VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Geologie, nerosty, o planetě Zemi

pyrit_vzorek

VISK připravil tři semináře s tématikou:

geologie, nauky o nerostech, o vývoji planety Země.

Všechny jsou určeny učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a středních školách, pedagogům volného času.

Jak se vyznat v horninách

Termín konání: Pá 11.01.2019 09:00–16:00
Místo konání: VISK Kutná Hora, Barborská 51
Podrobné informace a možnost přihlášení:

Obsah – témata:

 • přehled stavby Země, zařazení probíraných hornin do kontextu zemského tělesa
 • ukázka železného meteoritu (materiál podobný jádru) a olivínovce (hornina zemského pláště)
 • zemská kůra, hornina
  • rozlišení hornin dle vzniku (vyvřelé, usazené, přeměněné), horninotvorné minerály, horninový cyklus
  • horniny vyvřelé: vznik magmat, hlubinné a výlevné vyvřeliny, hlavně žulové (granity, granodiority, ryolity) a čedičové (čediče, gabra) horniny (dále možno andezity, znělce)
  • horniny usazené: zvětrávání, transport, usazování úlomkovité, chemogenní a úlomkovité usazeniny atd.

Nová publikace pro učitele anglického jazyka

titulni_obalka_publikace

Nová publikace pro učitele anglického jazyka se zaměřuje především na využití interaktivních technik ve výuce, které podporují rozvoj kritického myšlení, komunikačních kompetencí a motivují žáky, studenty prostřednictvím spolupráce.
Kniha vyjde začátkem roku 2019 také v české verzi.
Spoluautorka knihy Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D., je pedagogem ŠKODA AUTO Vysoká škola a lektorkou VISK.

Demo verze jedné lekce:

Podrobnější anotaci obsahuje přiložený soubor.


Základní kurzy Excel a Word - 6 hodin, Praha

Připravili jsme dva kurzy s přehledem základních dovedností v práci s kancelářskými programy.
Jsou vhodné i pro pracovníky ve školství, vzhledem k délce 6 hod. nelze hradit ze šablon. 

Microsoft EXCEL – základní funkce, 30.11.2018 – Praha, neakreditovaný kurz

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení s tabulkovým editorem. Cílem je získat základní dovednosti pro používání tabulkového editoru.

Obsah kurzu:

 1. Formáty buněk, adresace, kopírování formátu, vkládání a kopírování vzorců.
 2. Rychlé úpravy celých tabulek, styly.
 3. Propojení listů, souborů.
 4. Dostupné funkce a příklady jejich využití.
 5. Tvorba tabulek a grafů s využitím pokročilých funkcí.
 6. Tisk dokumentů – úpravy před tiskem, nastavení oblasti tisku, vzhled stránky, náhled, záhlaví a zápatí stránky.
 7. Spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími kancelářskými aplikacemi (textový editor, prezentační programy).

Microsoft Word – základní funkce, 13.12.2018 – Praha, neakreditovaný kurz

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení s textovým editorem s cílem získat základní dovednosti pro jeho používání. 


Osobnostně sociální rozvoj - Pedagog v ohrožení

ilu_obr_rozvoj

Rádi bychom Vás upozornili na dva semináře z naší programové nabídky.
Jedná se o programy vhodné i pro šablony Osobnostně sociální rozvoj (šablony II – pro MŠ, ZŠ, ŠD+ŠK, SVČ a ZUŠ, šablony I pro SŠ).

Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí (8 hod.) – 14. 12. 2018 Podrobnosti a možnost přihlášení:

Semináře se konají na adrese: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1.

Garant programu: Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902


Rozšíření lektorského sboru VISK

čtenář

Připravujeme rozšíření našeho lektorského sboru.

Hledáme další kvalitní lektory ke spolupráci v oblasti ICT.

Naše prezenční vzdělávací programy probíhají zejména v Praze a středních Čechách.

Další informace o požadavcích na lektory a podmínkách spolupráce poskytne
Ing. Jan Stejskal, metodik dalšího vzdělávání.
stejskal@visk.cz, mobil 732 266 480


Tablety v projektové výuce - Praha listopad

muž s tabletem

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 27.11.2018 – určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.

Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.

Scribus – odloženo na únor 2019

Scribus je grafický program, určený pro publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků. V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků, pozvánek, učebních pomůcek, a to jak tištěných, tak elektronických.


Kontakt a informace:

Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480 


Stránky