VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Šablony pro střední školy - nabídka v oblasti ICT

Některá témata jsou vypsána jako volné termíny již na podzim roku 2017, v nabídce si filtrujte obor 07 nebo obor 14 – „šablony“: Některé semináře jsou nabízeny ve variantách 8,16, případně 24 hodin, vybírejte podle zadání své školy. 

Další kurzy v rozsahu 8, 16 nebo 24 hodin můžeme po dohodě připravit přímo ve vaší škole, pro část sboru apod.

Výběr z témat seminářů:

Moderní vzdělávání s využitím Google Suite For Education (GSFE) – 8 hodin 22.11.2017 Praha Podrobné informace a možnost přihlášení:

WordPress – pokročilé používání a správa redakčního systému ve školní praxi – 28.11.2017 Praha. Podrobné informace a možnost přihlášení:


Akademie třetího věku VISK v akademickém roce 2017/2018:

Připravujeme aktivity Akademie třetího věku VISK v akademickém roce 2017/2018:

KUTNOHORSKO
Kutná Hora

Zruč nad Sázavou

Sázava

Vlašim

MĚLNICKO
Mělník – Trénování paměti – pokračování
Mělník – Dějiny hudby – kurz již obsazen
Neratovice – Dějiny hudby 


Jazykové kurzy v Praze ve školním roce 2017/18

Vzdělávací středisko Praha nabízí všem zájemcům o anglický a německý jazyk pro školní rok 2017/2018 jazykové kurzy. Kontaktní osoba: Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900.
Přihlášky (oskenované) zasílejte na adresu koubova@visk.cz do konce srpna 2017.


Přání na prázdniny a dovolené

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vám jménem všech pracovníků VISK i jménem svým popřál krásné letní prázdniny a dovolené.
Naplňte je odpočinkem, spoustou příjemných a zajímavých zážitků a setkání a načerpejte mnoho nových sil, životního a pracovního optimismu.

Mgr. Jiří Holý, ředitel VISK


Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

autobus-motiv-obrázek

Dne 01.06.2017 byla v Lidické galerii Památníku Lidice slavnostně otevřena 45. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2017.
Jedná se o již tradiční soutěž pro děti od 4 do 16 let ze všech typů škol a organizací, které s dětmi pracují – mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, střediska volného času dětí a mládeže, domy dětí, víceletá gymnázia a ostatní střední školy.

Letošního ročníku s tématem Cestování se zúčastnilo přes 25 300 dětí z více než 1 800 škol z 82 zemí světa. Na slavnostním zahájení byly předány medaile „Lidická růže“ nejlepším dětským výtvarníkům z České republiky a oceněným českým i zahraničním medailistům škol oceněných Cenou poroty.

Všechna díla, která rozhodně stojí za zhlédnutí, jsou k vidění v Lidické galerii od 01.06.2017 do 30.11.2017 .
Ukázka prací z Lidické galerie.


Vzdělávací programy pro šablony

šablony

VISK® již od září 2016 připravuje v pololetních programových nabídkách i řadu programů vhodných pro využití v DVPP šablonách – v projektech zjednodušeného vykazování v rámci „šablonových výzev“ pro MŠ, ZŠ a nyní i SŠ.
Nabídka bude pokračovat i v dalších pololetích tak, abyste v průběhu celého období pro realizaci šablonových projektů (do 31. 8. 2019 pro MŠ, ZŠ a do 28. 2. 2020 pro SŠ) mohli vzdělávat své pedagogy individuálně či si objednat vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy a vašeho projektu. V příloze je informativní přehled programů VISK® vhodných pro šablony v uspořádání podle druhů škol a jednotlivých šablon, které má VISK akreditované, příp. probíhá akreditační řízení MŠMT.
Středním školám, které své šablonové projekty ještě zpracovávají, může posloužit jako inspirace pro výběr DVPP šablon.

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích VISK. S nimi je možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

Elektronický katalog na 1. pol. šk. roku 2017–2018 bude zaslán do škol v druhé polovině srpna 2017.

Pro školy, které již šablonové projekty realizují, jsme připravili v přípravném týdnu v Praze praktické semináře související s administrací projektu:

Šablony – administrace projektu, monitorovací zprávy a související problematika:

28.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
28.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.
29.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
29.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.
30.08.2017 dopolední seminář od 8:00 hod.
30.08.2017 odpolední seminář od 12:30 hod.

Seminář proběhne v PC učebně na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov. Lektorkami jsou Mgr. Blanka Kozáková, Mgr. Marie Apriasová (lektorovaly úspěšné semináře v srpnu 2016 – Příprava projektu šablon krok za krokem). Přihlásit se můžete přes odkaz Vzdělávání pedagogů. 


Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP)

Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení provozujících školní jídelny a stravovací zařízení jsme v termínech 31. 8. a 1. 9. 2017 připravili program

Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů (HACCP)

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout aktuální informace o změnách v zákoně o potravinách a požadavcích na značení potravin a pokrmů, pravidelné proškolení zaměstnanců pracujících ve stravovacích službách, kteří vykonávají činnosti epidemiologicky závažné.
Seminář je zaměřen na ucelený výklad požadavků na bezpečnost potravin a hygienu ve stravovacích službách. Obsah semináře vychází z platné evropské a národní legislativy v této oblasti, zazní nové informace o změnách v zákoně o potravinách, zaměřené především na nové požadavky v označování potravin, požadavcích na značení alergenů a zmíněna bude i problematika dietní výživy.

Čtvrtek 31.8. 2017, 9:00 – 12:15 hod., VISK Kutná Hora, Barborská 51 Více informací a možnost přihlášení
Pátek 1. 9. 2017, 8:15 – 11:30 hod., ZŠ Tyršova 446, Nymburk Více informací a možnost přihlášení


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Od března do června 2017 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz 14. 6. 2017 ukončen závěrečnou zkouškou.

Osvědčení o získání nové kvalifikace převzalo 24 úspěšných absolventů.


Aktuální novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

bude projednána 27. 6. 2017 Poslaneckou sněmovnou.
V průběhu semináře lektor účastníky podrobně seznámí se sněmovní podobou zákona i s pozměňovacími návrhy Senátu.

Pátek 23. 6. 2017, od 9:00 hod. do 14:00 hod., VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 (budova KÚ Stč. kraje).
Více informací a možnost přihlášení

Souhrnné informace k právě probíhající novelizaci zákona o pedagogických pracovnících, která mimo jiné stanoví i dlouho očekávaný nový kariérní řád pro pedagogy.
Novela byla schválena Poslaneckou sněmovnou a předána do Senátu, zde byla projednána 31. 5. 2017 a vrácena zpět do Sněmovny se třemi pozměňovacími návrhy.

Sněmovna bude vrácenou novelu projednávat dne 27. 6. 2017 – výsledkem může být:

  • schválení senátních pozměňovacích návrhů a přijetí zákona v podobě senátní
  • přehlasování senátních návrhů a schválení zákona v původní podobě sněmovní
  • neschválení zákona

Pokud bude zákon přijat, měl by být jako celek účinný od 1. 9. 2017 (i když některá jednotlivá ustanovení mají účinnost odloženu na později).


Výroční zpráva - jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy

ilu_obrázek

Vzdělávací program se zabývá jedním z klíčových dokumentů předkládaných každoročně ředitelem školy – výroční zprávou. Jde o materiál, který je především pro zřizovatele jedním ze zdrojů, na jehož základě lze porovnávat a hodnotit zřizované školy. Čím dál častěji tento zdroj informací využívá i veřejnost k porovnávání různých škol při rozhodování o volbě školy.

Koná se ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 9:00 hod. ve VISK Praha, Kořenského 10.
více informací k programu a možnost přihlášení:

Praktický seminář se zaměří na oficiální rámec, v němž se výroční zprávy pohybují, provede rozbor jednotlivých předepsaných obsahových částí a náležitostí výroční zprávy a upozorní na úskalí a problematická místa. Pozornost bude věnována i výběru vhodných grafických nástrojů a formátování, které mohou velmi výrazně ovlivnit nejen přehlednost, ale především celkový dojem z celého dokumentu.


Stránky