Kvalifikační vzdělávání pedagogů

 

Kvalifikační vzdělávání – akreditované vzdělávání podle zákona  č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vyhlášky  č. 317/2005 Sb.  o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Níže je uveden stručný informační přehled kvalifikačního vzdělávání pro pedagogy.

Aktuálně nabízená kvalifikační studia i s možností přihlášení najdete ZDE. 
Nastavte filtr dle oboru semináře a zadejte obor semináře číslo 19.

 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení dle příslušného právního předpisu.

Rozsah: 100 hodin (prezenční výuka 80 hodin, odborná stáž 18 hodin, konzultace k závěrečné práci 2 hodiny) a závěrečná zkouška. 

Prezenční výuka bude realizována v 10 celodenních blocích. 

Bližší informace poskytne garant studia Bc. Martin Borský, tel. 725 868 738, e-mail borskym@visk.cz

 

Studium pedagogiky pro učitele

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace učitele. 

Studium je určeno učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky.

Rozsah: 130 hodin (prezenční výuka 120 hodin, konzultace k závěrečné práci 10 hodin) a závěrečná zkouška.

Prezenční výuka bude realizována v 15 celodenních blocích. 

Bližší informace poskytne Vlasta Koubová, DiS., tel. 724 751 900, e-mail koubova@visk.cz

Garant studia: Mgr. Jana Münzbergerová, tel. 731 470 387, e-mail munzbergerova@visk.cz

 

Studium pedagogiky pro vychovatele

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace vychovatele. 

Studium je určeno zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, domově mládeže, kteří mají vyšší odborné vzdělání (absolutorium na VOŠ v nepedagogickém oboru) nebo vysokoškolské vzdělání (absolutorium na VŠ v nepedagogickém oboru). 

Rozsah: 80 hodin prezenční výuky a závěrečná zkouška.

Prezenční výuka bude realizována v 10 celodenních blocích.

Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., tel. 724 961 090, e-mail tomasova@visk.cz

Garant studia: Mgr. Jiří Holý, tel: 606 656 724, e-mail holy@visk.cz

 

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času – 120 hod.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagoga volného času. Absolvent studia získá odbornou kvalifikaci pro výkon praxe pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

Studium je určeno zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří mají minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Rozsah: 120 hodin prezenční výuky a závěrečná zkouška. 

Prezenční výuka bude realizována v 15 celodenních blocích. 

Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., tel. 724 961 090, e-mail tomasova@visk.cz

Garant studia: Mgr. Jiří Holý, tel: 606 656 724, e-mail holy@visk.cz

 

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 40 hod.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagoga volného času. Absolvent studia získá odbornou kvalifikaci pro výkon praxe pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.

Studium je určeno zájemcům o práci pedagoga volného času, kteří mají minimálně střední vzdělání s výučním listem.

Rozsah: 40 hodin prezenční výuky a závěrečná zkouška.

Prezenční výuka bude realizována v 5 celodenních blocích. 

Bližší informace poskytne Petra Tomášová, DiS., tel. 724 961 090, e-mail tomasova@visk.cz

Garant studia: Mgr. Jiří Holý, tel: 606 656 724, e-mail holy@visk.cz

 

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace asistenta pedagoga.

Studium je určeno zájemcům o práci asistenta pedagoga, kteří mají minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list). 

Rozsah: 80 hodin prezenční výuky a závěrečná zkouška.

Prezenční výuka bude realizována v 10 celodenních blocích.

Bližší informace poskytne garant studia Mgr. Linda Richterová, tel. 721 836 063, e-mail richterova@visk.cz

 

Doplňující didaktické studium anglického jazyka 62 hod.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti oborové didaktiky angličtiny, se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků, které jsou nezbytnou součástí kvalifikace učitele anglického jazyka. 

Studium je určeno učitelům angličtiny k doplnění vzdělání pro dosažení odborné kvalifikace učitele AJ podle příslušného právního předpisu.

Rozsah: 62 hodin (60 hodin prezenční výuky, 2 hodiny ukončení studia).

Prezenční výuka a ukončení studia budou realizovány v 8 celodenních blocích.

Bližší informace poskytne Pavla Langrová, tel. 606 615 672, e-mail langrova@visk.cz

Garant studia: Mgr. Veronika Kubičková, tel: 601 370 151, e-mail kubickovaver@visk.cz

 

Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností

Specializační studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti školního metodika prevence. 

Studium je určeno učitelům, kteří činnost metodika prevence na školách vykonávají nebo by chtěli vykonávat.

Rozsah: 250 hodin (prezenční výuka 210 hodin, distanční výuka 20 hodin a stáž na odborných pracovištích 20 hodin, a závěrečná zkouška.

Prezenční výuka bude realizována dle stanoveného rozvrhu v celodenních blocích v průběhu dvou školních roků.

Bližší informace poskytne garant studia Mgr. Miroslav Vosmik, tel. 724 751 902, e-mail vosmik@visk.cz