VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Možnost dodatečného přihlášení do kurzů angličtiny

Vzdělávací zařízení Středočeského kraje připravilo pedagogickým pracovníkům možnost dodatečného přihlášení do těchto kurzů angličtiny v Praze 5-Smíchov, ZŠ Kořenského 10:

06–01-A32 Kurz AJ pro úplné začátečníky a věčné začátečníky (1. rok)

06–01-A30 Kurz AJ pro začátečníky (2. rok)

06–01-A31 Kurz AJ pro pokročilé (3. rok)

06–01-A33 Kurz AJ pro pokročilé (4. rok a více)


Přijímací řízení na střední školy

Vyhláška MŠMT ze dne 17. října 2008 upravuje přijímací řízení.

Mění se vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

Druhý soubor obsahuje plné znění vyhlášky 671/2004 se změnami, včetně vzoru Zápisového lístku.

Oficiální znění bude publikováno ve Sbírce zákonů v nejbližších dnech.


Tvůrčí psaní nejen pro učitele češtiny

Učitelé všech oborů, kteří potřebujete tzv. „nabít“ a získat velkou zásobu nápadů a inspirací podněcujících tvořivé myšlení – můžete se ještě přihlásit na dvoudílný seminář Tvůrčí psaní nejen pro učitele češtiny

Lektor: PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.


Rozvojový plán ICT ve školách

Vláda 15.10.2008 schválila plán ministra školství, který předpokládá v letech 2009 až 2013 investovat tři miliardy korun do rozvoje informačních a komunikačních technologií ve školách.

Finance chce ministerstvo čerpat z evropských zdrojů, ale především počítá se spoluúčastí škol nebo jejich zřizovatelů.

Financování rozvoje ICT ve školách bude důsledně třízdrojové – v závislosti na konkrétní oblasti budou v uvedeném období v různých poměrech použity:


Angličtina bez bariér

Skvělá motivace pro výuku angličtiny nejen pro žáky s poruchami učení, ale i pro ty, kterým vyhovuje klidný a zábavný způsob učení! Takto a podobně hodnotili účastníci seminář Angličtina bez bariér, který proběhl v úterý 7. října v pražském Vzdělávacím zařízení Středočeského kraje.


Návrh koncepce ICT ve vzdělávání

Vládní usnesení č. 442/2008 na jaře 2008 formálně ukončilo dřívější aktivity státu kolem ICT ve vzdělávání a ministru školství uložilo připravit „návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání“.

MŠMT si vyžádalo odklad do 30. září 2008 a návrh koncepce připravilo.

13 stran dokument (DOC) ke stažení.


MONITOR - software pro administraci autoevaluace pedagogických procesů ve školách

Lektoři: RNDr. Jiří Kuhn, Mgr. Ilona Drahotová – Gymnázium Nymburk

Místo:
MB-Mladá Boleslav, ZŠ Komenského nám. 76
26.11.2008
od 13:30h
08–27-K30

Letos poslední termín, další možnost bude na jaře roku 2009.


Poslední ročník mateřské školy

Sdělení pro ředitelky mateřských škol:

– § 123 školského zákona v platném znění –

„Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy se poskytuje bezúplatně.“

Případná změna školského zákona v této otázce je zatím ve stadiu projednávání.


Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhláška č. 326 ze dne 25. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb. 


Stránky