VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

GDPR - nová pravidla zpracování osobních údajů

VISK připravil kurz pro pedagogické pracovníky a pracovníky ve veřejné správě, který se týká oblasti zpracování osobních údajů.
25. května 2018 nabývá plné účinnosti nová legislativa
Obecné nařízení Evropské unie

GDPR (General Data Protection Regulation)

V průběhu kurzu se účastníci seznámí se zavedením nové legislativy a aplikací systému do stávajícího stavu. Budou představeny povinnosti subjektů zpracovávajících osobní údaje, ale také práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány. V neposlední řadě se téma dotkne ochrany soukromí ve veřejném životě.

Nařízení nahradí dosavadní zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a týká se všech subjektů, které pracují s osobními údaji, mimo jiné úřadů, škol, obchodních i výrobních organizací, podnikatelů atd.


Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence - 2017

obrázek učitelka u tabule

V oblasti primární prevence Středočeský kraj dlouhodobě podporuje aktivity dětí a mládeže, které upevňují jejich sociální dovednosti a osobnostní předpoklady vedoucí k odolnosti před rizikovým chováním.
Kraj hraje významnou roli při uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, poskytuje v této oblasti metodickou pomoc a zabezpečuje odborná setkání, konference, semináře.
Každoročně vymezuje část prostředků účelově na oblast primární prevence v rámci kapitoly školství. Jedná se o finanční zdroj zaměřený přímo na financování projektů škol a školských zařízení. Věcně jde o zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zajištění odborných seminářů pro metodiky prevence, realizaci cyklu proškolování školních týmů.

Středočeský kraj byl v roce 2017 zapojen i do dotačního řízení na podporu primární prevence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vzdělávací institut Středočeského kraje zrealizoval v rámci uvedeného dotačního řízení projekt Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence.

Připraveny, nově akreditovány a zrealizovány byly inovativní programy pro 275 školních metodiků prevence zaměřené na aktuální změny a nové požadavky na jejich činnost z pohledu změn, které nastaly od 1. 9. 2016 (změny a nové požadavky na jejich práci v důsledku novelizace vyhl. 72/2005 Sb. ve znění vyhl. 197/2016 Sb.) a individuální konzultační program pro 20 škol zaměřený na podporu práce školních poradenských pracovišť.

Program Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách (8 hod.) absolvovalo celkem 63 absolventů specializačního studia. (Pouze cca 40% škol ve Středočeském kraji má školního metodika prevence (dále jen ŠMP, který absolvoval specializační studium.)

Dvoudílný 16 hodinový program Úloha ŠMP ve školním poradenském pracovišti absolvovalo celkem 88 účastníků.
(Program byl určen pro ŠMP bez specializačního studia.) 


Nabídka vzdělávání v sociálních službách na 2. pololetí 2017

titulka DVSS 2.pol.2017

Připravili jsme pro vás nabídku vzdělávání v sociálních službách na další období.

Stále aktuální programovou nabídku DVSS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání v sociálních službách.
V případě zájmu o realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás v zařízení poskytující sociální služby nás kontaktujte na lesova@visk.cz.
Soubor Nabídka vzdělávání v sociálních službách ke stažení ve formátu PDF. Na požádání zašleme i mailem.
Mgr. Kateřina Lesová – metodička DVSS,lesova@visk.cz, 725 416 194

Součástí Katalogu je i přehled aktivit Akademie třetího věku VISK.
Dotazy zodpoví PaedDr. Miluše Nováková, novakova@visk.cz, 734 571 156


Do školního roku 2017/2018

Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, všem dětem, žákům a studentům a jejich rodičům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku 2017/2018.

Mgr. Jiří Holý, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje


Šablony - administrace projektu, monitorovací zprávy a související problematika

Na základě požadavků ze škol a v návaznosti na loňské úspěšné semináře Příprava projektu krok za krokem (srpen 2016) jsme pro školy, které své šablonové projekty již realizují, připravili praktický seminář, související s administrací projektu. Lektorkami jsou opět Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Marie Apriasová (lektorovaly již v srpnu 2016). Semináře proběhnou v přípravném týdnu v šesti termínech v Praze – PC učebna na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.


Programová nabídka DVPP na 1. pololetí školního roku 2017/18

titulní strana katalogu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí školního roku 2017/18
v digitální formě ve formátu PDF.

V elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete také přímo na našem webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.


Nový termín zkoušek a kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vyhlašujeme další termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a také kurzu, který slouží jako studijní podpora k této zkoušce.

Kapacita kurzu i zkoušky naplněna!

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 20. a 21. 10. 2017

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - podzimní webináře

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny:

Pro účast na webinářích se registrujte co nejdříve, první se uskuteční již 6. září 2017!

The American English Team is pleased to offer American English Webinar Series 7.
The 6 online seminars of the course cover a variety of topics and are intended for teachers of English or future teachers of English around the world.
Participants who attend 4 out of the 6 webinars will receive e-certificates. Participants are encouraged to join the associated Ning (http://americanenglishwebinars.com) to participate in discussions, view or download video and other materials from the sessions, and access recordings of the webinars. The series will take place from September 6 – November 15, 2017. Each 60-minute webinar will be held every other Wednesday at 8:00 a.m. or 1:00 p.m. in Washington, D.C. (check http://timeanddate.com for the time in your region).

Please Note! You must register to participate in this webinar series.

To take part in the webinars, please register using one of these links: http://bit.ly/…binarSeries7


Profesní kvalifikace "Asistent/ka, Sekretář/ka"

Vzdělávací institut Středočeského kraje se stal autorizovanou osobou pro již čtvrtou profesní kvalifikaci, a to „Asistent/ka, Sekretář/ka“ (kód: 62–008-M). Této profesní kvalifikace lze dosáhnout zkouškou, jejíž obsah je stanoven hodnotícím standardem pro tuto kvalifikaci. Profesní kvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka je určena těm, kteří si chtějí zvýšit a ověřit své kompetence především v oboru administrativy a komunikace.

===

Obsahem Hodnotícího standardu jsou následující moduly:

  1. Vedení administrativy
  2. Uplatňování firemních procesů
  3. Komunikační dovednosti
  4. Zásady společenského chování a vystupování
  5. Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Povinné vzdělávání pro úředníky ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb.


Stránky