VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Komunikace ve školní praxi

Zveme Vás na seminář Komunikace ve školní praxi.

Seminář se zaměřuje na jednu z klíčových dovedností učitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení – umění správně komunikovat. Odhaluje příčiny individuálních rozdílů a bariér v sociální komunikaci a zaměřuje se na chyby, jichž se při komunikaci ve škole nejčastěji dopouštíme. Umožňuje identifikovat vlastní komunikační styl a poskytuje účinné techniky a nástroje.


Jazykově metodické kurzy AJ v distanční formě

Kurzy byly připraveny předními odborníky British Council metodou e-learningu, probíhaji prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle, jsou výrazně interaktivní, obsahují texty ke studiu, audio, videozáznamy z třídní praxe učitelů, interaktivní cvičení, diskusní fóra a další aktivity. Účastníci pracují ve skupinách a jsou vedeni zkušeným metodikem- e-moderátorem.


Novela školského zákona - výklady a informace MŠMT

Text novely i úplného znění zákona doplněný o výklady, informace a stanoviska najdete na webu MŠMT.

MŠMT zveřejnilo stanoviska:

  • k situaci dosavadních ředitelů veřejných škol a školských zařízení, na které se vztahují přechodná ustanovení novely školského zákona
  • k rozsahu bezúplatného vzdělávání v MŠ
  • ke zrušení vlastního hodnocení školy a výstupního hodnocení žáka
  • ke změnám v přijímacím řízení na střední školy

Pocta Rudolfu II. - výstava v Novém paláci Pražského hradu

Vážení pedagogové, dovolujeme si vás upozornit na výstavu Pocta Rudolfu II. konanou při příležitosti 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II.

Proběhne v týdnu od 20.1.2012 /výroční den úmrtí panovníka/ do 27.1.2012 v autentických prostorách spojených s Rudolfem II. na Široké chodbě a Rudolfově galerii v Novém paláci Pražského hradu.


Novela školského zákona - semináře s Mgr. Pavlou Katzovou

Semináře k novele školského zákona – lektorka Mgr. Pavla Katzová

Termíny a místa konání s možností přihlášení:

20.2.2012 Příbram /// 28.2.2012 Rakovník /// 06.03.2012 Mělník

13.03.2012 Mladá Boleslav /// 03.04.2012 Nymburk /// 10.04.2012 Kutná Hora

24.04.2012 Benešov /// 15.05.2012 Kladno /// 22.05.2012 Beroun

Novela byla publikována ve Sbírce dne 30. 12. 2011 jako zákon č. 472/2011 Sb.


Poslední opakování semináře - Změny ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

po novelizaci vyhlášek č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb. – určeno pro vedení škol a výchovné poradce – se bude konat dne 5.1.2012 od 9.00 hod. v budově KÚ Středočeského kraje, místnost 1015 (Praha Smíchov, Zborovská ul.).

Přihlásit se můžete z odkazu http://www.visk.cz/akce/0123G95 nebo na e-mailové adrese kelymanova@visk.cz.


Do roku 2012

======================================================

Jménem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, všech jeho pracovníků

a jménem svým přeji do nového roku 2012 pevné zdraví, hodně úspěchů a štěstí

v práci i v osobním životě.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK

======================================================

PF 2012


Projekt Evropská unie a my

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP, které mají mezioborový a multikulturní charakter, a které představují syntézu hodnot demokratického občana a myšlení v evropských a globálních souvislostech.


Programová nabídka na II. pololetí šk. roku 2011/2012

předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2011/12.

Upozorňujeme na série seminářů s Dr. Mikáčem a Mgr. Dvořákem k rozsáhlé novele zákoníku práce již v lednu a únoru 2012 přímo v okresech a připravené semináře k novele školského zákona pod lektorským vedením spoluautorky školského zákona Mgr. P. Katzové.


Akademie třetího věku VISK

Vzdělávací institut Středočeského kraje

za finanční podpory Středočeského kraje a města Příbram

zahájil v roce 2012 studium

Akademie třetího věku – A3V VISK

.

.

.

Studijní program HISTORIE A KULTURA

Roční dvousemestrové studium pro seniory od 55 let věku. Obsah studijního programu je zaměřen na stěžejní historické epochy a události světových a především českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne.

Předměty: Doba pravěku, Doba románská, Doba gotická, Doba renesanční, Doba barokní, Doba romantismu, České politické myšlení od konce 19. stol. do současnosti, Regionální dějiny.


Stránky