VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Projekt IKAP - Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) je partnerem tohoto projektu a zapojuje se do těchto klíčových aktivit:

 • KA 1 – Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. st. ZŠ a žáků SŠ
 • KA 2 – Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků
 • KA 7 – Podpora škol jako Center celoživotního učení
 • KA 8 – Kariérové poradenství

Všechny níže uvedené služby a aktivity v rámci projektu IKAP jsou středočeským základním a středním školám poskytovány ZDARMA.

KA1 – Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. st. ZŠ a žáků SŠ

KA 2 – Podpora ICT kompetencí a rozvoj výuky cizích jazyků

Školám v rámci těchto KA nabízíme podpůrné a motivační aktivity pořádané pro školy / učitele / žáky s učiteli:

Supervize pro školy v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků

 • poskytnutí služeb supervizora škole
 • předpokládá se zapojení vedoucích pedagogických pracovníků školy (ředitel, zástupci, výchovný poradce, předsedové předmět. komisí apod.)
 • rozsah supervize pro 1 školu 20 hodin

Supervize již úspěšně proběhly a probíhají na několika školách. Středočeské střední a základní školy mohou v případě zájmu o supervizi na své škole kontaktovat Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz.

Konzultace pro školy v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků

 • poskytnutí služeb konzultanta škole pro jednu z výše uvedených oblastí
 • rozsah konzultace pro 1 školu 10 hodin

Konzultace již úspěšně proběhly a probíhají na několika školách, největší zájem je o konzultace v oblasti rozvoje výuky AJ, kde můžeme nabídnout např. tato tematická zaměření:

 • Techniky čtení a analýza textů
 • Jak pracovat s informacemi a vést žáky ke kritickému myšlení
 • Interaktivní vyučovací metody
 • Rozvoj kritického myšlení

Metodická specifikace:

 • škála metod nebo strategií jak do výuky, tak pro samostudium žáků
 • metody a strategie možno rozdělit podle kompetencí, tedy zaměřit na slovní zásobu, čtení, psaní, poslech a gramatiku
 • interaktivní techniky do výuky tak, aby žáci co nejvíce mluvili (jak zapojit všechny naráz)

Středočeské střední a základní školy mohou v případě zájmu o konzultace pro svou školu kontaktovat Pavlu Langrovou – langrova@visk.cz.

Tematické cíleně zaměřené aktivity – workshopy na podporu čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků:

 • aktivizační odborná setkávání učitelů
 • workshopy učitelů
 • pracovní dílny

Již proběhlo: Workshopy ANIMACE/FILM

 • 5. – 6. 6. 2019 proběhly dva workshopy zaměřené na téma ANIMACE/FILM.
 • Fotografie a podrobnější informace z proběhlé akce naleznete ZDE.

Připravujeme: Další dva workshopy jsou plánovány jako výjezdní v říjnu 2019 a budou zaměřeny na ICT kompetence. Středočeské střední a základní školy budou včas informovány, případní zájemci o účast na workshopech mohou již nyní kontaktovat Bc. Martina Borského – borskym@visk.cz

Webináře na podporu čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků:

 • oborově zaměřené webináře vedené zkušenými lektory VISK
 • seznámení s efektivními výukovými materiály a metodikou jejich využití ve výuce

Již proběhlo:

Připravujeme:

Motivační akce pro žáky s učiteli:

 • tematicky připravené akce pro podporu ČG a JG, ale i technických, přírodovědných a matematických kompetencí žáků s výrazně motivačním charakterem (rozsah cca do 60–70 min.)
 • cíleno na konkrétní věkové skupiny žáků ZŠ/SŠ
 • realizace ve vybraných okresních městech kraje – dostupnost pro školní třídy žáků s doprovodem učitelů

Již proběhlo:

 • LiStOváNí Lukáše Hejlíka – 13. 6. 2019, Gymnázium F. Palackého, Neratovice – scénické čtení JAK BÝT KLUKEM/HOLKOU? aneb Vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se Googlit (autoři James Dawson, Hayley Longová)

KA7 – Podpora škol jako Center celoživotního učení

Školám v rámci této KA nabízíme:

Poradenská a konzultační činnost v oblasti rozvoje celoživotního vzdělávání v prostředí škol:

Odborný konzultant přijede přímo na školu a poskytne konzultaci v rozsahu a tematickém zaměření podle potřeb a zájmu školy:

 • informování škol o novinkách v oblasti celoživotního vzdělávání (CŽV) a možnosti poskytování celoživotního vzdělávání školami
 • aktuální informace o nových profesních kvalifikacích
 • pomoc školám s přípravou žádosti o autorizace profesních kvalifikací
 • metodická pomoc při realizaci autorizovaných zkoušek profesních kvalifikací
 • pomoc školám s přípravou žádosti o rekvalifikační kurz
 • poskytování informací o legislativních úpravách v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací

Poradenská a konzultační činnost úspěšně probíhá již od podzimu 2018 a této možnosti využila již řada škol. Poradenská a konzultační činnost bude probíhat po celou dobu realizace projektu IKAP, školy mohou o konzultace žádat průběžně podle svých potřeb, konzultace na jedné škole mohou probíhat i opakovaně. Rozsah jedné konzultace cca 3 – 5 hod. Středočeské střední školy mohou v případě zájmu o konzultace pro svou školu kontaktovat Mgr. Karolínu Bredlerovou – bredlerova@visk.cz nebo Ing. Viktórii Kubíčkovou – kubickova@visk.cz.

Příklady dobré praxe škol – metodická setkání na školách poskytujících CŽV:

 • předávání zkušeností s realizací CŽV na školách

Již proběhlo:

 • 14. 11. 2018, SOU a PŠ Kladno – Vrapice: I. metodické setkání zaměřené na sdílení dobré praxe v poskytování celoživotního učení ve Středočeském kraji
 • 27. 3. 2019, SOŠ a SOU Nymburk: II. metodické setkání zaměřené na sdílení dobré praxe v poskytování celoživotního učení ve Středočeském kraji
 • 29. 5. 2019, Akademie řemesel Praha, Zelený pruh 1294/52 Praha 4: exkurze na zkoušky profesní kvalifikace Elektrikář-silnoproud
 • další setkání proběhnou na podzim 2019 a na jaře 2020

Evidence autorizací profesních kvalifikací, nabízených profesních kvalifikací a rekvalifikací:

 • vedení a průběžná aktualizace databáze středočeských škol poskytujících profesní kvalifikace a rekvalifikace
 • databáze k dispozici na webu VISK

KA 8 – Kariérové poradenství

Školám v rámci této KA nabízíme:

Metodická a konzultační činnost v oblasti kariérového poradenství (KP):

Odborný konzultant přijede přímo na školu a poskytne konzultaci ke KP v rozsahu a tematickém zaměření podle potřeb a zájmu školy:

 • rozšiřování znalostí kariérových poradců
 • metodická podpora pro výuku průřezového tématu Člověk a svět práce
 • identifikace potřeb zaměstnavatelů
 • podpora prevence předčasných odchodů ze SŠ
 • individuální a skupinové kariérové poradenství
 • koučování v KP
 • možnost zapojení konzultanta do poskytování KP přímo žákům

Konzultační činnost úspěšně probíhá již od srpna 2018 a této možnosti využilo již více než 30 škol. Metodická a konzultační činnost bude probíhat po celou dobu realizace projektu IKAP, školy mohou o konzultace žádat průběžně podle svých potřeb, konzultace na jedné škole mohou probíhat i opakovaně. Rozsah jedné konzultace cca 2 – 6 hod.

Středočeské střední školy mohou v případě zájmu o konzultace v oblasti KP pro svou školu kontaktovat Mgr. Kateřinu Lesovou – lesova@visk.cz.

Networking – spolupráce poskytovatelů kariérového poradenství

Příprava a vytváření sítí poskytovatelů KP. V rámci této podaktivity proběhnou dvě pracovní setkání poskytovatelů KP ve Středočeském kraji.

Již proběhlo:

 • 25. 10. 2018, Kongresové centrum Vavruška, Praha 2: Pracovní setkání poskytovatelů KP ve Středočeském kraji

Druhé pracovní setkání připravujeme na březen 2020.

Příklady dobré praxe kariérového poradenství – workshopy

V rámci této podaktivity proběhne 5 inspirativních workshopů k praxi KP na školách v různých městech Stč. kraje.

Již proběhlo:

 • 29. 11. 2018, OA Lysá nad. Labem: Workshop kariérového poradenství – zaměřen na skupinové KP
 • 7. 3. 2019, Vzdělávací centrum ŠKODA AUTO Mladá Boleslav: Workshop kariérového poradenství – zaměřen na praktickou realizaci KP na ZŠ a SŠ a na využití koučování v KP

Připravujeme:

 • 20. 6. 2019, Academia Rerum Civilium – VŠ, Kutná Hora

Zájemci o účast mohou kontaktovat Mgr. Kateřinu Lesovou – lesova@visk.cz.

Další workshopy připravujeme na podzim 2019 a leden 2020.