VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2008/2009

Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení
(dále jen Soubor) na školní rok 2008/2009 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2008/2009.


Finanční limity na nákup potravin

VYHLÁŠKA ze dne 13. března 2008, kterou se mění vyhláška

č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Mění se finanční limity na nákup potravin podle věkových skupin strávníků.

Účinnost od 1.4.2008.

/dokument v PDF, dvě strany/.


Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Specializační studium pro splnění kvalifikačních předpokladů

pro výkon funkce ředitele školy/školského zařízení v rozsahu 124 hodin připravujeme pro školní rok 2008/09.

Přihlášky přijímáme do června 2008, studium bude zahájeno v září.

Informace k tomuto studiu poskytne Mgr. Jaroslav Borský.

Tel. 313 517 297

mail: borsky@vzsk.cz


Cena za ubytování

Ubytování studentů a žáků při školních akcích v chatě Rokytnice.

(školy v přírodě, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty, exkurze, školní výlety atd.)

Děti a mládež:

  • do 1 roku zdarma
  • 2 – 6 let 100 Kč/noc
  • 7 – 18 let 150 Kč/noc

Dospělí:

  • doprovod při školní akci, pracující personál 150 Kč/noc
  • rodinný příslušník doprovodu, pracujícího personálu 200 Kč/noc

Ceny platné od 1.4.2008.


Specializační studium pro metodiky prevence

další běh bude zahájen v září 2008 v Praze.

Studium v rozsahu 250 hodin je zaměřeno na další vzdělávání pedagogických pracovníků 2. stupně základních škol a středních škol v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Po absolvování 4 semestrálního studia pedagog splní kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Kvalifikační předpoklady vycházejí ze zákona 563/2004 Sb., vyhlášky 317/2005 Sb. a v neposlední řadě i z metodického pokynu MŠMT ČR Č. j.: 20 006/2007–51 k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Podle těchto dokumentů má mít každá škola pedagoga vykonávajícího funkci školního metodika prevence (MŠMT nepokládá za vhodné slučovat s funkcí výchovného poradce).


Jak učit český jazyk cizince?

Zveme Vás na informativní seminář pro ředitele, zástupce ředitelů, výchovné poradce a další pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ v délce 4 hodiny:

Cizinci ve škole

Obsahem bude základní legislativní a sociální orientace v problematice vzdělávání cizinců a menšin.

Na úvodní seminář naváže v dubnu praktický seminář v délce 8 hodin, určený přímo pro učitele ČJ.

Jak učit češtině cizince / příslušníka menšiny:

Podrobné informace s termíny a místy konání jsou v přiloženém souboru, přihlásit se můžete v naší


Biopotraviny v Příbrami

Biopotraviny do škol – takové bylo téma semináře pro kuchařky školních jídelen, které uspořádalo Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám Středočeského kraje se sídlem v Nymburce, regionální centrum Příbram.

Seminář se konal ve Školní jídelně K Zátiší, Příbram, jejíž ředitelkou je Terezie Hofmanová, velká propagátorka všech novinek týkajících se školního stravování, které není jedno, co „její strávníci“ jedí.


Stránky