VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tvořivé činnosti ve výuce a volnočasových aktivitách

Pro vychovatelky ve školních družinách, pro pedagogy DDM i pro učitele výtvarné výchovy jsme připravili čtyřdílný seminář, ve kterém se seznámí s dokumentací práce volnočasových výtvarných činností školní družiny v průběhu školního roku. Každý díl představuje plán práce na 10 školních týdnů – fotodokumentaci dětských prací, postupy a pomůcky.


Seznam platných předpisů MŠMT

Seznam platných předpisů (k 15.1.2009) najdete na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty

Dokument ve formátu DOC, 25 stran:-(


Informace MŠMT - postup při rozhodování

Informace MŠMT ze dne 26.2.2009 – právní výklad

týkající se postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona (správní řízení).

Postup při rozhodování ředitele po nabytí účinnosti zákona č. 49/2009 Sb., který novelizoval § 183 odst. 2 školského zákona je popsán na webu MŠMT.

http://www.msmt.cz/…-rozhodovani


Metodika angličtiny – nová webová stránka British Council a BBC

Pro učitele angličtiny:

Nový produkt British Council, připravený ve spolupráci British Council a BBC, je nabízen bezplatně všem učitelům, kteří mají zájem zdokonalit si své metodické dovednosti a osvojit si nové moderní postupy při výuce angličtiny, včetně využití ICT ve výuce jazyka.

Informace na webu:

http://www.teachingenglish.org.uk/


Důležitá novela školského zákona 49/2009

Novela Školského zákona číslo 49/2009Sb. je platná od 18.2.09 s účinností od 5. března.

Nejdůležitější změny:


Vzdělávací středisko Praha zařazuje pro velký úspěch

v pondělí, dne 6.4.2009 od 09:00, pokračování unikátního semináře DVPP:

Hudebně pohybové hry pro děti od 3 do 9 let II., kód: 02–22-A41,

který je zaměřen na poskytnutí námětů k rozvíjení hudebně pohybových dovedností a estetiky pohybu dětí. Účastníci semináře získají zkušenost, jak při hrách přirozeným pohybem vyjádřit česká říkadla a písničky.

Bližší info tel 257 312 630 nebo mail koubova@vzsk.cz


!! Nové semináře DVPP Vzdělávacího střediska Praha !!

Pro velký zájem zařazujeme v nových termínech opakování těchto seminářů DVPP:

Možnosti dramatické výchovy… kód 02–16-A41, 30.3.2009

Hudební a taneční výchova/ Hrajeme si… kód 02–29-A41, 2.4.2009

Třída plná pohody… kód 02–15-A41, 21.4.2009

Interaktivní tabule a software pro výuku AJ na G, SOŠ, SOU… kód 05–22-A43, 22.4.2009

Bližší info tel 257 312 630 nebo mail koubova@vzsk.cz


Možnost požádat o příspěvek na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, školu v přírodě)!!!

Příspěvek je určen pojištěncům VZP ve věku do 18 let (17 let + 364 dní).

Přispívá se na tuzemský ozdravný pobyt v délce minimálně 7 dní nepřetržitě. Příspěvek je poskytován ve výši do 1 000 Kč.

Příspěvek se poskytne po absolvování pobytu v roce 2009, tzn. není vyplácen zálohově.

Podrobné informace, podmínky, formulář žádosti:

http://www.vzp.cz/…/op_tuzemske


Změna termínu - dekorování textilu Nymburk

Upozorňujeme na změnu termínu konání dílny 20–20-N40

Dekorování textilu 1. díl / Bezkonturové techniky bez vaření z 11.2.2009 na 7.5.2009.

Začátek a místo konání v Nymburce zůstávají stejné.


Stránky