VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Semináře pro učitele angličtiny ve spolupráci s U.S. Embassy

Výuka AJ s podporou ICT, vedených americkým lektorem, tentokrát panem Jeffem Kuhnem z Ohio University.
Semináře zaměřené na rozvoj jazykových a didakticko-metodických kompetencí učitelů angličtiny proběhly v rámci grantu, který VISK získal od Ministerstva zahraničí USA a realizuje jej ve spolupráci s U.S. Embassy Prague a se vzdělávacími zařízeními v jednotlivých krajích. 

Proběhlo celkem 8 seminářů v Liberci, Teplicích, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni a dva poslední v Praze – 20. a 21. 10. 2016.

Sympatický lektor si své posluchače získal nejen svými odbornými znalostmi a množstvím inspirativních metod a postupů pro výuku angličtiny, ale i velice vstřícným a milým přístupem a jednáním; ohlas na semináře byl velmi pozitivní.
Ve Středočeském kraji se v rámci tohoto grantu uskutečnily ještě tři metodické semináře, vedené osvědčenými českými lektory VISK.


Tvorba výukových videí na mobilních zařízeních

ilustr_obrazek_video

Pro střední a základní školy jsme připravili zakázkový seminář pro pedagogické sbory:

Tvorba výukových videí na mobilních zařízeních

V současné době prakticky každé mobilní zařízení umožňuje nahrávat videa v technické kvalitě, jaká ještě před několika lety byla vyhrazena profesionálům. Mobilní telefon, tablet, akční kamery, digitální fotoaparát mohou být neustále k dispozici pro zachycení dějů.
Seminář ukáže vhodné postupy: jak natočit, jak sestříhat, jak publikovat.


Tematická vycházka z cyklu Pietními místy Prahy

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se od 13:00 hod. uskutečnila další tematická vycházka z cyklu Pietními místy Prahy. Tentokrát s podtitulem „Na Vyšehradský hřbitov za národním obrozením“.

Byla zaměřena na méně známé představitele českého národního obrození. To nebylo jen dílem osobností z učebnic, ale také prací mnoha a mnoha, dnes často zapomenutých, zapadlých vlastenců, kteří idejí znovuobnovení českého národa věnovali své životy.
Kromě známějších osobností, jako je Václav Hanka nebo přírodovědci bratři Preslové a J. E. Purkyně, jsme se zastavili např. u hrobů Františka Douchy, Beneše Metoda Kuldy či Václava Štulce.
Pořízenou obrazovou dokumentaci si můžete prohlédnout v galerii fotografií.

V říjnu 2016 se také ve dvou termínech uskutečnila tematická vycházka z cyklu Prahou minulou i současnou Malá Strana VI., která účastníkům představila Jánský vršek a jeho blízké okolí. Pořízenou obrazovou dokumentaci si můžete prohlédnout v galerii fotografií


Publikační systém WordPress

Redakční (publikační) systém WordPress je vhodný pro provozování webových stránek a publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků.
V první části semináře lektor Mgr. Vlastimil Ott předvede bohaté možnosti programu. V další, praktické části semináře proběhne řízená práce na počítačích – aplikace WordPress.

Formou učení se prostřednictvím zpracování zadaných úkolů získají účastníci potřebné dovednosti pro řešení úloh v praxi. Na závěr semináře lektor zodpoví dotazy účastníků formou diskuze.


Zkouška ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

VISK, jako držitel autorizace, realizuje dne 21. 10. 2016 od 8:00 zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace

„Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

(podle § 17 zák. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).
Místo konání zkoušek bude na pobočce VISK, Zborovská 11, Praha 5.


Scribus - tvorba tiskovin, pozvánek...

Scribus je open-source program určený k sazbě tiskovin.
Nabízí celou řadu funkcí, které usnadňují vytváření grafických návrhů, vlastní sazbu i nastavení PDF výstupů pro web či k tisku.
V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků a pozvánek.
Seminář bude zaměřen na vytvoření letáku či pozvánky na školní akci s využitím volně dostupných fontů, fotografií a vektorové grafiky.


Výstava fotografií v partnerských regionech Středočeského kraje

vystava_Jiroušek

28. 9. 2016 byla v Parlamentu Porýní-Falce v Mainz prezidentem Landstagu Hendrikem Heringem a ředitelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Jiřím Holým slavnostně otevřena již osmá

výstava fotografií středočeského fotografa Jiřího Jirouška (www.nebeske.cz ) v partnerských regionech Středočeského kraje.

Cyklus výstav se uskutečňuje v úzké spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje. Fotografie představují náš kraj v neobvyklé perspektivě pohledu pilota paraglidu. Všechny snímky se vyznačují neobvyklou atmosférou a jsou skvělou propagací Středočeského kraje a dobrým příkladem propojení oblasti vzdělávání s kulturou a cestovním ruchem.


Aktuální novela školského zákona - přednáší Mgr. Pavla Katzová

Seminář se zaměří na jednotlivé změny, které počínaje 1. 9. 2016 postupně do školského práva přinese novela školského zákona publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 178/2016 Sb.

Termín: 14. 10. 2016, od 9:00 hod. do 14:00 hod
Místo: VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov

podrobnosti a přihlášení


Kurz angličtiny / úroveň B1 - B1/B2

NEUSKUTEČNÍ SE
Vzdělávací středisko Praha, vám nabízí
Kurz angličtiny pro pedagogické pracovníky – úroveň B1 – B1/B2, jehož celková dotace činí 70 výukových hodin. Kurz je veden aktivní konverzační metodou doplněnou o poslechy s následnými cvičeními a četbou textů odpovídající úrovně s vyšší slovní zásobou.

předpokládaný začátek kurzu
17. 10. 2016 (vždy PONDĚLKY od 16:05 do 17:35 hod.) ve VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5 – Smíchov 


Semináře Hejného matematiky pro 2. stupeň ZŠ a G

Učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií nabízíme ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s. tyto semináře:

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ / Geometrie na mříži
pondělí 28. 11. 2016, od 9:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
Podrobnosti a přihlášení


Stránky