Kvalifikační studium pro AP - Dětský fond OSN - UNICEF

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s dalšími krajskými vzdělávacími zařízeními v ČR vstoupil do projektu financovaného z Dětského fondu OSN – UNICEF. Cílem projektu je zajištění kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga (dále jen studia AP) pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace dle § 20 odst. 1. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků, kteří jsou ukrajinskými státními občany pobývajícími na území České republiky a občany České republiky ve školním roce 2022/2023.

Součástí projektu je individuální podpora českého jazyka pro účastníky kvalifikačního studia pro ukrajinské státní občany.

Pro české a ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky ve školním roce 2022/2023 - ZDARMA.

Těší nás velký zájem o účast v těchto kurzech. V současné době jsou kapacity kurzů ve školním roce 2022/23 již naplněny, ale plánujeme organizaci kurzů i v dalším období. Pokud máte zájem, abychom vás kontaktovali, až budou volné kapacity, prosím vyplňte formulář zde.

Další informace a možnost přihlášení do kvalifikačního studia naleznete pod odkazem:

Středočeský kraj -            Kladno https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G43

Příbram https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G42

Praha https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G41

Plzeňský kraj - https://www.kcvjs.cz/

Karlovarský kraj - https://www.kcvjs.cz/

Liberecký kraj - http://www.cvlk.cz  

Ústecký kraj - https://www.pppuk.cz/dvpp

Jihočeský kraj - https://zvas.cz/vzdelavani/kvalifikacni-kurzy/#kurz4

Pardubický kraj - https://www.ccvpardubice.cz/soubory

Královéhradecký kraj - https://www.cvkhk.cz/

Kraj Vysočina - http://www.vys-edu.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600139&id=10145&p1=7405

Jihomoravský kraj - https://www.vim-jmk.cz/ua/educationjobs

Olomoucký kraj - Навчання педагогіки у вищому навчальному закладі - асистент викладача (Опава, Острава, Оломоуц) - KVIC Nový Jičín

Zlínský kraj - https://www.vim-jmk.cz/ua/educationjobs

Moravskoslezský kraj - Навчання педагогіки у вищому навчальному закладі - асистент викладача (Опава, Острава, Оломоуц) - KVIC Nový Jičín

 

Освітній інститут Центрально-Чеського регіону у співпраці з іншими регіональними навчальними закладами Чехії взяв участь у проекті, що фінансується Дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Метою проекту є проведення кваліфікаційного навчання асистентів вчителя (далі – АВ навчання) для отримання професійної кваліфікації  асистента вчителя, який здійснює безпосередню педагогічну діяльність у класі, в якому здобувають освіту діти або учні з особливими освітніми потребами, або в школі, що надає освіту дітям і учням у формі індивідуальної інтеграції.  Згідно з § 20 п. 1. Закон No 563/2004 Coll., про педагогічні кадри, зі змінами, для цільової групи педагогічних працівників, які є громадянами України, які проживають на території Чеської Республіки у 2022/2023 навчальному році.

Проект передбачає індивідуальну підтримку чеської мови для учасників кваліфікаційного навчання.

Для громадян України, які проживають на території Чехії, в 2022/2023 навчальному році - БЕЗКОШТОВНО.

Ми раді бачити велику зацікавленість в участі у цих курсах. Наразі вільні місяці на 2022/23 навчальний рік вже відсутні, але ми плануємо організувати курси і в наступному періоді. Якщо Ви бажаєте, щоб ми зв'язалися з Вами, коли з'являться вільні місця, будь ласка, заповніть форму тут.

З додатковою інформацією та можливістю реєстрації на кваліфікаційне навчання можна ознайомитися за посиланням:

Середньочеський край -                    Кладно https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G43

Прібрам https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G42

Прага https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G41

Пльзенський край - https://www.kcvjs.cz/

Карловарський край - https://www.kcvjs.cz/

Регіон Ліберець - http://www.cvlk.cz  

Устецький край - https://www.pppuk.cz/dvpp

Південночеський край - https://zvas.cz/vzdelavani/kvalifikacni-kurzy/#kurz4

Пардубицький край - https://www.ccvpardubice.cz/soubory

Регіон Градец Кралове - https://www.cvkhk.cz/

Височинський край - http://www.vys-edu.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600139&id=10145&p1=7405

Південно-Моравський край -  https://www.vim-jmk.cz/ua/educationjobs

Оломоуцький край -   Навчання педагогіки у вищому навчальному закладі - асистент викладача (Опава, Острава, Оломоуц) - KVIC Nový Jičín

Злінський край -  https://www.vim-jmk.cz/ua/educationjobs

Моравсько-Сілезький край -  Навчання педагогіки у вищому навчальному закладі - асистент викладача (Опава, Острава, Оломоуц) - KVIC Nový Jičín