VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Příbram, Třída Osvobození 387, poliklinika II

Vzdělávací středisko Příbram se nachází uprostřed Příbrami v části zvané „Sídliště“, tř. Osvobození 387.

V Příbrami se ptejte na druhou polikliniku, ve které je lékařská pohotovostní služba. Před touto budovou jsou autobusové zastávky většiny městských linek a zároveň zde zastavují také autobusy přijíždějící od Prahy. 


Další termíny konzultačních seminářů

Podle zjištěného zájmu ze škol jsou připraveny pro ČJL a cizí jazyky

další termíny v posledním týdnu v srpnu a začátkem září 2009.

Sledujte aktuální stav zde v Programové nabídce (obor 14) nebo v kalendáři na webu www.novamaturita.cz odkaz Vzdělávání pedagogů.


Postup při odměňování ředitelů škol SČK

Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace.

Č.j.: 074637/2009/KUSK

soubor ke stažení – 5 stran v PDF


Vyhláška k nové maturitě - platné znění

Text nového právního předpisu, který podepsala paní ministryně 11. června 2009, po konečném redakčním zpracování vydán a zveřejněn ve Sbírce zákonů č. 177/2009.

Platné znění publikované ve Sbírce záíkonů, ve formátu PDF

Dokument ke stažení (34 stran včetně příloh, ve formátu DOC)


Metodický pokyn k přípravě pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: 10 373/2009–23

V Praze dne 5. června 2009

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku v souladu s § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/…YN_MatZk.doc


Konzultační semináře pro učitele ČJL a cizích jazyků k nové maturitě.

Projekt informační podpory učitelů se týká předmětu český jazyk a literatura a cizích jazyků (konkrétně Aj, Nj, Rj, Šj a Fj), které jsou v rámci nové maturity připravovány jako komplexní zkoušky. Ty se skládají ze tří dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Právě pro učitele těchto předmětů tak nastává nejvíce změn.

Konzultační semináře povedou CERMATem proškolení lektoři.

Na seminář se může přihlásit každý učitel českého jazyka nebo cizích jazyků.
Účast je dobrovolná a semináře jsou pro učitele zdarma.

Přihlášení účastníci dostanou mailem pozvánku 2–3 dny před zvoleným termínem. 


Informace pro školy a školská zařízení o řešení situace vyplývající ze zvýšení platových tarifů v oblasti regionálního školství

MŠMT informuje školy a školská zařízení o řešení situace vyplývající ze zvýšení platových tarifů v oblasti regionálního školství od 1. června 2009.

Na webu MŠMT najdete podrobný komentář ke zvýšení platových tarifů od 1.6.2009:

Informace pro školy


Stránky