VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Přihlašovat se můžete průběžně

Přihlašovat se můžete průběžně v průběhu celého pololetí, dokud není obsazena kapacita v místě konání.

Datum 31.1. 2008 uvedený v tištěné Programové nabídce platil zejména pro hromadné přihlášky z škol, na jejich základě zpřesňujeme kapacity a místa konání.

Seznamte se s našimi obchodními podmínkami (účastnické poplatky, způsob úhrady, storno poplatky při neúčasti atd.)

Při odhlášení v termínu kratším než 7 dní před dnem konání budeme fakturovat 20% stornopoplatek, při neomluvené neúčasti účtujeme plnou cenu.


LETNÍ ŠKOLA ANGLIČTINY

Intenzivní pětidenní jazykový kurz navazuje na čtrnáctiletou úspěšnou tradici prázdninových jazykových kurzů ve Frýdlantě a v Mladé Boleslavi.

Je určen zejména neaprobovaným učitelům angličtiny, kteří učí na základních a středních školách.


Co přinese novela ZP pro školství?

Od 1.1.2008 platí tzv. technická novela zákoníku práce. Díky ní se mimo jiné bude moci dořešit problém pracovní doby pedagogických pracovníků a jejich setrvávání na pracovišti.
Novinkou je také jmenování některých vedoucích zaměstnanců do funkce.

Přečtěte si rozhovor s Mgr. Ing. Vítem Berkou na webu Týdeníku školství.


Mělník, Základní škola J. Seiferta 148

Příjezd autem

Od Prahy přijedete přímo do ulice Pražská. Jedete stále přímo, po levé straně míjíte park s DDM, následuje areál SZEŠ Mělník, vpravo zůstane nemocnice.

Pojedete stále Pražskou ulicí do historického centra města ve směru k zámku. Přijedete na Náměstí Karla IV., kde zabočíte vlevo do ulice Jaroslava Seiferta. Po pravé straně je budova stejnojmenné základní školy.


Mělník, Dům dětí a mládeže, Na Polabí 2854

Vzdělávací aktivity probíhají v prostorech DDM Mělník, Na Polabí 2854

příjezd autem

Od Prahy přijedete přímo do ulice Pražská. Jedete stále přímo, minete ulici Sportovní a hned po levé straně je park a v něm DDM Mělník.


9. Základní škola „Pastelka“, 17. listopadu 1325, Mladá Boleslav

pro vzdělávací aktivity využíváme prostory v 9. ZŠ

Příjezd autem

Z dálnice R 10 odbočíte směr MB – průmyslová zóna. Pojedete rovně přes dva kruhové objezdy. Na třetím kruhovém objezdu odbočíte doleva do centra. Na prvním semaforu odbočte vpravo do ulice 17. listopadu. Dojedete až na konec, kde je po pravé straně 9. ZŠ zvaná Pastelka (barevná budova s výraznou prosklenou věží).


Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav

Do 30. června 2011 sídlíme v pravé části budovy základní školy na Komenského nám., prakticky v centru města.

Příjezd autem:

Z dálnice R 10 (Praha – Liberec) odbočíte na Mladou Boleslav – centrum. Na kruhovém objezdu pokračujete do centra. Na kruhovém objezdu ve městě odbočíte vlevo (2. výjezd) do Náměstí Míru. Na první možné odbočce (asi po 200m) pojedete vpravo (proti Vám budova magistrátu) a okamžitě po 30 metrech odbočíte vlevo.

Od září 2011 je většina aktivit přesunuta do budovy SPŠ v ulici Havlíčkova, nedaleko Gymnázia.


Stránky