O NÁS

KDO JSME

Vzdělávací institut Středočeského kraje - VISK® je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem
za účelem poskytování veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých.
 

KDE NÁS NAJDETE

Své aktivity zajišťujeme prostřednictvím více než deseti regionálních pracovišť – vzdělávacích středisek VISK®, sídlících v některých městech Středočeského kraje a v Praze. 

CO POSKYTUJEME

Další profesní vzdělávání
 • pedagogických pracovníků – DVPP: vzdělávací programy pro všechny kategorie pedagogických pracovníků a všechny druhy a typy škol a školských zařízení
 • veřejné správy – DVVS: vzdělávání úředníků a volených členů zastupitelstev
 • sociálních služeb – DVSS: vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
Vzdělávání seniorů - Akademie třetího věku VISK®
 • dvousemestrální studijní programy Historie a kultura, Svět literatury, Dějiny umění
 • jednosemestrální studijní cykly
 • jazykové a jiné kurzy i jednotlivé semináře
Centrum pro rekvalifikace
 • metodika a koordinace středočeských středních škol v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací
 • VISK® je autorizovanou osobou pro zkoušky k získání několika profesních kvalifikací
Spolupráci v projektech a mezinárodních aktivitách
 • vlastní realizované projekty nebo partnerství v projektech ESF, MŠMT atd.
 • projekty grantových programů U. S. Embassy, Německé spolkové nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) atd.
 • pracovní kontakty v rámci dohody čtyř regionů - ČR, Německo, Polsko, Francie
 • participace v mezinárodních projektech středočeských měst

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018 
Výroční zpráva 2016/2017 
Výroční zpráva 2015/2016 
Výroční zpráva 2014/2015 
Výroční zpráva 2013/2014 
Výroční zpráva 2012/2013 
Výroční zpráva 2011/2012 a upřesnění koncepce rozvoje do roku 2017. 
Výroční zpráva 2010/2011 

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Vzdělávací institut Středočeského kraje

- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
2. právní forma, způsob založení VISK® je příspěvková organizace Středočeského kraje. 
Zřizovací listina č. j.: OŠMS/3047/2001 byla vydaná Středočeským krajem.
 
3. sídlo a poštovní adresa Vzdělávací institut Středočeského kraje
- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk
4. Hlavní kontakty telefon 325 511 545, mail visk@visk.cz, všechny telefony, mailové a poštovní adresy viz Kontakty
5. Organizační struktura organizační struktura v grafické podobě
6. Příjmový účet 18538191 / 0100 Komerční banka
7. IČ, DIČ 00641111, CZ00641111, nejsme plátci DPH
8. Datová schránka k7inq26
9. Profil zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_68.html
10. Původní profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00641111
11. Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů v roce 2003 bylo přiděleno reg. číslo 00020743.
12. DPO - pověřencem jmenován Mgr. Jiří Holý, mail: holy@visk.cz, telefon: 606 656 724
13. Registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví udělena ochranná známka VISK®


1.7.2019