky