VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání pedagogů

Programy vhodné pro "šablony" - filtrujte si obor 14!

Nabídka do srpna 2018.

Název Datum Místo
20-31-G43 - TERMÍN OBSAZEN! Základy krizové komunikace Pá 20.04.2018
08:15-13:15
ZŠ Krhanice
20-34-G43 - TERMÍN OBSAZEN! Bezpečné klima školy a školní metodik prevence Pá 20.04.2018
08:15-13:15
ZŠ Zásmuky
20-44-S41 - Jak usnadnit přechod dětí z MŠ na ZŠ – metody a formy práce Pá 20.04.2018
08:30-13:30
MB-Základní škola a mateřská škola Sojovice
02-A1-P41 - Relaxace a uvolňovací cviky v mateřské škole Pá 20.04.2018
09:00-14:00
PB-VISK Příbram, Pod Šachtami 335, Příbram IV - DDM
10-41-M41 - Kreativní techniky a jejich využití ve výtvarné výchově / Hrátky s drátky Pá 20.04.2018
09:00-12:15
ME-Mělník, DDM, Na Polabí 2854
14-42-H41 - Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v mateřské škole - 2.díl Pá 20.04.2018
09:00-16:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
14-53-G41 - Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi v ZŠ - 2.díl Pá 20.04.2018
09:00-16:00
Penzion U Kováře, Rohozec u Kutné Hory
14-91-G41 - Individualizace vzdělávání v MŠ - 5.díl Pá 20.04.2018
09:00-16:00
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
21-05-G43 - Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ Pá 20.04.2018
09:00-16:00
v místě objednavatele
21-65-H41 - Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi v ZŠ - 2.díl Pá 20.04.2018
09:00-16:00
Penzion U Kováře, Rohozec u Kutné Hory
21-86-N41 - Tabulkové editory – pokročilé využívání ve školní praxi - 1.díl Pá 20.04.2018
13:30-16:30
NB-GJP Poděbrady
02-A1-K41 - Relaxace a uvolňovací cviky v mateřské škole Po 23.04.2018
09:00-14:00
KO-Kolín, ZŠ, Lipanská 420, Kolín III.
04-39-A41 - Pracovní listy podporující čtenářskou gramotnost na 2. st. ZŠ a nižším stupni G Po 23.04.2018
09:00-14:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
10-35-L41 - Kreativní techniky a jejich praktické využití - Razítkování Po 23.04.2018
09:00-12:15
KL-VISK Kladno, C. Boudy 2954
14-16-E41 - Pedagogická podpora matematické pregramotnosti - 1.díl Po 23.04.2018
09:00-16:00
BE-Beroun, G J. Barranda, Talichova 824
02-A1-H41 - Relaxace a uvolňovací cviky v mateřské škole Út 24.04.2018
09:00-14:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
14-44-A41 - Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 1. st. ZŠ - 3.díl Út 24.04.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-45-A41 - Herní činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a její ověřování na 1. st. ZŠ - 1.díl Út 24.04.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-46-R41 - Čteme a učíme se porozumět textu na 1. stupni ZŠ - 1.díl Út 24.04.2018
09:00-16:00
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
14-A4-G41 - Inkscape – grafický editor Út 24.04.2018
09:00-16:00
PH-Praha, Olšanka, Praha 3
02-21-H41 - Využití pohádek při motivaci v ekologické výchově St 25.04.2018
09:00-14:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
11-08-A41 - Jóga pro starší žáky St 25.04.2018
09:00-14:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-41-R41 - Zrušeno! - Společné vzdělávání v mateřské škole - 1.díl St 25.04.2018
09:00-16:00
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
02-57-R41 - Pracovní listy nás baví / Tvorba pracovních listů pro MŠ a 1. st. ZŠ Čt 26.04.2018
09:00-14:00
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
02-A2-M41 - Základy Hejného metody v předmatematické výchově Čt 26.04.2018
09:00-12:15
ME-Mělník, DDM, Na Polabí 2854
14-41-K41 - Společné vzdělávání v mateřské škole - 2.díl Čt 26.04.2018
09:00-16:00
KO-Kolín, ZŠ, Lipanská 420, Kolín III.
14-87-A41 - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole Čt 26.04.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-D7-G41 - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol -POZOR! ZMĚNA TERMÍNU 1. DÍLU! - 1.díl Čt 26.04.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-E0-A41 - Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné střední škole - 1.díl Čt 26.04.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-F5-G41 - Osobnost učitele, sebepoznání a osobní rozvoj v kontextu společnosti POZOR! ZMĚNA TERMÍNU! Čt 26.04.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
21-75-P42 - Asertivní komunikace pro pedagogy Pá 27.04.2018
08:00-15:00
PB-SOU Sedlčany, P. Bezruče 364
02-B3-P41 - Jak komunikovat v problémových situacích s dítětem v MŠ Pá 27.04.2018
09:00-14:00
PB-VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII
21-63-Z41 - Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ s využitím hudebně pohybových činností - 1.díl So 28.04.2018
08:30-15:30
Velké Přílepy, Pražská 45 - Galerie
21-67-S41 - Herní činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a její ověřování na 1. st. ZŠ - 1.díl So 28.04.2018
10:00-17:30
Nesuchyně, hotel Lions
21-15-P41 - Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování Po 30.04.2018
08:00-15:00
PB-PB-Gymnázium Příbram, Legionářů 402, Příbram VII
21-15-P31 - Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování Po 30.04.2018
08:30-16:00
PB-Gymnázium Příbram, Legionářů 402, Příbram VII
21-87-S41 - Artefiletika jako prostředek rozvoje komunikativních dovedností a prevence syndromu vyhoření Po 30.04.2018
08:30-15:30
MB-SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
10-35-A41 - Kreativní techniky a jejich praktické využití - Razítkování Po 30.04.2018
09:00-12:15
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
15-10-G41 - Asistent pedagoga, emoční inteligence znevýhodněných žáků v MŠ a na 1. stupni ZŠ - 2.díl Po 30.04.2018
09:00-12:15
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
21-05-H41 - Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ Po 30.04.2018
09:00-16:00
ZŠ a MŠ Sázava, nám.Voskovce a Wericha 290
21-13-L41 - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem Po 30.04.2018
09:00-16:00
KL-ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447
21-18-H41 - Bezpečné klima třídy interaktivně Po 30.04.2018
09:00-16:00
ZŠ a MŠ Postupice, Školní 153
14-43-H41 - ZRUŠENO! Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku – ergonomie kreslení a počátečního psaní - 1.díl St 02.05.2018
09:00-16:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
14-17-P41 - Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol - 1.díl Čt 03.05.2018
09:00-16:00
PB-VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII
14-C7-H41 - Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace Pá 04.05.2018
09:00-16:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
20-46-N41 - Kurz předlékařské první pomoci pro zaměstnance školy Po 07.05.2018
08:30-11:30
NB-ZŠ Palackého ulice, Nymburk
21-18-L41 - Bezpečné klima třídy interaktivně Po 07.05.2018
08:30-15:30
ZŠ Ch.G.Masarykové, Lány
10-35-P42 - Kreativní techniky a jejich praktické využití - Razítkování Po 07.05.2018
09:00-12:15
BE-Beroun, G J. Barranda, Talichova 824
21-20-H41 - Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory Po 07.05.2018
09:00-16:00
ZŠ a MŠ Postupice, Školní 153
04-39-S41 - Pracovní listy podporující čtenářskou gramotnost na 2. st. ZŠ a nižším stupni G St 09.05.2018
09:00-14:00
MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
14-43-M41 - Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku – ergonomie kreslení a počátečního psaní - 1.díl St 09.05.2018
09:00-16:00
ME-Mělník, DDM, Na Polabí 2854
15-75-L41 - Emoční inteligence – jak podpořit její rozvoj u dětí od 4 do 10 let St 09.05.2018
09:00-12:15
KL-VISK Kladno, C. Boudy 2954
01-28-G41 - Výjezdní seminář pro ředitele škol (ZŠ, MŠ) St 09.05.2018
10:00-18:00
Seč - Ústupky 278, Kongresový hotel Jezerka
21-71-P41 - Konverzační kurz angličtiny 1 Čt 10.05.2018
PB-OA a VOŠ Příbram, Na Příkopech 104, Příbram I
02-A2-G42 - Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody / Rodina, Vláčky, Skládání a vystřihování z papíru - ZMĚNA TERMÍNU z 30. 4. 2018 na 10. 5. 2018! Čt 10.05.2018
08:30-11:45
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
02-A2-S41 - Základy Hejného metody v předmatematické výchově Čt 10.05.2018
09:00-12:15
MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
18-03-G42 - Prahou minulou i současnou / Na tom pražském mostě aneb hospitace u Jezulátka Čt 10.05.2018
14:00-16:30
PH-Praha, Staré Město, Malá Strana
21-09-B41 - Společné vzdělávání jako týmová spolupráce školy / II. poradenští pracovníci školy a pedagogický sbor Čt 10.05.2018
16:00-19:10
Hotel Samechov – školicí středisko, Samechov 50, Chocerady
05-A3-A41 - Didaktika anglického jazyka prakticky / Poslech a čtení (pro ZŠ) Pá 11.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-23-N41 - Rozvoj a ověřování čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ - POZOR, ZMĚNA TERMÍNU Z 16.5. NA 11.5. 2018! - 1.díl Pá 11.05.2018
09:00-16:00
NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804
14-D5-A41 - Didaktika anglického jazyka prakticky (pro ZŠ) - KURZ JE NAPLNĚN! - 2.díl Pá 11.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
21-18-B41 - Bezpečné klima třídy interaktivně Pá 11.05.2018
17:30-20:30
Hotel Samechov – školicí středisko, Samechov 50, Chocerady
10-35-R41 - Kreativní techniky a jejich praktické využití - Razítkování Po 14.05.2018
09:00-12:15
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
21-78-P41 - Konverzační kurz němčiny 1 Út 15.05.2018
PB-OA a VOŠ Příbram 1, Na Příkopech 104
18-11-G41 - Člověk a krajina – Český kras Út 15.05.2018
08:00-16:00
Český kras
02-A1-N41 - Relaxace a uvolňovací cviky v mateřské škole Út 15.05.2018
09:00-14:00
NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804
02-94-N41 - Možnosti pedagogické práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Čt 17.05.2018
09:00-14:00
NB-VISK Nymburk, V Kolonii 1804
14-42-M41 - Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v mateřské škole - 1.díl Čt 17.05.2018
09:00-15:30
ME-Mělník, ...bude upřesněno
14-54-S41 - Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence - 1.díl Čt 17.05.2018
09:00-16:00
MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
02-A1-B41 - Relaxace a uvolňovací cviky v mateřské škole Pá 18.05.2018
09:00-14:00
BN-VISK Benešov, Černoleská 1997
02-B0-G41 - Využití portfolia dítěte v mateřské škole - ZMĚNA TERMÍNU! Pá 18.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
16-56-G41 - Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! Pá 18.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
21-63-A41 - Rozvoj čtenářské pregramotnosti v MŠ s využitím hudebně pohybových činností - 1.díl So 19.05.2018
08:30-15:30
MŠ, Vladivostocká 3/1034, Praha 10
14-07-G41 - Asertivní komunikace pro pedagogy Po 21.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-F7-G41 - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol - dovednosti k zvládání nároků profese - 1.díl Po 21.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
09-09-G41 - Zvířata zblízka Út 22.05.2018
09:00-14:00
Praha, Zoo, U Trojského zámku 3/120, Praha 7
01-28-G42 - Výjezdní seminář pro ředitele škol (ZŠ, MŠ) Út 22.05.2018
10:00-18:00
Nesuchyně u Rakovníka, hotel Lions
03-81-B41 - Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát – nápady pro starý papír Út 22.05.2018
12:00-17:00
BN-VISK Benešov, Černoleská 1997
03-81-H41 - Nevyhazujte časopisy, budeme si hrát – nápady pro starý papír St 23.05.2018
09:00-14:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
10-49-S41 - Staré pověsti české aneb Jak to všechno bylo (hudebně pohybová výchova) St 23.05.2018
09:00-14:00
MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
14-D6-G41 - Měření a řízení experimentů s podporou počítače a internetu St 23.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-F3-G41 - Polytechnické vzdělávání - využití řízeného experimentu s podporou počítače a internetu - 1.díl St 23.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
03-65-M41 - Hravá a zábavná výchova pohybem – Psychomotorické hry a cvičení V. Čt 24.05.2018
09:00-12:15
ME-Mělník, DDM, Na Polabí 2854
14-42-A41 - Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané dítě v mateřské škole - 1.díl Čt 24.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
02-63-G32 - Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (studijní skupina LOGO2) zahájeno 4. 12. 2017 Pá 25.05.2018
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
21-62-A41 - Rozvoj profesních kompetencí učitelů středních škol v oblasti společného vzdělávání - 2.díl Pá 25.05.2018
09:00-16:00
Gymnázium a SOŠPg Čáslav
14-20-G42 - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole - 1.díl Pá 25.05.2018
14:00-19:00
Hotel KASKÁDA,Husovo náměstí 17,Ledeč nad Sázavou
21-13-B41 - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem - 1.díl Pá 25.05.2018
14:00-17:00
BN- ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově 372
09-13-G41 - Cestujeme kolem světa v Botanické zahradě Po 28.05.2018
09:00-14:00
Praha, Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7
21-17-A41 - Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích Út 29.05.2018
09:00-16:00
Evangel. akademie–VOŠ soc. práce a SOŠ, Hrusická, Praha 4
03-65-A41 - Hravá a zábavná výchova pohybem – Psychomotorické hry a cvičení V. - ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! Út 29.05.2018
09:30-12:45
PH-Praha, ZŠ a MŠ, Kořenského 10, Praha 5 - Smíchov
14-F6-G41 - Stres v práci pedagoga St 30.05.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
03-84-S41 - Nápadník do hodin českého jazyka St 30.05.2018
14:00-17:15
MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
14-71-G41 - Matematika 2G – Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky - 1.díl Čt 31.05.2018
09:00-16:00
PH-Praha, Gymn. CH. Dopplera, Zborovská 45
14-95-G41 - GeoGebra – geometrie a algebra názorně a prakticky Čt 31.05.2018
09:00-16:00
PH-Praha, Gymn. CH. Dopplera, Zborovská 45
20-45-U41 - Spisová služba ve školství včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem Čt 31.05.2018
09:00-14:00
CR-Městský úřad, Karlovo nám. 21, Roudnice nad Labem
19-03-G31 - Studium pedagogiky pro vychovatele (probíhající kurz - zahájen v říjnu 2017) Pá 01.06.2018
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
19-07-G31 - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 120 hod. (probíhající kurz - zahájen v říjnu 2017) Pá 01.06.2018
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
21-83-R41 - Jak pracovat s informacemi a vést žáky ke kritickému myšlení Pá 01.06.2018
08:30-15:30
RA-Gymnázium J. A. K. Nové Strašecí, Komenského nám. 209
14-E7-L41 - Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků Pá 01.06.2018
09:00-16:00
KL-VISK Kladno, C. Boudy 2954
14-17-H41 - Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol - 1.díl Po 04.06.2018
09:00-16:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
19-01-G31 - Studium pro ředitele škol a školských zařízení (probíhající kurz - zahájen v říjnu 2017) Út 05.06.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
14-E5-G41 - Rozvoj osobních a sociálních kompetencí učitele MŠ - 1.díl St 06.06.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-C7-P41 - Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace Čt 07.06.2018
09:00-16:00
PB-VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII
19-02-G31 - Studium pedagogiky pro učitele - SP1 (probíhající kurz - zahájen v září 2017) Pá 08.06.2018
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
19-02-G32 - Studium pedagogiky pro učitele - SP2 (probíhající kurz - zahájen v září 2017) Pá 08.06.2018
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
03-09-S41 - POZOR! ZMĚNA TERMÍNU NA 8. 6. 2018! Jak se krotí klubíčka / Rozvíjíme pracovní dovedností dětí MŠ a 1. st. ZŠ Pá 08.06.2018
09:00-14:00
MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
14-54-P41 - Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti - možnosti pedagogické intervence - 1.díl Pá 08.06.2018
09:00-16:00
PB-VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII
21-05-G44 - Pedagog, asistent pedagoga a podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ Pá 08.06.2018
09:00-16:00
v místě objednavatele
20-34-G42 - TERMÍN OBSAZEN! Bezpečné klima školy a školní metodik prevence Pá 08.06.2018
13:00-18:00
ZŠ a MŠ Tetín
01-33-G41 - Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů Po 11.06.2018
09:00-14:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51-Jezuitská kolej
09-33-G41 - Mokřadní ekosystémy v Botanické zahradě Po 11.06.2018
09:00-14:00
Praha, Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7
10-49-B41 - Staré pověsti české aneb Jak to všechno bylo (hudebně pohybová výchova) Čt 14.06.2018
09:00-14:00
BN-VISK Benešov, Černoleská 1997
20-30-G42 - TERMÍN OBSAZEN !!! Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže Čt 14.06.2018
13:00-18:00
ZŠ a MŠ Červené Pečky
02-63-G33 - Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (pro školní rok 2017/2018, studijní skupina LOGO3) KURZ NAPLNĚN! Pá 15.06.2018
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
02-63-G41 - Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí Pá 15.06.2018
08:00-14:30
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
01-76-G41 - Prvních 100 dnů ve funkci ředitele školy, školského zařízení Pá 15.06.2018
09:00-14:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-E3-A41 - Kariérové poradenství na SŠ v podmínkách společného vzdělávání Pá 15.06.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
21-17-A42 - Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích Po 18.06.2018
08:30-15:30
SŠ obchodní, Belgická 250/29, Praha 2
21-71-P42 - Konverzační kurz angličtiny 1 Út 19.06.2018
PB-OA a VOŠ , Příbram 1, Na Příkopech 104
16-06-G41 - Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání - seminář naplněn, zapisujeme pouze náhradníky! St 20.06.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
10-28-B41 - Prvky muzikoterapie při práci v MŠ a na 1. stupni ZŠ - I. Čt 21.06.2018
09:00-14:00
BN-VISK Benešov, Černoleská 1997
10-28-H41 - Prvky muzikoterapie při práci v MŠ a na 1. stupni ZŠ - I. Pá 22.06.2018
09:00-14:00
KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51
21-03-V41 - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole Pá 22.06.2018
10:00-17:00
PV- SOŠ Čelákovice s.r.o., U Učiliště 1379/36
14-E6-G41 - Fiktivní firmy jako prostředek výchovy k podnikavosti Po 25.06.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
21-13-U41 - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem Út 26.06.2018
09:00-16:00
Teplice - SŠ stavební a strojní, Fr. Šrámka 1350
21-13-U42 - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem St 27.06.2018
09:00-16:00
Teplice - SŠ stavební a strojní, Fr. Šrámka 1350
21-12-A41 - Asertivní komunikace pro pedagogy Čt 28.06.2018
08:30-15:30
SŠ obchodní, Belgická 250/29, Praha 2
21-76-A41 - Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint - 2.díl Čt 28.06.2018
10:00-17:00
PH- Gymnázium U Libeňského zámku 1
21-76-A42 - Microsoft Office pro pedagogy – pokročilé funkce / Word, Excel, PowerPoint - 2.díl Čt 28.06.2018
10:00-17:00
PH- Gymnázium U Libeňského zámku 1
05-67-R41 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B2/C1 – C1 Pá 29.06.2018
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
05-30-R31 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň B1 - B1/B2 ? 06/2018
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
05-77-P31 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1 (pokračující kurz) So 30.06.2018
PB-ZŠ Březnice, Rožmitálská 419, Březnice
05-82-R31 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B2/C1 – C1 ? 06/2018
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
05-82-R32 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B2/C1 – C1 ? 06/2018
RA-ZUŠ Rakovník, Okružní 2331
14-01-G41 - Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ ? 06/2018
V působnosti VISK ve Stč. kraji
14-01-G42 - Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ ? 06/2018
V působnosti VISK ve Stč. kraji
14-26-A41 - Konverzační kurz anglického jazyka (úroveň B1/B2) ? 06/2018
PH-Praha, ZŠ a MŠ, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov
14-26-M41 - Konverzační kurz anglického jazyka (úroveň A2 – B1) ? 06/2018
ME-Mělník, ZŠ, J. Seiferta 148
18-04-G41 - Pietními místy Prahy / Nový Židovský hřbitov ? 06/2018
PH-Praha, Olšany
21-36-L41 - Konverzační kurz anglického jazyka (úroveň A2 – B1) ? 06/2018
KL-SPŠ a OA Kladno, C. Boudy 2954
21-36-L42 - Konverzační kurz anglického jazyka (úroveň A2 – B1) ? 06/2018
KL-SPŠ a OA Kladno
21-43-V31 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 So 30.06.2018
PV-ZŠ a MŠ Klecany 375
21-54-V31 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 So 30.06.2018
PV-ZŠ a MŠ Klecany 375
21-50-B31 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 So 30.06.2018
15:30-17:00
BN-ZŠ Týnec nad Sázavou, Komenského 265
19-04-G31 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP1 - zahájení únor 2018 (pondělí) - KURZ JE NAPLNĚN Út 17.07.2018
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-04-G32 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP2 - zahájení únor 2018 (pondělí) - KURZ NAPLNĚN St 18.07.2018
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-04-G33 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP3 - zahájení únor 2018 (čtvrtek) - KURZ JE NAPLNĚN Čt 19.07.2018
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-04-G34 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP4 - zahájení únor 2018 (čtvrtek) - KURZ JE NAPLNĚN Pá 20.07.2018
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
05-60-A31 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (pokračující kurz, 2. semestr zahájen 6. 2. 2018) ? 07/2018
PH-Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana
21-68-S41 - Osobnostně sociální rozvoj - pro pedagogické pracovníky mateřských škol - 1.díl Čt 23.08.2018
09:00-15:30
MB-MŠ Kosmonosy, Pionýrů 781
21-85-R41 - Kurz kariérového poradenství pro učitele SŠ - 1.díl Pá 24.08.2018
09:00-16:00
RA-ZŠ, MŠ a PŠ Jesenice, Plzeňská 63
21-35-A41 - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole - 1.díl Po 27.08.2018
08:00-15:00
MŠ Na Okraji, Maříkova 301/7a, Praha 6 - Veleslavín
21-17-N41 - Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích Po 27.08.2018
09:00-16:00
NB-SOU a SOŠ Nymburk, V Kolonii 1804
21-80-U41 - Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné škole - 1.díl Po 27.08.2018
10:00-17:00
Rokytnice nad Jizerou
21-81-A41 - Cesty ke čtenářské gramotnosti a metody jejího ověřování na 1. st. ZŠ - 1.díl Út 28.08.2018
08:30-15:30
ZŠ U Obory, Vachkova 630, Praha 10
21-13-V42 - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem Út 28.08.2018
09:00-16:00
PV-ZŠ Čelákovice, Kostelní 457
21-17-N42 - Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích Út 28.08.2018
09:00-16:00
NB-SOU a SOŠ Nymburk, V Kolonii 1804
21-70-N41 - Mentoring a jeho využití ve školním prostředí - 1.díl Út 28.08.2018
09:00-16:00
Základní škola Přerov nad Labem 112
21-30-S41 - Společné vzdělávání a zvládání náročných situací v komunikaci pedagoga - 1.díl St 29.08.2018
08:00-14:00
MB-ZŠ a MŠ Václava Vaňka, Bezno
21-67-A41 - Herní činnosti k rozvoji čtenářské gramotnosti a její ověřování na 1. st. ZŠ - 1.díl St 29.08.2018
08:30-15:30
ZŠ a MŠ Červený Vrch, Alžírská 680, Praha 6-Dejvice
21-82-A41 - Jazykové hry a práce s texty posilujícími čtenářskou gramotnost žáků - 1.díl St 29.08.2018
08:30-15:30
ZŠ a MŠ Červený Vrch, Alžírská 680, Praha 6-Dejvice
21-08-P41 - Specifika vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole St 29.08.2018
09:00-16:00
PB-ZŠ Beroun - Závodí, Komenského 249, 266 01 Beroun
21-20-V41 - Výuka žáků se specifickými poruchami učení - projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory St 29.08.2018
09:00-16:00
PV-ZŠ Čelákovice, Kostelní 457
21-03-A41 - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole Čt 30.08.2018
08:00-15:00
SOŠ, VOŠ Březnice
21-17-S41 - Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích Čt 30.08.2018
08:30-16:00
MB-SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 35
20-36-N41 - Strategie vyšetřování šikany II. Pá 31.08.2018
08:15-13:15
ZŠ Tyršova 446, Nymburk
21-13-H41 - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem Pá 31.08.2018
08:30-15:30
Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234
19-04-G41 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP1 - zahájení září 2018 (pondělí) Po 03.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-04-G42 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP2 - zahájení září 2018 (pondělí) Po 03.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-04-G43 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP3 - zahájení září 2018 (čtvrtek) Čt 06.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-04-G44 - Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - AP4 - zahájení září 2018 (čtvrtek) Čt 06.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-11-G41 - Doplňující didaktické studium anglického jazyka (pro školní rok 2018/2019) Čt 13.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-02-G42 - Studium pedagogiky pro učitele – SP2 (pro školní rok 2018/2019) Pá 14.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
19-09-G41 - Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností (pro školní roky 2018/19 - 2019/20) Čt 20.09.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
19-03-G41 - Studium pedagogiky pro vychovatele (pro školní rok 2018/2019) Pá 21.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
19-06-G41 - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 40 hod. (pro školní rok 2018/2019) Pá 21.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
19-07-G41 - Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 120 hod. (pro školní rok 2018/2019) Pá 21.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
19-02-G41 - Studium pedagogiky pro učitele – SP1 (pro školní rok 2018/2019) St 26.09.2018
08:30-15:30
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
02-63-G34 - Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (pro školní rok 2017/2018, studijní skupina LOGO4) ? 09/2018
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
02-63-G42 - Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (studijní skupina LOGO4) zahájení 20. 03. 2018 ? 09/2018
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-92-L41 - Současná česká literatura / Práce s pracovními listy na SŠ - ZMĚNA TERMÍNU! Čt 04.10.2018
09:00-16:00
KL-VISK Kladno, C. Boudy 2954
19-01-G41 - Studium pro ředitele škol a školských zařízení (pro školní rok 2018/2019) Po 08.10.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
14-21-B41 - Akademie pro batolata – dvouleté děti v MŠ - 1.díl St 17.10.2018
09:00-16:00
BN-VISK Benešov, Černoleská 1997
21-64-H41 - Společné vzdělávání v mateřské škole - 1.díl So 20.10.2018
09:00-18:00
HOTEL JEZERKA, SEČ- Ústupky 278
21-13-N41 - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem Po 22.10.2018
08:30-15:30
SŠ oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem
21-13-B43 - Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem Út 30.10.2018
08:30-15:30
Gymnázium, Benešov, Husova 470
21-79-P41 - Žák z odlišného kulturního prostředí a s jinými životními podmínkami v běžné škole Út 30.10.2018
09:00-16:00
PB-SOU Sedlčany, P. Bezruče 364
21-77-H41 - Konverzační kurz anglického jazyka 2 St 31.10.2018
KH-VOŠ, SPŠ a JŠ Masarykova 197, Kutná Hora
21-17-S43 - Pedagog ve vypjatých komunikačních situacích St 31.10.2018
08:30-15:15
MB-ZŠ Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91
14-14-G42 - Mentoring a jeho využití ve školním prostředí - TERMÍNY POSUNUTY na listopad - prosinec 2018 - 1.díl Út 06.11.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
14-B4-G42 - Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu - TERMÍNY POSUNUTY na listopad 2018 - 1.díl Út 06.11.2018
09:00-16:00
PH-VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
05-70-A31 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 (pokračující kurz, 2. semestr zahájen 7. 2. 2018) ? 12/2018
PH-Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana
05-86-R31 - Kurz anglického jazyka / A0-A1 ? 12/2018
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
05-86-S31 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 (pokračující kurz) ? 12/2018
MB-ZŠ Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav (1.st,2.p.,3.A)
21-26-H32 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 ? 12/2018
VOŠ, SPŠ a JŠ, Masarykova 197, Kutná Hora
21-50-H31 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 ? 12/2018
VOŠ, SPŠ a JŠ, Masarykova 197, Kurná Hora
21-52-H31 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 ? 12/2018
VOŠ, SPŠ a JŠ, Masarykova 197, Kurná Hora
05-61-A41 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 - A2 (1. semestr zahájen 7. 2. 2018) ? 01/2019
PH-Praha, Gymnázium Ch.D., Zborovská 45, Praha 5-Malá Strana
05-75-S41 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 ? 01/2019
MB-ZŠ Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav (1.st,2.p.,3.A)
05-79-R41 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky B1 – B1/B2 ? 01/2019
RA-VISK Rakovník, S. K. Neumanna 251
21-26-H31 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 ? 01/2019
VOŠ, SPŠ a JŠ, Masarykova 197, Kutná Hora
21-26-P31 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 Čt 31.01.2019
PB-ZŠ Milín, Školní 247, Milín
21-26-P34 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 Čt 31.01.2019
PB-SZŠ a VOŠ zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113
21-26-P35 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 Čt 31.01.2019
PB-SZŠ a VOŠ zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113
21-26-S31 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 ? 01/2019
MB-SZŠ a VOŠ zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
21-26-V31 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 Čt 31.01.2019
PV-ZŠ a MŠ Klecany 375
21-57-L41 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2 ? 01/2019
KL-SOŠ a SOU Kladno, nám. E. Beneše 2353
05-60-A41 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 (1. semestr zahájen 12. 2. 2018) ? 02/2019
PH-Praha, ZŠ a MŠ, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov
21-26-K31 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 ? 02/2019
KO-SZŠ a VOŠ, Kolín, Karoliny Světlé 135
21-26-S32 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 ? 02/2019
MB-ZŠ a MŠ Dobrovice, Komenského 46, Dobrovice
05-76-S41 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1/A2 – A2 (pokračující kurz) St 13.03.2019
MB-VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
14-B8-P41 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A2 – A2/B1 Čt 27.06.2019
PB-ZŠ Březnice, Rožmitálská 419, Březnice
05-60-S41 - Kurz AJ pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 ? 06/2019
MB-ZŠ Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav (1.st,2.p.,3.A)
05-70-M41 - Kurz anglického jazyka / A0 - A1 ? 06/2019
ME-Mělník, ZŠ, J. Seiferta 148
21-48-S31 - Kurz anglického jazyka / A1 – A2 ? 06/2019
MB-SZŠ a VOŠ zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
21-49-S31 - Kurz anglického jazyka / B1 – B2 ? 06/2019
MB-SZŠ a VOŠ zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
21-54-S31 - Kurz anglického jazyka pro pedagogické pracovníky A1 – A1/A2 Ne 30.06.2019
MB-Gymnázium Mnichovo Hradiště, Studentská 895
20-01-G41 - AKCE NA ZAKÁZKU – nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické sbory škol Na objednávku ve škole objednavatele
21-01-G41 - AKCE NA ZAKÁZKU - ŠABLONY – nabídka programů zaměřených na inkluzi pro pedagogické sbory ZŠ, SŠ Na objednávku Ve škole objednavatele