Centrum pro rekvalifikace při VISK

Hlavní náplní centra je:

  • monitoring rekvalifikací a profesních kvalifikací poskytovaných školami
  • poskytování profesních kvalifikací a rekvalifikací
  • metodická podpora pro školy v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací
  • koordinace spolupráce středních škol s Úřadem práce
  • evidence autorizací pro profesní kvalifikace, nabízených profesních kvalifikací a rekvalifikačních programů

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Na podzim 2021 jsou v nabídce následující termíny zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace:

  • 2. 10. 2021
  • 20. 11. 2021

K přípravě ke zkoušce v druhém vypsaném termínu můžete využít třídenní kurz (24 hod.), který bude probíhat v termínech:

  • 15. 10. 2021
  • 16. 10. 2021
  • 25. 10. 2021

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Předpokládaný termín kurzu a zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace je v průběhu roku 2021.

 

Asistent/ka, Sekretář/ka

Předpokládaný termín kurzu a zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace je v průběhu roku 2021.

VISK je nejen autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Asistent/ka, Sekretář/ka, ale je i držitelem akreditace pro rekvalifikační kurz Asistent/ka, Sekretář/ka.

 

Administrátor pohřebiště

Předpokládaný termín kurzu a zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace je v průběhu roku 2021.

 

Aktuální informace k jednotlivým výzvám týkajících se výběrových řízení pro poskytování rekvalifikací ve Středočeském kraji: 

Úřad práce ČR zveřejňuje výzvy veřejných zakázek pro poskytování rekvalifikací ve věstníku NEN - https://nen.nipez.cz/VestnikNEN.

 

Kontakt

Mgr. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz tel.: 724 203 892