Vzdělávací institut Středočeského kraje – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (VISK®)
jako příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem zpracovává osobní údaje pouze v souvislosti s plněním úkolů v rámci hlavního předmětu a činnosti organizace a v souladu s pravidly a zásadami nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation / GDPR/) a dále v souladu platnými právními předpisy ČR.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Jiří Holý – tel. 606 656 724; e-mail holy@visk.cz.