VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Jak pracovat s programovou nabídkou - Podmínky pro přihlašování

Uspořádání tištěné Programové nabídky DVPP

Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání s označením, ve kterém okrese se uskuteční a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy.

Přihlášky


Vyplňování vysvědčení na základních školách

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách.

Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení.

Dokument v PDF 15 stran ke stažení:


Sdělení MŠMT k přijímání pětiletých žáků do 1. ročníku základní školy

Součástí novely školského zákona č.561/2004 Sb., je také návrh, který umožňuje přijetí pětiletého dítěte do 1. ročníku základní školy.

Příslušná novela školského zákona ještě nebyla schválena Parlamentem ČR (novela bude projednávána Senátem až koncem ledna) a nebyla vydána ve Sbírce zákonů. Lze očekávat účinnost navrhované novelizace nejdříve koncem února nebo počátkem března 2009 po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů.


Programová nabídka na II. pololetí školního roku 2008/2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podruhé ve školním roce Vám pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje předkládají

Programovou nabídku DVPP na další pololetí.

Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji, ale je otevřena i dalším zájemcům. Nabídku Vám zašleme také v elektronické podobě včetně přihlášek, na požádání i na osobní mailovou adresu.


Úspěšný rok 2009

Děkujeme všem, kteří nám poslali milá vánoční a novoroční přání.

Přejeme úspěšný rok 2009.


Sdělení pro školy ve Středočeském kraji

Sdělení k vyhlášení I. etapy rozvojového programu MŠMT č. j. 24 130/2008–26

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce

Ve Středočeském kraji žádosti podle tohoto rozvojového programu předkládají pouze


Přijímací řízení 2009

Přijímací řízení 2009 krok za krokem.

Informační leták pro žáky 9.ročníků ZŠ a jejich rodiče najdete na webu MŠMT nebo zde v příloze.


3 miliardy na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd

Vyhlášení I. etapy rozvojového programu MŠMT na rok 2009

Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků

s ohledem na kvalitu jejich práce

č.j. 24 130/2008–26

Úplné znění najdete na webu MŠMT http://www.msmt.cz/…-na-rok-2009 nebo v přiloženém souboru.


Přijímací řízení na střední školy

Informace pro uchazeče o studium na střední škole:

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží Zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.


Stránky