Centrum pro rekvalifikace při VISK

Hlavní náplní centra je:

· monitoring rekvalifikací a profesních kvalifikací poskytovaných školami

· poskytování profesních kvalifikací a rekvalifikací

· metodická podpora pro školy v oblasti profesních kvalifikací a rekvalifikací

· koordinace spolupráce středních škol s Úřadem práce

· evidence autorizací pro profesní kvalifikace, nabízených profesních kvalifikací a rekvalifikačních programů

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

V roce 2022 je v nabídce následující termín zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace:

· 12. 2. 2022

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Předpokládaný termín kurzu a zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace je v průběhu roku 2022.

 

Administrátor pohřebiště

Předpokládaný termín kurzu a zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace je v průběhu roku 2022.

 

Aktuální informace k jednotlivým výzvám týkajících se výběrových řízení pro poskytování rekvalifikací ve Středočeském kraji:

Úřad práce ČR zveřejňuje výzvy veřejných zakázek pro poskytování rekvalifikací ve věstníku NEN - https://nen.nipez.cz/VestnikNEN.

 

Kontakt

Mgr. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz tel.: 724 203 892