Kvalifikační studium pro AP - Dětský fond OSN - UNICEF

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s dalšími krajskými vzdělávacími zařízeními v ČR vstoupil do projektu financovaného z Dětského fondu OSN – UNICEF. Cílem projektu je zajištění kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga (dále jen studia AP) pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace dle § 20 odst. 1. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků, kteří jsou ukrajinskými státními občany pobývajícími na území České republiky a občany České republiky ve školním roce 2023/2024.

Součástí projektu je individuální podpora českého jazyka pro účastníky kvalifikačního studia pro ukrajinské státní občany.

Pro české a ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky ve školním roce 2023/2024 - ZDARMA.

Další informace a možnost přihlášení do kvalifikačního studia naleznete pod odkazem:

Středočeský kraj -            Rakovník https://visk.cz/akce/3P5:19-13-G53

Praha https://visk.cz/akce/3P5:19-13-G51

Praha https://visk.cz/akce/3P5:19-13-G52

Plzeňský kraj - https://www.kcvjs.cz/

Karlovarský kraj - https://www.kcvjs.cz/

Liberecký kraj - http://www.cvlk.cz  

Ústecký kraj - https://www.pppuk.cz/dvpp

Jihočeský kraj - https://www.zvas.cz/katalog/

Pardubický kraj - https://www.ccvpardubice.cz/soubory

Královéhradecký kraj - https://www.cvkhk.cz/

Kraj Vysočina - http://www.vys-edu.cz/dp/id_ktg=1458&p1=6853

Jihomoravský kraj - https://www.vim-jmk.cz/ua/educationjobs

Olomoucký kraj - https://www.kvic.cz/vzdelavani/studia/

Zlínský kraj - https://www.vim-jmk.cz/ua/educationjobs

Moravskoslezský kraj - https://www.kvic.cz/vzdelavani/studia/

 

Освітній інститут Центрально-Чеського регіону у співпраці з іншими регіональними навчальними закладами Чехії взяв участь у проекті, що фінансується Дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Метою проекту є проведення кваліфікаційного навчання асистентів вчителя (далі – АВ навчання) для отримання професійної кваліфікації  асистента вчителя, який здійснює безпосередню педагогічну діяльність у класі, в якому здобувають освіту діти або учні з особливими освітніми потребами, або в школі, що надає освіту дітям і учням у формі індивідуальної інтеграції.  Згідно з § 20 п. 1. Закон No 563/2004 Coll., про педагогічні кадри, зі змінами, для цільової групи педагогічних працівників, які є громадянами України, які проживають на території Чеської Республіки у 2023/2024 навчальному році.

Проект передбачає індивідуальну підтримку чеської мови для учасників кваліфікаційного навчання.

Для громадян України, які проживають на території Чехії, в 2023/2024 навчальному році - БЕЗКОШТОВНО.

З додатковою інформацією та можливістю реєстрації на кваліфікаційне навчання можна ознайомитися за посиланням:

Середньочеський край -                    Раковник https://visk.cz/akce/3P5:19-13-G53

Прага https://visk.cz/akce/3P5:19-13-G51

Прага https://visk.cz/akce/3P5:19-13-G52

Пльзенський край - https://www.kcvjs.cz/

Карловарський край - https://www.kcvjs.cz/

Регіон Ліберець - http://www.cvlk.cz  

Устецький край - https://www.pppuk.cz/dvpp

Південночеський край - https://www.zvas.cz/katalog/

Пардубицький край - https://www.ccvpardubice.cz/soubory

Регіон Градец Кралове - https://www.cvkhk.cz/

Височинський край - http://www.vys-edu.cz/dp/id_ktg=1458&p1=6853

Південно-Моравський край - https://www.vim-jmk.cz/ua/educationjobs

Оломоуцький край -  https://www.kvic.cz/vzdelavani/studia/

Злінський край - https://www.vim-jmk.cz/ua/educationjobs

Моравсько-Сілезький край - https://www.kvic.cz/vzdelavani/studia/