VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nabídka seminářů k inkluzi - Praha

 quartz_with_petroleum_inclusions

Ve 2. pololetí nabízíme volná místa v těchto inkluzivních programech:

Vzdělávání nadaných žáků na základní škole (8 hod.)
termín: 3. 5. 2019, určeno pro učitele ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Podrobné informace a přihlášení:

Žák s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním v běžné škole (8 hod.)
termín: 9. 5. 2019, určeno pro učitele ZŠ a SŠ Podrobné informace a přihlášení:

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga (8 hod.)
termín: 17. 5. 2019, určeno pro učitele ZŠ a SŠ Podrobné informace a přihlášení:

Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti – možnosti pedagogické intervence (16 hod.)
termín: 6. 6. a 7. 6. 2019, určeno pro učitele ZŠ a SŠ Podrobné informace a přihlášení:)


Tradiční tematické vycházky Prahou

V jarním období jsme pro vás již tradičně připravili tematické vycházky z cyklu Prahou minulou i současnou. S našimi průvodci zavítáme na Nové Město, do Prokopského údolí nebo Strahovského kláštera.

Jedna z vycházek po Novém Městě Vojtěšská čtvrť se uskuteční ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 14:00 hod. Provázejí manželé Motýlovi.

Vycházka Prokopským údolím se uskuteční v pondělí 6. 5. 2019 od 14:00 hod. Provází Jaroslava Nováková.

Kompletní přehled tematických vycházek naleznete pod Vzděláváním pedagogů (viz levé menu) a oborem č. 18 – Ostatní akce, tematické programy a exkurze.


Scratch - vizuální programování

allo, tu som

Scratch do každé hodiny vizuální programovací jazyk, určený pro mladší věkovou skupinu.
15.5.2019 od 9:00 do 16:00 – Praha.

Praktická aktivní činnost účastníků s programem v počítači spočívá v sestavení grafických schémat (časová osa, myšlenková mapa, slepá mapa), namlouvání dialogů ve scénách, kresbě vektorových i rastrových objektů, skládání rytmických a melodických sekvencí, orientaci v souřadném systému roviny a vizuálním sestavování programů.

Ukázky jsou řazeny s respektováním časové a tematické provázanosti.
Scratch ve spolupráci s vhodnou robotickou stavebnicí představuje jednu z možností polytechnizace výuky.

Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ a odpovídajících roč. víceletých gymnázií


Člověk a krajina - Křivoklátsko - exkurze

ilustr_obrazek_zkamenel

Nově jsme pro vás připravili další exkurzi na Křivoklátsko, která poslouží jako inspirace ke školním výletům nebo projektovým dnům mimo školu.
Přinese řadu zajímavých informací pro výuku přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Program bude připraven i pro pedagogy na 1. stupni ZŠ.

Úterý 14. května, odjezd v 8:00 z Prahy, Metro Nové Butovice, dále Beroun
případně další nástupní místa po dohodě s přihlášenými.
Více informací a možnost přihlašování.

Exkurze proběhne formou 7 tematických komentovaných zastávek na určených lokalitách se zážitkovými aktivitami a náměty možného didaktického využití pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
Účastníci programu budou pracovat ve skupinách se zaměřením na metodiku aktivit pro 1. stupeň ZŠ, nebo se zaměřením na metodiku pro 2. stupeň ZŠ.

Trasu exkurze absolvují účastníci autobusem (ozvučení a odborný výklad lektorů), na jednotlivých stanovištích budou pod vedením lektorů (Mgr. Šnaidauf, Mgr. Boučková) pracovat přímo v terénu.
Plánovaný návrat do Prahy k metru cca v 16:20. 


Co může školám VISK nabídnout v rámci projektu IKAP

VISK je jedním z partnerů krajského projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu
(podrobnosti o projektu a našich aktivitách).

Středočeské základní a střední školy mohou ZDARMA využít nabídku našich služeb a aktivit v rámci tohoto projektu – doporučujeme např.:

Supervize pro školy

  • poskytnutí služeb supervizora škole
  • supervizor bude dojíždět přímo do školy
  • předpokládá se zapojení ředitele, případně dalších vedoucích pedagogických pracovníků školy
  • rozsah supervize pro 1 školu – 20 hodin

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.

Konzultace pro školy v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků

  • poskytnutí služeb konzultanta škole pro jednu z výše uvedených oblastí
  • konzultant bude jezdit přímo do školy
  • konzultant poskytne skupince pedagogů (2 – 4) metodické rady a doporučení, pomůže jim s řešením nejčastějších problémů, možná je i výchozí hospitace v hodině, výukovou hodinu na škole může odučit i konzultant (v AJ) apod.
  • rozsah konzultace pro 1 školu – 10 hodin

V případě zájmu o konzultace kontaktujte Pavlu Langrovou – langrova@visk.cz, 606 615 672.

Metodické setkání – Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace v praxi (Elektrikář – silnoproud) – 29. 5. 2019 od 9.00 hod. na Akademie řemesel Praha – Zelený pruh Možnost přihlášení

V rámci setkání budete mít možnost vidět v praxi průběh teoretické i praktické části zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Elektrikář – silnoproud, prostor bude i pro dotazy týkající se průběhu a přípravy zkoušek. Účast na setkání Vám pomůže k rozhodnutí, zda začít s celoživotním vzděláváním či rozšířit jeho nabídku na Vaší škole. 


Tablety a mobilní zařízení ve výuce

Vypsané volné termíny na jaro 2019 v Praze. Semináře jsou vhodné pro šablony, vybírejte podle zadání své školy.

Výběr z témat seminářů – uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených:

Tablety a mobilní zařízení ve výuce:

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 7.5.2019 – od 9:00 do 16:00
určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.
Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.


Semináře ICT a matematika - jaro 2019 Praha

Vypsané volné termíny na jaro 2019 v Praze. Semináře jsou vhodné pro šablony, vybírejte podle zadání své školy.

Výběr z témat seminářů – uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených:

Tablety a mobilní zařízení ve výuce:

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 7.5.2019 – určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.
Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.

Grafické programy, programování

Inkscape – 16.5.2019
Nástroj Inkscape je určený k vektorovému kreslení – v praxi jej lze využit pro vytváření obrázků, ikon, log a grafických návrhů webových stránek.

Scratch do každé hodiny 15.5.2019 – vizuální programovací jazyk, určený pro mladší věkovou skupinu.
Praktická aktivní činnost účastníků s programem v počítači spočívá v sestavení grafických schémat (časová osa, myšlenková mapa, slepá mapa), namlouvání dialogů ve scénách, kresbě vektorových i rastrových objektů, skládání rytmických a melodických sekvencí, orientaci v souřadném systému roviny a vizuálním sestavování programů. Ukázky jsou řazeny s respektováním časové a tematické provázanosti.
Scratch ve spolupráci s vhodnou robotickou stavebnicí představuje jednu z možností polytechnizace výuky.
Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ a odpovídajících roč. víceletých G


Rozšíření lektorského sboru VISK

čtenář

Připravujeme rozšíření našeho lektorského sboru.

Hledáme další kvalitní lektory ke spolupráci v oblasti ICT.

Naše prezenční vzdělávací programy probíhají zejména v Praze a středních Čechách.

Další informace o požadavcích na lektory a podmínkách spolupráce poskytne
Ing. Jan Stejskal, metodik dalšího vzdělávání.
stejskal@visk.cz, mobil 732 266 480


Stránky