Kvalifikační vzdělávání – DVVS

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků 

Akreditace MV: AK/VV-1/2012

Forma vzdělávání: kombinovaná

Délka kurzu: 40 výuk. hodin - 32 hodin distanční část, 8 hodin prezenční část (1 školicí den)

Realizace: kurz je zařazován pravidelně do naší nabídky v intervalu 3-4 měsíců

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou veřejné správy ČR, poskytnout základní přehled o veřejném právu, o veřejných financích, o zásadách organizace a činnosti územních samosprávných celků, o etice ve veřejné správě, a dále poskytnout základní znalosti evropského správního práva.

Vzdělávací program je v souladu s § 19 zák. č. 312/2002 Sb. určen úředníkům, s nimiž územní samosprávný celek nově uzavřel pracovní poměr, a kteří mají povinnost ukončit vstupní vzdělávání nejdéle do 3 měsíců od vzniku tohoto poměru. Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání je účast na prezenční i distanční části studia.

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Akreditace MV: AK/VEPO-26/2016

Forma vzdělávání: prezenční

Délka kurzu: 36 výuk. hodin – 6 školicích dní

Realizace: kurz je zařazován pravidelně do naší nabídky v intervalu cca 12 měsíců

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení úrovně řízení úředníků a jeho obsah se zaměřuje na problematiku managementu ve veřejné správě, stylů řízení, delegování pravomocí, vedení pracovních týmů a porad, na oblast pracovně právních vztahů, výběr, hodnocení a motivování podřízených úředníků, komunikační dovednosti a další znalosti a dovednosti, které by měly tvořit základní portfolio znalostí manažera ve veřejné správě.

Vzdělávací program je určen vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb. Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vzdělávání je 80 % účast na studiu. V průběhu studia nejsou účastníky zpracovávány žádné seminární práce ani zkušební testy. 

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část: Modul zaměřený na vnitřní správu a administrativu

Akreditace MV: AK/VEPO-3/2017

Forma vzdělávání: prezenční

Délka kurzu: 12 výuk. hodin – 2 školicí dny

Realizace: kurz je zařazován pravidelně do naší nabídky v intervalu cca 15 měsíců

 

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení úrovně řízení zajišťovaného vedoucími úředníky a vedoucími úřadů v oblasti výkonu činností souvisejících s vnitřní správou úřadu z hlediska správního, administrativního, organizačního a materiálního včetně příslušné legislativní opory.

Vzdělávací program je v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb. určen vedoucím úředníkům zařazeným do útvarů zajišťujících vnitřní chod úřadu, do sekretariátů tajemníků a volených osob apod., a dále vedoucím úřadů.

 

 

Bližší informace: Ing. Pavla Kadeřávková Doubravová, mobil 733 642 647 e-mail: kaderavkova@visk.cz. 

Celková aktuální nabídka vzdělávání pro veřejnou správu s možností přihlášení.