VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Od března do června 2017 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz 14. 6. 2017 ukončen závěrečnou zkouškou.

Osvědčení o získání nové kvalifikace převzalo 24 úspěšných absolventů.


Aktuální novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

bude projednána 27. 6. 2017 Poslaneckou sněmovnou.
V průběhu semináře lektor účastníky podrobně seznámí se sněmovní podobou zákona i s pozměňovacími návrhy Senátu.

Pátek 23. 6. 2017, od 9:00 hod. do 14:00 hod., VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 (budova KÚ Stč. kraje).
Více informací a možnost přihlášení

Souhrnné informace k právě probíhající novelizaci zákona o pedagogických pracovnících, která mimo jiné stanoví i dlouho očekávaný nový kariérní řád pro pedagogy.
Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou a předána do Senátu, zde byla projednána 31. 5. 2017 a vrácena zpět do Sněmovny se třemi pozměňovacími návrhy.

Sněmovna bude vrácenou novelu projednávat dne 27. 6. 2017 – výsledkem může být:

  • schválení senátních pozměňovacích návrhů a přijetí zákona v podobě senátní
  • přehlasování senátních návrhů a schválení zákona v původní podobě sněmovní
  • neschválení zákona

Pokud bude zákon přijat, měl by být jako celek účinný od 1. 9. 2017 (i když některá jednotlivá ustanovení mají účinnost odloženu na později).


Výroční zpráva - jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy

ilu_obrázek

Vzdělávací program se zabývá jedním z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávou. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy.

Koná se ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 9:00 hod. ve VISK Praha, Kořenského 10.
více informací k programu a možnost přihlášení:

Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa. Pozornost bude věnována i výběru vhodných grafických nástrojů a formátování, které mohou velmi výrazně ovlivnit nejen přehlednost, ale především celkový dojem z celého dokumentu.


Přípravný kurz a zkouška Administrátor pohřebiště

VISK je od roku 2015 autorizovanou osobou zařazenou v Národní soustavě kvalifikací pro profesní kvalifikaci „Administrátor pohřebiště“. Tato profesní kvalifikace je určena primárně pro pracovníky ve veřejné správě, kteří mají v rámci své náplně práce na starosti správu a údržbu obecního hřbitova.

Dosažení profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace.

Aktuálně je vypsán termín zkoušky na 7. 10. 2017

Obsahem zkoušky jsou následující moduly:

I. Veřejné pohřebiště, jeho zařízení a vymezení činností
II. Pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky
III. Náležitosti Řádu veřejného pohřebiště


Konference Registr smluv - vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona

Konferenci pořádá společnost Frank Bold advokáti, s.r.o.

Od 1. července 2017 bude považována za neplatnou každá smlouva, která má být publikována v Registru smluv a není. Obce, kraje a jimi řízené instituce mají nejvyšší čas se na sankci neplatnosti připravit.

Na konferenci se lze na poslední chvíli dozvědět vše podstatné, odnést si aktuální informace o stavu legislativy i implementace zákona, jasnou představu o rizicích chybného zveřejňování, praktické tipy a konkrétní příklady dobré praxe.
Konference proběhne ve čtvrtek 15. června 2017, Praha 6 -Dejvice

Kompletní informace a přihlášení naleznete na webu:

Vzdělávací institut Středočeského kraje je mediálním partnerem konference.


Spolupráce mezi VISK a ŠAVŠ

podpis_smlouvy

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) a Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. (ŠAVŠ) uzavřely 26. dubna 2017 smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání. Za ŠAVŠ smlouvu podepsal rektor školy
Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. a za VISK ředitel institutu Mgr. Jiří Holý.

Představitelé obou vzdělávacích institucí se dohodli na společné přípravě a akreditaci vzdělávacích programů určených zejména pro pedagogické pracovníky škol ve Středočeském kraji. Smlouva mezi oběma subjekty je dalším krokem rozšiřujícím a prohlubujícím spolupráci ŠAVŠ s institucemi zřizovanými Středočeským krajem.
Cílem spolupráce a partnerství je posílit a zkvalitnit nabídku programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které VISK zajišťuje.


Datové schránky v praxi škol - 27. 6. 2017 další termín semináře v Praze

ilustr_paragraf

Ke dni 1. 7. 2017 bude všem školám a školským zařízením jako právnickým osobám vykonávajícím působnost v oblasti veřejné správy (bez ohledu na zřizovatele) zřízena MV ČR datová schránka orgánu veřejné moci.

Připravili jsme akreditovaný seminář, který je aktuálně zaměřen na práci s datovou schránkou a akcentuje současný stav právních předpisů, jež se k této oblasti vztahují.

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁME DALŠÍ TERMÍN:

úterý 27. 6. 2017, od 9:00 hod. do 14:00 hod., VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 (budova KÚ Stč. kraje)
více informací a možnost přihlášení

V průběhu celého semináře bude probíraná teorie spojena s praktickými ukázkami v prostředí zkušební datové schránky.
U škol, které v současné době mají datovou schránku právnické osoby, dojde k „povýšení“ na datovou schránku orgánu veřejné moci, což jim přinese nový způsob práce s datovou schránkou. Nemá vliv na samotnou funkci datové schránky, ale na nové povinnosti škol v doručování.
Školám a školským zařízením, které dosud datovou schránku zřízenu neměly, bude od uvedeného termínu datová schránka zřízena, rovnou jako datová schránka OVM. 


Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

VISK jako držitel autorizace realizuje dne 12. 5. 2017 zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace „Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu“ (podle § 17 zák. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Zkoušky budou probíhat v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.


Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

VISK je autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, která je zařazena v Národní soustavě kvalifikací.

===

Termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace bude vypsán v průběhu prvního čtvrtletí 2018.


Kooperativní aktivity na 1. stupni ZŠ

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil pro učitele 1. stupně ZŠ semináře zaměřené na
využití kooperativních aktivit ve výuce, které vhodně doplňují tematický okruh „Místo, kde žijeme“

Obsah – témata:

  • přednosti i úskalí kooperativní výuky, pravidla, praktické zkušenosti
  • kooperativní hry s využitím motivačních textů Františka Nepila
  • aktivity a hry: Postava ze sousedství, Rušné místo, Nástroje v domě, Prestiž povolání
  • aktivity a hry: Propojení obrázků, Technologie – časová osa, Proč?, Hledání závislostí
  • aktivita: Přejeme vám
  • závěrečná diskuse

BN-VISK Benešov, Černoleská 1997: více informací a možnost přihlášení
KH-VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská 51: více informací a možnost přihlášení


Stránky