VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Změna zákona o střetu zájmů

Zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení,

zbavuje ředitele škol povinnosti podávat Oznámení o majetku evidenčnímu orgánu (MŠMT).

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:


BOZP a PO ve školách a školských zařízení - školení vedoucích zaměstnanců

Školení ředitelů a vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a žáků navštěvujících školu a v oblasti požární ochrany.

Školení je zaměřeno na základní povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO s vazbou na zajištění bezpečnosti zaměstnanců a žáků.

Účast na školení je zákonnou povinností vedoucích zaměstnanců v periodě 3 let. Součástí školení je i seznámení s druhy povinně vedené dokumentace právních subjektů v oblasti BOZP a PO.


Problematika dětských úrazů a možnosti jejich předcházení

7.10. 2009 ve 13.00 hod., v ZŠ Tyršova, Nymburk

se bude konat vzdělávací program, který je určen všem dosud neproškoleným pracovníkům škol a školských zařízení.

Přihlásit se můžete v Programové nabídce.

případně e-mailem na adrese kelymanova@vzsk.cz, telefonicky na čísle 731 581 232.

kód 19–22-N50


Vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2009/2010

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2009/2010.

Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení.

Informace je periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.

Dokument 15 stran, ke stažení níže nebo na webu MŠMT.


BOZP a PO ve školách a školských zařízení - školení vedoucích zaměstnanců

Školení ředitelů a vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců a žáků navštěvujících školu a v oblasti požární ochrany.

Účastníci semináře dostanou písemné materiály – tématický obsah školení s odkazy na základní povinnosti vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO s vazbou na zajištění bezpečnosti zaměstnanců a žáků.


Metodický seminář pro učitele informatiky v Kolíně 15. října

Účastníci budou po absolvování semináře moci lépe naplňovat zpracovaný ŠVP a pružně reagovat na proměnlivé podmínky ve výuce ICT.

Po obecnějším úvodu bude seminář zaměřen na předání praktických poznatků lektora, který ICT na ZŠ učí řadu let, má vypracované a odzkoušené postupy a podělí se s účastníky o informace o používaných programech, učebnicích, informačních zdrojích, vhodných pracovních materiálech apod.

Rámcový obsah semináře:

  • vztah ICT ke klíčovým kompetencím, tvorba osnov učiva ve světle požadavků RVP,
  • didaktika informatiky, vývoj a perspektiva rozvoje ICT,
  • seznámení s novými programovými produkty a technickými prostředky.


Upozornění: Změna lektora seminářů AJ

Říjnové semináře Interaktivní tabule a software pro výuku AJ na G, SOŠ a SOU bude lektorovat Mgr. Hana Vohradská:

(kód 05–20-A50), 21.10.2009, 9:00, ZŠ Kořenského 10, Praha 5– Smíchov

(kód 05–20-P50), 22.10.2009, 13:00, 5.ZŠ, ulice 28. října 1, Příbram VII

Lektor Philip Warwick se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit.


Stránky