VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole

odrážedla-detska

Nabídka vzdělávacího programu pro MŠ – šablona I/2.4 

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil vzdělávací program v rámci šablon pro MŠ s lektorkou Mgr. Šárkou Gabrielovou

„Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole."

Časová dotace 24 hod. formou dvou dvoudenních výjezdů – 2 x sobota + neděle, začíná 04.11.2017. Místo konání Nesuchyně u Rakovníka, hotel Lions.


Školská legislativa - Zákon o pedagogických pracovnících se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Vedoucím pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení je určen seminář zaměřený na aktuální platné znění zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a to především z pohledu pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků.
Přednáší Mgr. Pavel Šimáček.

Seminář se uskuteční v pondělí 23. 10. 2017, od 8:30 hod. do 13:30 hod., ve VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 (budova KÚ Stč. kraje).
Více informací a možnost přihlášení


GeoGebra – geometrie a algebra názorně a prakticky

logo_geogebra

Pro šablonu Matematická gramotnost jsme připravili vzdělávací program v rozsahu 8 resp. 16 hodin.
Je zaměřen na získání a procvičení praktických počítačových dovedností pro tvorbu a publikaci výukových materiálů s matematickým zaměřením. Ústředním tématem je využití nástroje GeoGebra – jeho možností ukládání, exportu a publikace dat, vkládání geometrických a matematických objektů a interaktivní prezentace ve výuce.
Přesahem vzdělávacího programu je seznámení s možnostmi matematických aplikací obecně, s prací v cloudu a s přenosem dat mezi aplikacemi. Prezentované možnosti a postupy lze snadno předat studentům jak pro tvůrčí samostatnou práci při BYOD výuce, tak pro domácí přípravu, a podpořit tak individualizaci výuky.


Setkání s kosmonautkou v pražském planetáriu

planetarium

V rámci dlouhodobé spolupráce VISK s Americkým Centrem a Velvyslanectvím USA v oblasti DVPP zveme učitele fyziky a dalších přírodovědných oborů na setkání s kosmonautkou v pražském planetáriu.

V úterý 26. 9. 2017 od 15:00 hodin se koná ve HVĚZDÁRNĚ A PLANETÁRIU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY beseda „Kosmonautika a její vliv na technické vzdělávání“. V programu vystoupí astronautka Dorothy Marie „Dottie“ Metcalf-Lindenburger.
Beseda je věnovaná zapojení kosmonautiky do výuky a je určena především pro učitele fyziky a dalších přírodovědných oborů. Samozřejmě jsou vítáni i zájemci z řad studentů a veřejnosti.

Místa je možné rezervovat telefonicky od 8.30 do 15 hodin na telefonních číslech 220 999 001–3 nebo e-mailem na planetarium@planetarium.cz. Další informace na www.planetarium.cz


GDPR - nová pravidla zpracování osobních údajů

VISK připravil kurz pro pedagogické pracovníky a pracovníky ve veřejné správě, který se týká oblasti zpracování osobních údajů.
25. května 2018 nabývá plné účinnosti nová legislativa
Obecné nařízení Evropské unie

GDPR (General Data Protection Regulation)

V průběhu kurzu se účastníci seznámí se zavedením nové legislativy a aplikací systému do stávajícího stavu. Budou představeny povinnosti subjektů zpracovávajících osobní údaje, ale také práva osob, jejichž údaje jsou zpracovávány. V neposlední řadě se téma dotkne ochrany soukromí ve veřejném životě.

Nařízení nahradí dosavadní zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a týká se všech subjektů, které pracují s osobními údaji, mimo jiné úřadů, škol, obchodních i výrobních organizací, podnikatelů atd.


Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence - 2017

obrázek učitelka u tabule

V oblasti primární prevence Středočeský kraj dlouhodobě podporuje aktivity dětí a mládeže, které upevňují jejich sociální dovednosti a osobnostní předpoklady vedoucí k odolnosti před rizikovým chováním.
Kraj hraje významnou roli při uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, poskytuje v této oblasti metodickou pomoc a zabezpečuje odborná setkání, konference, semináře.
Každoročně vymezuje část prostředků účelově na oblast primární prevence v rámci kapitoly školství. Jedná se o finanční zdroj zaměřený přímo na financování projektů škol a školských zařízení. Věcně jde o zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zajištění odborných seminářů pro metodiky prevence, realizaci cyklu proškolování školních týmů.

Středočeský kraj byl v roce 2017 zapojen i do dotačního řízení na podporu primární prevence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vzdělávací institut Středočeského kraje zrealizoval v rámci uvedeného dotačního řízení projekt Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence.

Připraveny, nově akreditovány a zrealizovány byly inovativní programy pro 275 školních metodiků prevence zaměřené na aktuální změny a nové požadavky na jejich činnost z pohledu změn, které nastaly od 1. 9. 2016 (změny a nové požadavky na jejich práci v důsledku novelizace vyhl. 72/2005 Sb. ve znění vyhl. 197/2016 Sb.) a individuální konzultační program pro 20 škol zaměřený na podporu práce školních poradenských pracovišť.

Program Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách (8 hod.) absolvovalo celkem 63 absolventů specializačního studia. (Pouze cca 40% škol ve Středočeském kraji má školního metodika prevence (dále jen ŠMP, který absolvoval specializační studium.)

Dvoudílný 16 hodinový program Úloha ŠMP ve školním poradenském pracovišti absolvovalo celkem 88 účastníků.
(Program byl určen pro ŠMP bez specializačního studia.) 


Nabídka vzdělávání v sociálních službách na 2. pololetí 2017

titulka DVSS 2.pol.2017

Připravili jsme pro vás nabídku vzdělávání v sociálních službách na další období.

Stále aktuální programovou nabídku DVSS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání v sociálních službách.
V případě zájmu o realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás v zařízení poskytující sociální služby nás kontaktujte na lesova@visk.cz.
Soubor Nabídka vzdělávání v sociálních službách ke stažení ve formátu PDF. Na požádání zašleme i mailem.
Mgr. Kateřina Lesová – metodička DVSS,lesova@visk.cz, 725 416 194

Součástí Katalogu je i přehled aktivit Akademie třetího věku VISK.
Dotazy zodpoví PaedDr. Miluše Nováková, novakova@visk.cz, 734 571 156


Do školního roku 2017/2018

Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, všem dětem, žákům a studentům a jejich rodičům přejeme šťastné vykročení do nového školního roku 2017/2018.

Mgr. Jiří Holý, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje


Šablony - administrace projektu, monitorovací zprávy a související problematika

Na základě požadavků ze škol a v návaznosti na loňské úspěšné semináře Příprava projektu krok za krokem (srpen 2016) jsme pro školy, které své šablonové projekty již realizují, připravili praktický seminář, související s administrací projektu. Lektorkami jsou opět Mgr. Blanka Kozáková a Mgr. Marie Apriasová (lektorovaly již v srpnu 2016). Semináře proběhnou v přípravném týdnu v šesti termínech v Praze – PC učebna na KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.


Programová nabídka DVPP na 1. pololetí školního roku 2017/18

titulní strana katalogu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí školního roku 2017/18
v digitální formě ve formátu PDF.

V elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete také přímo na našem webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.


Stránky