VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Věstník MŠMT leden 2008

Z obsahu vybíráme:

– Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 26 721/2007–14 ze dne 13.12.2007) – mimo jiné se zrušují metodické pokyny k SIPVZ včetně „standardu ICT služeb ve školách“

Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č.j. 24 199/2007–50 ze dne 13.12.2007)

Část oznamovací mimo jiné obsahuje:

  • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 30. listopadu 2007 (č. j. 26 721/2007–14)

Programová nabídka na II. pololetí školního roku 2007/08

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje Vám předkládají Programovou nabídku DVPP na 2. pololetí školního roku 2007/08. Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji.

Věříme, že Vám obsah naší Programové nabídky pomůže při plánování a realizaci záměrů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a přispěje ke zlepšení výsledků Vaší náročné práce.


Atlas Středočeského kraje pro školy

Pro středočeské střední a základní školy Krajský úřad Středočeského kraje připravil

Tematické atlasy Středočeského kraje a dvě knihy o životním prostředí.

Jsme pověření distribucí těchto publikací pro školy. Podrobné informace dostaly školy prostřednictvím mailu, publikace si mohou po dohodě vyzvednout na kontaktních místech v jednotlivých okresech.

Současně je předáván informační leták Cestujeme po Evropě v souvislosti se začleněním ČR do schengenského prostoru.


Microsoft Select - programy za školní ceny

Školy mají stále možnost nakupovat licence programů Microsoft v rámci smlouvy Select za snížené ceny.

Poněkud ve stínu skupiny programů zahrnutých v Microsoft Office zůstávají další programy, například

Microsoft Expression Web: WYSIWYG HTML editor pro tvorbu www stránek s novými funkcemi.

„Nástupce“ FrontPage kromě nového grafického rozhraní přináší i nové editační prvky, vylepšený WYSIWYG editor a řadu jiných užitečných funkcí. 


Výuka ve školách a elektrotechnická způsobilost

<BR>

Podle vyhlášky 50/1978 Sb. [ §11odst. (3) – kvalifikace ve zvláštních případech] stále platí nezbytnost, aby »Učitelé, kteří používají při výuce na školách zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.«


Rozšíření kvalifikace

V Příbrami na podzim začal již čtvrtý běh Studia pedagogiky. Studium zahájilo 41 přihlášených účastníků. Rozsah 250 hodin, součástí je vypracování seminárních prací a závěrečné práce. Studenti po absolvování získají dovednosti ke kvalifikovanému výkonu pedagogické praxe.


Konektivita 2007 - rozvojový program

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání MŠMT „Program na podporu pokrytí konektivity škol v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání v roce 2007“

Základní a střední školy musí o dotaci (max. 20 tis. Kč.) požádat prostřednictvím kraje. Úplné znění je v příloze včetně formuláře žádosti.


Stránky