VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ICT semináře na zakázku

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. 

Nabízíme školení na zakázku pro pedagogické kolektivy, v místě školy nebo podle dohody. Jednotlivé moduly o délce obvykle 4 hodiny mají akreditaci MŠMT. Účastník dostane Osvědčení, splňující požadované náležitosti. Z modulů je možné skládat podle požadavku vedení školy potřebné rozsáhlejší proškolení.

Z připravených seminářů a workshopů vybíráme:

  • Digitální fotografie ve školní výuce
  • Prezentační programy ve školní výuce
  • Textové editory – pokročilé funkce

Řízení zaměstnanců / Vedení hodnotícího rozhovoru

Seminář je zaměřen na vedení hodnotícího rozhovoru jako nezbytnou součást personální práce vedoucích pracovníků ve školství. 


Začleňování žáků-cizinců do základních škol - seminář MŠMT

MŠMT pořádá pracovní seminář pro pedagogické pracovníky základních škol vyučujících žáky-cizince k tématu začleňování žáků-cizinců do základních škol. 7. 12. 2012 (9.00–15.00 hod.) na MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 (zasedací místnost 081/C).

V příloze je podrobný program a návratka/přihláška.


Vyplňování vysvědčení na základních školách

Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2012/2013. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.


Nový web VISK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

vítáme Vás na nových internetových stránkách Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Vzhledem k postupnému rozšiřování naší činnosti a rozběhu nových aktivit a projektů vyvstala nutnost stránky rekonstruovat a doplnit. Se změnou struktury a obsahu je samozřejmě spojena i změna designu. Věřím, že se Vám naše nové internetové stránky budou líbit nejen svým novým vzhledem, ale i již zmíněnou strukturou a zejména obsahem. Stejně tak věřím, že se v nich velmi rychle zorientujete a budete s nimi rádi pracovat minimálně tak jako doposud, a že Vám budou i nadále dobrým pomocníkem ve Vašem vzdělávání.

Pokud byste narazili na jakoukoliv nepřesnost či problém v jejich funkčnosti, prosím o zaslání upozornění s popisem této věci na adresu stejskal@visk.cz.

Děkuji za spolupráci.

Se srdečným pozdravem

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Odměňování ve školství

Termín konání: 9.11.2012, od 9:00 hod., VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov. 

Seminář je zaměřen na jednu z podstatných oblastí řídící práce ředitelů škol a školských zařízení jako zaměstnavatelů – odměňování zaměstnanců.

Cílem semináře je poskytnout vedoucím pracovníkům škol základní vhled do problematiky čerpání státního rozpočtu i dalších zdrojů v oblasti mezd a platů, informace o nejčastějších pochybeních ředitelů a v návaznosti na to poskytnout informace k vytvoření účinného kontrolního systému.

Přihlášení a podrobnosti.


Stránky