VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

FameLab 2013 – bavme se vědou!

British Council pořádá soutěž FameLab, která je určena studentům, vědcům a učitelům starším 21 let.

Za tři minuty vysvětlete publiku a odborné porotě význam své vědecké práce v oblasti medicíny, matematiky, přirodních nebo technických nauk a vědeckých oblastí na ně napojených. Bez podpory dataprojektoru, bez asistence dalších osob. Na pódium si lze vzít jen pomůcky, které unesete. V regionálních kolech a českém finále je požadovaná čeština.


Semináře prevence zdarma

se budou konat ještě v těchto dvou termínech:

14. 3. 2013 Rozvoj dovedností jak jednat s lidmi a vycházet se svými žáky – nonverbální komunikace – přihlášení a podrobnosti

a 12. 4. 2013 Počítačová kriminalita, kyberšikana – přihlášení a podrobnosti


Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách na zakázku

Nabízíme možnost realizace kurzů na zakázku v místě sídla organizací poskytujících sociální služby. Cena bude stanovena dohodou podle rozsahu kurzu a počtu účastníků (skupina min. 10 osob). Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Vaši organizaci? 

Kontaktujte nás na tel.: 257 280 795, mobil: 733 642 648, 601 370 150, e-mail: praha@visk.cz

Můžeme zajistit kurzy z oblastí:

  • komunikace
  • legislativa
  • měkké dovednosti
  • standardy kvality
  • kvalifikační kurzy
  • ostatní

Úplný seznam je přiložen v letáku. Nabídka je průběžně doplňována dle aktuálně udělovaných akreditací. 


Seminář „Změny v rozpočtovém určení daní týkající se oblasti školství a s tím související změny financování regionálního školství“

Připravili jsme pro Vás seminář k aktuální problematice novely zákona o rozpočtovém určení daní (účinnost od 1. 1. 2013), která zasáhne i do financování regionálního školství. Seminář lektoruje paní Mgr. Pavla Katzová a proběhne v budově Stč. kraje, Praha 5, Zborovská 11:

26. 02. 2013 od 9.00 hod. – přihlášení a podrobnosti 


Programová nabídka DVPP na II. pololetí šk. roku 2012/2013

Předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2012/13.

V některých částech vychází z osvědčené tradice a hesla „opakování matka moudrosti“, v jiných je, tak jako vždy, inovativní a přináší nové nabídky a možnosti. Akreditačním procesem prošly úspěšně desítky programů aktualizovaných nebo zcela nových, s nimiž se nyní setkáváte. Během pololetí samozřejmě řadu dalších vzdělávacích programů připravíme podle aktuální potřeby nebo na zakázku pro pedagogické sbory.

Naplánované vzdělávací programy zahrnují aktuální změny v právních předpisech, podporu ve výuce jednotlivých předmětů, programy v oblasti prevence rizikového chování, metody inovace ŠVP, programy v rámci „šablon“ pro základní a střední školy atd.


Kladno - výstava Sondy do školních družin

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádají výstavu

„SONDY DO ŠKOLNÍCH DRUŽIN“

která bude zahájena dne 10. ledna 2013 v 9:00 hodin v prostorách pobočky Kladno, ulice Na Stráni 3340

3. ročník výstavy přibližuje bohaté spektrum hodnotných činnosti pedagogů a dětí. Díky exponátům a fotodokumentaci konkretizuje vhodné aktivity, které pomáhají dětem ve věku 6 – 10 let odbourávat stres a únavu z dopoledního pracovního nasazení. Podrobné informace o obsahu výstavy a informační leták jsou přiloženy.


Stránky