Webináře ve spolupráci se společností Microsoft

- Přejděte se školou do cloudu, je to snadné

- Písemky, co se opravují samy

Spolupracujte na dokumentech online

- Minecraft ve vzdělávání

- Doplňky pro Microsoft Office

- OneNote: mějte své přípravy online

- Tipy a triky pro hybridní vzdělávání v MS TEAMS

Webináře ve spolupráci se společností Soitron

- Jak vzdělávat vzdáleně pomocí Microsoft Teams

- Jak na Teams - základy pro učitele

- Office 365 v praxi ředitele školy nebo v projektovém vyučování

- Tvorba písemných prací a práce s poznámkovým blokem OneNote - základy 

- Office 365 - schůzka, výuka a její nahrávka

- Jak vytvořit atraktivní prezentaci za pomoci aplikace Microsoft Sway

- Jak na bezpečnost školních dokumentů a e-mailů

- Jak pracovat s aplikací OneNote

Webináře - VISK - projekt IKAP Středočeskéhop kraje

- QR kódy ve výuce

- Fotky a videa ve výuce

- Trimino a Learningapps ve výuce

- Rozmluvené fotky – Chatter Kids – ve výuce

- Rozšířená realita - různé aplikace plus vlastní tvorba (aplikace HP Reveal)

- Elektronická kniha - Book Creator

- Classtools.net

Google - využití ve výuce

- Čtenářský workshop - webinář

- Stavba hodiny s využitím ICT

- Co se jinam nevešlo

- Finanční gramotnost

- Podpora aktivního učitele matematiky

Webináře - VISK

- Novinky z adiktologie- nomofobie

- Různé kontexty při výuce na dálku

- 11 tipů pro komunikaci v Koronadobě

Sebeřízení a time management pro učitele

- Principy a tvorba adaptačních kurzů

- Dokumentace školního metodika prevence

- Extremismus, rasismus a xenofobie ve školním prostředí

- Návykové látky 

- Kyberšikana a šikana 

- Preventivní program školy 

Děti v kontextu domacího nasilí

- Krizové a zátěžové situace v komunikaci s žáky a jejich rodinami 

- Dopady distanční výuky z pohladu adiktologie 

- Komunikace s dospívajícími v době pandemie

(Ne)bezpečí on line výuky             

- Žáci se SVP - specifika distanční výuky a úskalí při návratu těchto žáků do školy

- Dopady distanční výuky z pohledu školní psycholožky

- Setkání s prof Annou Hogenovou

- Motivační rozhovory