Centrum pro rekvalifikace při VISK

Hlavní náplní centra je:

  • monitoring rekvalifikací a profesních kvalifikací poskytovaných školami
  • poskytování zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace v rámci VISK
  • metodická podpora pro školy v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací
  • koordinace spolupráce středních škol s Úřadem práce
  • evidence autorizací pro profesní kvalifikace, nabízených profesních kvalifikací a rekvalifikačních programů poskytovaných středními školami

VISK nabízí následující profesní kvalifikace:

  • Kariérový poradce/Kariérová poradkyně
  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  • Chůva pro děti v dětské skupině
  • Administrátor/Administrátorka pohřebiště

 

Aktuální informace k jednotlivým výzvám týkajících se výběrových řízení pro poskytování rekvalifikací ve Středočeském kraji:

Úřad práce ČR zveřejňuje výzvy veřejných zakázek pro poskytování rekvalifikací ve věstníku NEN - https://nen.nipez.cz/VestnikNEN.

 

Kontakt

Mgr. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz tel.: 724 203 892