VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Semináře k novelám Zákoníku práce, Školského zákona, Zákona o ped. pracovnících

Novela Zákoníku práce – Obsah semináře je zaměřen na komentovaný výklad změn v pracovně právní oblasti, které přináší rozsáhlá novela účinná od 1. 1. 2012. Zdůrazněny budou zejména změny promítající se do praxe škol.

Semináře se uskuteční začátkem roku 2012 v jednotlivých okresech Středočeského kraje. Bližší anotace s termíny a místy konání jsou v příloze.

Přihlášení na jednotlivé termíny a místa:


Tvoříte DUM pro výuku chemie? Chcete se inspirovat?

Obsahem semináře v Kolíně budou praktické návody k vytváření prezentací některých témat učiva chemie, které výrazněji motivují žáky a usnadňují pochopení učiva, doplněné metodickými návody a materiály.

Čtěte odkaz http://www.visk.cz/akce/0927K91, ze kterého se můžete přihlásit na vzdělávací program Využití prezentačních programů ve výuce chemie na ZŠ.

Středa 30.11.2011 13:30 – KO-ZŠ Kolín III., Lipanská 420


Vzdělávání pro veřejnou správu v roce 2012 - přihlašte se

Kompletní nabídku vzdělávacích programů pro veřejnou správu

na první pololetí roku 2012 s možností přihlášení naleznete v menu pod odkazem Vzdělávání veřejné správy.

! Doporučujeme z aktuální nabídky kurzů !

  • 25.01.2012 09:00 Kolín

Novela zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012; Mgr. Bc. Ladislav Dvořák

  • 26.01.2012 09:00 Praha

Jak zvládnout konflikt s občanem při úředním jednání; Mgr. Hana Rybková


Finanční gramotnost - aktuální téma

Nabízíme vám seminář s aktuální tématikou finanční gramotnosti. Pokud čerpáte v rámci projektu EU peníze do škol prostředky na šablonu VI/3 – Vzdělávání ped. pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků ZŠ, máte možnost uhradit cenu semináře z projektových prostředků této šablony.

Obsah semináře vychází ze schválených dokumentů MŠMT a MF, které kladou důraz na finanční vzdělávání dětí a mládeže. Využívá rovněž zkušeností s uplatňováním zajímavých modelů finančního vzdělávání v zahraničí.

Lektorka: Mgr. Hana Hegarová

délka 6 hod., cena 825 Kč

Přehled připravených seminářů:

07.11.2011 09:00 ISŠ technická Benešov, Černoleská 1997 13–09-B91 http://www.visk.cz/akce/1309B91

08.11.2011 09:00 VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská 51 13–09-H91 http://www.visk.cz/akce/1309H91


Seminář - Změny ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných po novelizaci vyhlášek

Dne 1. 9. 2011 nabyly účinnosti zásadní novely vyhlášek k problematice SVP – vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (novelizace vyhláškou č. 147/2011 Sb.), a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních (novelizace vyhláškou č. 116/2005 Sb.). 


Interaktivní tabule ve výuce Anglického jazyka - Nymburk

Pořídíli jste do školy novou interaktivní tabuli? Nabízíme volný cyklus kurzů v Nymburce:

Interaktivní tabule ve výuce AJ – středa 23.11. 2011

přihlášení

Tabule typu SmartBoard jsou v českých školách nejrozšířenější, pro další typy mohou být předvedené ukázky a odkazy na další zdroje informací důležitou inspirací.


Vybrané účetní problémy a jejich řešení v praxi ÚSC

Lektor: Ing. Pavel Lelek, CSc.
Termín konání: 10.11.2011
Místo konání: Zborovská 11, Praha 5, budova KUSK
Kód kurzu 31–03-A92
Přihlášky a více informací zde. 


Ekonomické semináře - aktuálně na podzim 2011

Seminář k problematice finanční kontroly:

Ekonomika a vedoucí pracovník ve školství / Finanční kontrola

Seminář je vhodný zejména pro ředitele škol, jejich zástupce pro ekonomickou oblast a další ekonomické pracovníky škol a školských zařízení (s výjimkou MŠ). Cílem je seznámit účastníky se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na jeho dopady na příspěvkové organizace ve školství.


Distanční kurzy anglického jazyka - e-learning

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s British Council nabízí učitelům angličtiny jazykově metodické kurzy anglického jazyka v distanční formě metodou e-learningu. Neproběhne žádná prezenční výuka.

Účastníci pracují pouze prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle, jedná se o uživatelsky přívětivý systém, který zvládne každý, kdo ovládá práci s webovým prohlížečem a mailem.


Formální a neformální tresty a odměny jako motivace žáků ve vzdělávacím procesu

Pro učitele středních škol je na 21. září připraven zajímavý seminář

Formální a neformální tresty a odměny jako motivace žáků ve vzdělávacím procesu.

Cílem programu je seznámit účastníky s možnostmi odměňování a trestání žáků v takové podobě, aby odměna a trest byly skutečnými a funkčními regulátory chování. Účastníci se seznámí s funkčními modely odměňování v některých školách v ČR a budou mít možnost sami takový model vytvořit za použití předem zformulovaných zásad. V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností. Seminář probíhá interaktivní formou.

Seminář je hrazen v rámci projektu KURIKULUM S z prostředků ESF a pro účastníky je zdarma.

Informace o dalších seminářích pro střední školy najdete v článku RKC Praha 


Stránky