VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám a školským zařízením

skolnik_skola

Obsah kurzu se zaměřuje na problematické otázky v oblasti vztahů a kompetencí zřizovatele (obec, město, kraj) k jím zřizovaným školám a školským zařízením. Součástí kurzu jsou metodické návody k postupům v oblasti samostatné a přenesené působnosti, konkurzní vyhláška, činnost školských rad, hodnocení práce ředitelů aj.

Termíny a místa konání kurzů:

9. 3. 2017 – Příbram

16. 3. 2017 – Kutná Hora


Nabídka kurzů pro zájemce připravující se ke konkurzu na ředitele školy

ili_muz_destnik

VISK připravil pro zájemce připravující se ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení dvoudílný kurz

„Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení,“ zaměřený na zvýšení připravenosti v oblasti řízení škol/školských zařízení, a jednodílný kurz

„Konkurzní řízení ve školství z pohledu účastníka konkurzu.“
Oba kurzy jsou zaměřeny na získání potřebných znalostí a dovedností, které pomohou zvládnout konkurzní řízení po stránce psychologické a umožní uchazečům efektivně komunikovat a jednat v náročné situaci konkurzního řízení.
Cílem kurzů je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství.

Podrobné informace s možností přihlášení:
Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení – 6. a 8. 3. 2017 Praha
Konkurzní řízení ve školství z pohledu účastníka konkurzu – 10. 4. 2017 Praha

Informace poskytne: Mgr. J. Borský, borsky@visk.cz


Semináře k Hejného matematice

Rubikostka_oka

Ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s. pořádáme další semináře k Hejného metodě:

Rozvoj číselných představ, rozvoj porozumění geometrickým pojmům – pro 1. st. ZŠ
středa 19. 4. 2017, od 14:00 hod., VISK Kladno, C. Boudy 2954
podrobnosti a přihlášení

Začínáme s Hejného metodou na 2. stupni ZŠ – pro 2. st. ZŠ
středa 8. 3. 2017, od 13:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
podrobnosti a přihlášení

Vlastnosti trojúhelníku, Úhly – pro 2. st. ZŠ
středa 5. 4. 2017, od 13:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
podrobnosti a přihlášení

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody / Krychlové stavby, Dřívka – pro MŠ
pondělí 15. 5. 2017, od 8:30 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
podrobnosti a přihlášení


Svobodný software - připravené kurzy na jaře 2017

Na jaře jsou připraveny další kurzy mj. z oblasti svobodného software a jeho využívání ve školách:

WordPress – Využití redakčního systému WordPress ve školní praxi, pro pokročilejší uživatele a metodiky ICT
St 15.03.2017 09:00 PH-Akademie CZ.NIC, Praha 3 – Žižkov, Milešovská 5
Z obsahu vybíráme například: 

 • hromadné úpravy článků, moderování komentářů
 • výběr a úpravy šablon
 • pokročilé úlohy správy WordPressu
 • výběr doporučených doplňků

Kurz bude profilován pro pokročilejší uživatele, kteří řeší nasazení ve škole, spolupráci více redaktorů, zabezpečení proti útokům atd.

Grafický program Scribus – Tvorba školních časopisů, pozvánek, letáků
Út 11.04.2017 9:00 PH-Akademie CZ.NIC, Praha 3 – Žižkov, Milešovská 5

Grafický program Inkscape – Tvorba obrázků, ikon, log či grafických návrhů webu
čt 20.04.2017 09:00 PH-Akademie CZ.NIC, Praha 3 – Žižkov, Milešovská 5

Další možnosti ICT kurzů najdete pod odkazem, zvolte v oboru 07 a tlačítkem Filtruj si zobrazte výběr.


Informace k šablonám pro SŠ, ZŠ a MŠ v roce 2017

logotyp_sablony

Připravili jsme pro Vás na 2. pol. šk. roku 2016–17 vzdělávací nabídku,
ze které si můžete vybrat při čerpání finančních prostředků v rámci výzev
č. 02_16_022 a 02_16_023, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.,
a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ.

Nabídka bude pokračovat i v dalších pololetích tak, abyste v průběhu celého období pro realizaci šablonových projektů (do 31. 8. 2019 pro MŠ, ZŠ a do 28. 2. 2020 pro SŠ) mohli vzdělávat své pedagogy individuálně či si objednat vzdělávání pro celý pedagogický sbor podle podmínek výzvy.

Šablonové programy jsou soustředěny v oboru 14 – Programy vhodné pro šablony (použijte oborový filtr – obor 14).

Bližší informace ke vzdělávacím programům pro šablony poskytnou metodici na jednotlivých střediscích, s nimi je také možné domluvit realizaci šablonového vzdělávání na zakázku.

Informace k šablonám pro MŠ, ZŠ a SŠ – naše nabídka vzdělávání připravená pro MŠ a ZŠ a chystaná pro střední školy v přehledné podobě dokumentu v PDF s aktivními odkazy.


Profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

chuva_deti

Vzdělávací institut Středočeského kraje se nově stal autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, která je zařazena v Národní soustavě kvalifikací.
Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.

Získání profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady. Tuto skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře.

Aktuální termíny zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace:

24. 3. 2017 , 25. 3. 2017 , 31. 3. 2017


Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole - KURZ NAPLNĚN

Pro pedagogické pracovníky mateřských škol Středočeského kraje jsme připravili ZDARMA vzdělávací program

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Praktický seminář je zaměřený na problematiku hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí předškolního věku. Objasněny budou základní pojmy související s touto obastí (ADHD – LMD), pozornost bude věnována příčinám vzniku, vlivu sociálních potřeb na aktivitu dětí, práci s modelem Pesso terapie a spolupráci s rodiči těchto dětí.
Součástí semináře budou i praktické ukázky a nácvik uspokojování sociálních potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.

20. 3. 2017 od 9.00 hod., VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1, lektor PaedDr. Zdeněk Martínek


Mentoring a jeho využití ve školním prostředí - 32 hodin

ilust_obrazek

Připravili jsme pro Vás akreditovaný čtyřdílný kurz mentoringu v celkové dotaci 32 hodin využitelný také v tzv. „šablonách“:

 • ZŠ – šablona II/2.2 – varianta d) Mentoring v rozsahu 32 hodin
 • SŠ – šablona III/2.3 – varianta d) Mentoring v rozsahu 24 hodin
 • VOŠ – šablona IV/2.3 – varianta d) Mentoring v rozsahu 24 hodin

Je zaměřený na vyškolení mentora z řad pedagogů škol a školských zařízení pro potřeby vlastní školy (interní mentoring), případně pro potřeby jiné školy (externí mentoring). Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část, jejíž součástí je i základní trénink pro získání a procvičení konkrétních mentorských dovedností.


Nabidka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2017

tiutlni_strana_katalogu

Vážení pracovníci veřejné správy, vážené kolegyně a kolegové,

opět jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích kurzů určenou úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a voleným členům zastupitelstev.

Katalog je rozesílán také mailem na všechny obce a města Středočeského kraje a dalších vybraných regionů.
Pod odkazem Vzdělávání veřejné správy naleznete vždy aktualizovanou nabídku včetně možnosti přihlašování na kurzy. Těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 2017.

S pozdravem
Ing. Pavla Kadeřávková, mobil: 733 642 647,
e-mail: kaderavkova@visk.cz.


Nabídka vzdělávání v sociálních službách na 1. pololetí 2017

titulni_strana_katalogu

Připravili jsme pro vás nabídku vzdělávání v sociálních službách na další období.

Stále aktuální programovou nabídku DVSS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání v sociálních službách.
V případě zájmu o realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás v zařízení poskytující sociální služby nás kontaktujte na lesova@visk.cz.
Soubor Nabídka vzdělávání v sociálních službách ke stažení ve formátu PDF. Na požádání zašleme i mailem.
Mgr. Kateřina Lesová – metodička DVSS 


Programová nabídka DVPP na 2. pololetí školního roku 2016 /2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2016/17 v digitální formě.

V plně elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách www.visk.cz, kde se můžete také elektronicky přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Pro podporu naší vzájemné komunikace budeme vydávat kromě pololetního elektronického katalogu i jeho průběžně aktualizované verze. Nejaktuálnější informace jsou na webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.

Uzávěrka hromadných přihlášek za školu na vzdělávací akce ve 2. pololetí školního roku 2016/17 je 31.1. 2017. Na všechny akce je možné se hlásit v průběhu celého pololetí, ale včasné zaslání přihlášek má vliv na uskutečnění či zrušení akce.

Informace k šablonám pro MŠ, ZŠ a SŠ – naše nabídka vzdělávání připravená pro MŠ a ZŠ a chystaná pro střední školy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na spolupráci v roce 2017.

PhDr. Eva Koberová náměstkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání
mobil: 731 470 387, e-mail: koberova@visk.cz


Doplňující didaktické studium španělského jazyka - od 11. 2. 2017 v Praze

Vzdělávací institut Středočeského kraje OTEVÍRÁ kvalifikační kurz
Doplňující didaktické studium španělského jazyka

určený k doplnění odborné kvalifikace učitele ŠJ podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Místo realizace: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
Termín realizace: únor až červen 2017 (první výuka proběhne 11. 2. 2017)
Více podrobností a přihlášení.
Přihlášky stále přijímáme: do 10. 2. 2017. 


Jazykové kurzy AJ a konverzační kurz NJ v Praze

Od druhého pololetí šk. roku 2016/17 vypisujeme v Praze tyto jazykové kurzy:

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A2/B1 – B1 = PONDĚLKY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, od pondělí 13. února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 60 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň B1 – B1/B2 = PONDĚLKY od 16:05 do 17:35 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech od pondělí 13. února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 70 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A1/A2 – A2 = STŘEDY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, od středy 8. února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 60 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Konverzační kurz německého jazyka (úroveň B1 – B2) = STŘEDY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat pravděpodobně od konce února 2017 do cca května 2017 v celkové dotaci 32 výukových hodin. více podrobností a přihlášení


Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách

skupinove-foto

Od září do prosince 2016 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje dva Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách.
Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz ve dnech 13. a 14. prosince 2016 ukončen závěrečnou zkouškou. Téměř 50 úspěšných absolventů převzalo osvědčení o získání nové kvalifikace.

Skupinová fotografie 13.12.2016 a 14.12.2016.

BLAHOPŘEJEME!


Do roku 2017

Vzdělávací institut Středočeského kraje přeje všem svým klientům, přátelům a příznivcům krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017.


Stránky