VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

kval kurz 2019

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – Praha
Od března do června 2019 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz 12. 6. 2019 ukončen závěrečnou zkouškou a 23 úspěšných absolventů získalo osvědčení o získání nové kvalifikace.


Nová metodická příručka nejen pro asistenty pedagoga

asistent klima

Rádi bychom Vás upozornili na publikaci našich lektorů, Jitky Gabašové a Miroslava Vosmika, kteří připravili metodický materiál věnovaný spolupráci učitelů a asistentů pedagoga při podpoře pozitivního klimatu ve třídách.
Vychází přitom i ze svých seminářů, které nabízí VISK.

Asistenti pedagoga personálně posilují pedagogické sbory a je třeba se zabývat funkčností jejich působení. Tito pracovníci mohou svou prací posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole. Publikace si klade za cíl zbavit se některých stereotypů jak na straně školy, tak na straně rodičů i celé veřejnosti. Dozvíte se také, jakou roli hraje zážitková pedagogika pro budování a posílení vnitřní motivace dětí k učení a jak je možné využít asistenta pedagoga při zážitkovém učení ve prospěch celé skupiny.

Text je určen především pedagogickým a poradenským pracovníkům škol, asistentům pedagoga i pracovníkům školských poradenských zařízení.

Asistent pedagoga a klima třídy.


Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

leták_studium

Studium pro asistenty pedagoga – zahájení v září 2019.

V rámci studia účastníci získají vhled do problematiky vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a praktické dovednosti pro práci s nimi. Studium probíhá jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka (od 8:30 do 15:30) ve středisku VISK – Pštrossova 15, Praha 1. Celkem proběhne 10 výukových dnů v období od září 2019 do února 2020.

Podrobné informace a přihlášení

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.


Webináře

Projekt IKAP – Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje bude pořádat Vzdělávací institut Středočeského kraje celkem 10 webinářů.

Čtyři z nich proběhnou ještě do konce letošního školního roku. Níže uvádíme termíny, časy, témata jednotlivých webinářů a odkazy pro vstup na webináře.

14. 5. 2019 od 19:00 QR kódy ve výuce Přístup na webinář

21. 5. 2019 od 19:00 Fotky a videa ve výuce Přístup na webinář

11. 6. 2019 od 19:00 Trimino a Learningapps ve výuce Přístup na webinář

18. 6. 2019 od 19:00 Rozmluvené fotky – Chatter Kids – ve výuce Přístup na webinář

V případě dotazů kontaktujte Bc. Martina Borského – borskym@visk.cz, 725 868 738.


Dvoudenní workshopy - Animace/Film - zdarma v Nesuchyni

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Aeroškolou

WORKSHOP – Animace / Film.

Termín konání: 5. – 6. června 2019

Místo konání: Školící středisko Nesuchyně – Hotel Lions
Hrazeno v rámci IKAP, pro účastníky z SČK zdarma.

Podrobné informace a přihlášení

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.

Realizováno a hrazeno v rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje. 


Co může školám VISK nabídnout v rámci projektu IKAP

VISK je jedním z partnerů krajského projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu
(podrobnosti o projektu a našich aktivitách).

Středočeské základní a střední školy mohou ZDARMA využít nabídku našich služeb a aktivit v rámci tohoto projektu – doporučujeme např.:

Supervize pro školy

  • poskytnutí služeb supervizora škole
  • supervizor bude dojíždět přímo do školy
  • předpokládá se zapojení ředitele, případně dalších vedoucích pedagogických pracovníků školy
  • rozsah supervize pro 1 školu – 20 hodin

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.

Konzultace pro školy v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků

  • poskytnutí služeb konzultanta škole pro jednu z výše uvedených oblastí
  • konzultant bude jezdit přímo do školy
  • konzultant poskytne skupince pedagogů (2 – 4) metodické rady a doporučení, pomůže jim s řešením nejčastějších problémů, možná je i výchozí hospitace v hodině, výukovou hodinu na škole může odučit i konzultant (v AJ) apod.
  • rozsah konzultace pro 1 školu – 10 hodin

V případě zájmu o konzultace kontaktujte Pavlu Langrovou – langrova@visk.cz, 606 615 672.


Setkání ředitelů - Seč 2019

seč_2019

V příjemném prostředí Kongresového hotelu Jezerka u přehrady Seč proběhlo 9. a 10. května 2019 první z letošních dvou setkání ředitelů základních a mateřských škol, která každoročně organizuje Vzdělávací institut Středočeského kraje.

Setkání navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Robert Plaga, Ph.D. Doplnil komentářem vystoupení RNDr. Zuzany Matuškové a Mgr. Pavly Katzové k připravované reformě financování regionálního školství. Během svého vystoupení zodpověděli dotazy ředitelů škol.

Na setkání dále vystoupili dále například náměstek Ústředního školního inspektora PhDr. O. Andrys, MBA, MAE či zástupce odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. M. Adamec. Druhé z letošních setkání ředitelů škol proběhne v Nesuchyni koncem května, s podobným programem.


Stránky