Věda a umění hrou

Cesta za poznáním a zážitky

Brožura vydaná Středočeským krajem ke stažení: Věda a umění hrou.