Studium pedagogiky pro učitele – SP2 (pro školní rok 2020/2021)

Studium pedagogiky pro učitele – SP2 (pro školní rok 2020/2021)

Vzdělávací program v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky…

Vzdělávací program v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25,30 908/2005-25.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka.
Vzdělávací program Studium pedagogiky obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. PRÁVNÍ MINIMUM V PRÁCI PEDAGOGA, PROBLEMATIKA ÚRAZŮ VE ŠKOLE A JEJICH PREVENCE

Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace uvedených pedagogů v souladu s §§ 9, 10 a 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají v určeném termínu 3 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro učitele s akreditací MŠMT.

Studium bude zahájeno v září 2020 a ukončeno do dubna 2021, závěrečné obhajoby a ústní zkouška proběhnou v červnu 2021.
Termíny výuky - výukovými dny studijní skupiny SP2 jsou PÁTKY V LICHÝCH TÝDNECH.

Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2020 nebo do naplnění kapacity kurzu. Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a v dostatečném předstihu před zahájením výuky podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne VISK Praha - Mgr. Jana Münzbergerová, tel. 731 470 387, e-mail munzbergerova@visk.cz nebo Vlasta Koubová, DiS., tel. 724 751 900, e-mail koubova@visk.cz.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky

Délka

130 hod.

Poznámka:

studijní den - lichý pátek
Pro školní rok 2020/21 kurz naplněn. Přijímáme pouze náhradníky. Děkujeme za pochopení. Volná místa ve středečních skupinách SP1 a SP3.

Kód19-02-G82
Lektorkolektiv lektorů
Cena9 000 Kč
Termín zahájení 25.09.2020 08:30 - 15:30
Termín ukončení 17. 06. 2021 00:00
Místo konání Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11

Rychlé odkazy