ANIMACE/FILM

V rámci projektu IKAP proběhly workshopy zaměřené na téma ANIMACE/FILM. Během workshopů vytvořili účastníci ve spolupráci s lektory několik krátkých animovaných a hraných filmů.