Napsali nám

 


... v návaznosti na dnešní prezentaci související s vedením přestupkového řízení na malých obcích bych chtěl paní lektorce především poděkovat za velmi profesionálně připravený a široce pojatý seminář, který v mnoha ohledech i přesahoval rámec toho, co u nás řešíme a zároveň za to, že byl seminář pojat tak, že na malých obcích máme opravdu specifika, která si ve městech nebo v obcích II. a III. typu neumí vůbec představit...! účastník kurzu Přestupkové řízení na malých obcích 


…chtěla bych Vám i VISKu poděkovat za zajištění skvělého školení s panem lektorem … V pondělí jsme měli poradu a k pocitům ze školení jsme se ještě vraceli. Pan lektor nás ujistil v tom, že spoustu věcí děláme dobře, i když rodiče si to vždycky nemyslí:-)
A dal nám tipy na další aktivity nebo úhly pohledu.
ředitelka ZŠ – realizován program na zakázku pro pedag. sbor školy


…ráda bych Vám poděkovala za zprostředkování semináře pro učitele naší školy. I když jsem se nemohla zúčastnit, zjišťovala jsem, jak seminář proběhl. Musím říci, že všichni zúčastnění učitelé byli nadšeni jak náplní semináře, tak i úrovní lektora.
Ještě jednou děkuji.
ředitelka SOŠ (k zakázkovému semináři pro pedag. sbor)


…chtěla bych Vám poděkovat za výbornou dlouhodobou spolupráci. Vaše vzdělávací programy využívám pravidelně od roku 2013 a musím ocenit profesionální přístup nejen po stránce organizační, ale i odborné. Musím vyzdvihnout zejména kvalitu lektorů i obsahovou náplň studijních programů, které jsou prakticky orientované. Za všechny zmíním alespoň Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení, které jsem absolvovala před pěti lety, a Studium prevence sociálně patologických jevů, které jsem ukončila letos v květnu. Právě tento studijní program mě velmi obohatil v oblasti osobnostního rozvoje a díky ucelenému a propracovanému obsahu se orientuji v systému primární prevence. Už během studia jsem získané poznatky aplikovala v praxi a hodně mi to pomohlo zvládat krizové situace ve škole. Velké poděkování patří nejen vynikajícím lektorům, ale i za organizaci studia.
ředitelka ZŠ a MŠ


Chtěla bych vám velice poděkovat za zařízení kurzu – Čteme a učíme se porozumět textu na 1. stupni ZŠ ve dnech 24.4. a 30.4.2018 v Rakovníku. Všechny tři kolegyně, které kurz absolvovaly, byly velice nadšené jak z programu a paní lektorky, tak za vašeho milého jednání.
Určitě se rádi na vás brzy obrátíme s dalším vzděláváním našich pedagogických pracovníků.
účastnice šablonového kurzu pro ZŠ


Chtěla bych Vám moc poděkovat za úžasnou sobotu. V mnohých věcech jsem změnila názor, některé mě nutí více nad vším přemýšlet. Všechno bylo úžasné! Nadšení pro věc, komunikativnost, motivace!
účastnice zakázkového programu pro pedag. sbor ZŠ


…děkuji Vám za spolupráci a za zajištění velmi kvalitních lektorů pro naše pedagogy, za materiály iosvědčení, byl to velmi příjemně a užitečně strávený čas J.
ředitelka ZŠ – realizován program na zakázku pro pedag. sbor školy


Dobrý den, děkuji za Váš kurz, který jsme v pátek 22. 9. absolvovali. Byl velice pěkný a myslím, že z kurzů, které jsem na téma inkluze absolvovala, byl asi nejvíce podnětný a z praxe. To i díky skvělému lektorovi. Moc ráda se na Vás opět obrátím, až budeme potřebovat školení.
ředitelka DDM, Praha


Ještě jednou si dovoluji touto cestou poděkovat za vysokou kvalitu semináře Spisová služba a spisový řád.
účastník kurzu z Domova Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb


Po dlouhé době to byl exkluzivní seminář i lektor. Po celou dobu přednášky udržoval 100% pozornosti i účasti posluchačů, jeho přednáška obsahovala ukázky z praxe a výklad byl naprosto srozumitelný. Vlastně neobvyklé!
Účastník semináře Správa a hospodaření v obecních lesích v praxi


Chtěla bych moc poděkovat za kurz Studium pedagogiky pro pedagogy volného času, který teď u vás navštěvuji. Pro mne je obrovským přínosem. Hodně praktických poznatků a celý kurz je velice dobře zorganizován. Díky a přeji Vám hodně štěstí.
účastnice kurzu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času


…I v letošním roce máme zájemce o kurz ,,Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část", mám od našich zaměstnanců jen ty nejlepší reference, kurz se jim moc líbil…

personalistka Městské části Praha 1


…na jaře u Vás absolvovala dvě moje děvčata a ohlas na kurz byl velmi pozitivní…

ředitelka zařízení sociálních služeb, okres Beroun (ke kvalifikačnímu kurzu pro prac. v soc. službách)


…velice Vám děkuji za skvělou organizaci kurzu Právní odpovědnost za bezpečnost dětí při akci knihovny. Z mých osobních dojmů a rozhovorů s kolegyněmi mi vyplývá, že všichni zúčastnění byli s akcí velmi spokojeni. Obsahová stránka pro nás byla opravdu přínosná. Myslím, že jsme se dozvěděli vše, co je pro činnost s dětmi potřeba znát. Za sebe mohu říci, že náplň kurzu moje očekávání splnila. Volba pana lektora byla výtečná, i jemu náleží naše poděkování… Ještě jednou děkuji Vám za příjemnou spolupráci, rovněž panu lektorovi i paní kolegyni, která se o nás v průběhu akce vzorně starala.

zástupkyně krajského knihovnického centra


…ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za velmi pěknou exkurzi do technického muzea v Plzni – Techmánie. Díky patří nejen za tuto exkurzi, ale za celý projekt Malí šikulové. Jako dlouholetá učitelka mateřské školy jsem už prošla mnoha školeními, ale tento cyklus hodnotíme s kolegyněmi jako jeden z nejzdařilejší a nejpřínosnější. Oslovila jsem naší paní ředitelku, aby ke konci tohoto cyklu napsala na VISK pochvalu a poděkování.
Zdraví a hodně úspěchů a dalších zdařilých projektů přeje…

učitelka MŠ, okres Příbram


…ráda bych Vám poděkovala za zařazení do projektu Malí šikulové. Přihlásila jsem své paní učitelky pozdě, takže jste s tím určitě měla starosti, ale obě paní učitelky, které se doposud zúčastnily, přijely nadšené. Jsem moc ráda, že se vrátily s elánem, kterého se nám poslední dobou v přeplněných třídách spíše nedostává.

ředitelka MŠ, okres Praha-východ


Vážený pane řediteli,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat jménem svým, ale i vedení naší školy za možnost uspořádání úžasného semináře pro naše rodiče a pedagogy školy Bezpečně na internetu. Seminář probíhal ve velice příjemné atmosféře, ač téma bylo tak důležité. Lektorka … provázela účastníky tématem velice srozumitelně, poutavě a je nutné říci, že nejen pro rodiče, ale i pro nás kantory poslouchat její výklad byl zážitek. Velké poděkování patří tedy i paní lektorce a jejímu lektorskému umu.
Pane řediteli, děkujeme, že jsme se mohli tohoto semináře zúčastnit a doufáme do budoucna, že pro naše školy a nás pedagogy bude těchto možností více.

učitelka – metodik prevence, ZŠ a MŠ, okres Beroun


Chtěl bych touto cestou oficiálně poděkovat za tým pracovníků OSPOD … paní doktorce … – lektorce VISK za její kurz na téma „Řešení konfliktních situací při poskytování sociálních služeb“.
Paní lektorka koncipovala kurz přímo na míru účastníkům a zaměřila se přímo na řešení konkrétních problémů. Její odborná erudice, empatie a metoda vedení kurzu prostřednictvím videotréninku byla velmi přínosná, na čemž se shodli všichni absolventi kurzu. Za největší přínos považujeme omezení teoretických informací na nutné minimum a zaměření na konkrétní praktické problémy zaměstnanců OSPOD… V rámci našeho projektu „Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu …“ jsme absolvovali poměrně velké množství různých kurzů ze sociální oblasti, ale tento považujeme za zatím nejpřínosnější, především díky osobnosti paní lektory a jejím metodám vedení kurzu.

koordinátor projektu okresního města a projektový manažer


Dovolte mi poděkování, jak se o nás skvěle staráte, a také výběr lektorek je naprosto úžasný. Jak jsme spolu mluvily o tom, že se teď připravuji na státnice, tak musím přiznat, že za celých pět let na vysoké škole jsem se o didaktice nedozvěděla tolik přínosných, zajímavých a praktických věcí, jako tady. Děkuji.

účastnice Doplňkového didaktického studia AJ


Na začátku šk. roku 2014/15 se naše mateřská škola přihlásila do projektu vzdělávání „Malí šikulové“. Absolvovali jsme již 5 seminářů, z kterých si odnášíme nejen zajímavé pomůcky pro děti, ale hlavně plno informací, poznatků a nových nápadů. Přednáší nám zkušené, milé a vstřícné lektorky. Na seminářích je příjemná atmosféra, vládne tu pohoda. Děkuji za takové semináře!

učitelka MŠ, okres Kutná Hora


…ráda bych vám poděkovala za výbornou organizaci zahraniční stáže do Velké Británie, a to po všech stránkách. Návštěva byla inspirující, zajímavá a velmi příjemná. Byla to výborná zkušenost – nakouknout do vzdělávacího systému zástupkyně ředitele ZŠ v jiné zemi, porovnat a zhodnotit podmínky pro vzdělávání. Ještě jednou moc děkuji, vážím si práce, kterou jste udělali v tomto projektu a těším se na další podobné a velmi zdařilé akce.

zástupkyně ředitele ZŠ, okres Praha – východ


…ještě jednou děkuji všem z realizačního týmu za výborně připravený a zorganizovaný celý projekt (pozn. VISK: Manažerská angličtina). Zúčastnila jsem se všech tří úrovní a opravdu to nemělo chybu. Jste výborní a moc se těším na další aktivity.
ředitelka MŠ, okres Kolín


…chtěla bych touto cestou poděkovat za skvělý „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“, který jsem u Vás absolvovala … Všichni lektoři byli skvělí, ale největší díky patří především metodičkám VISK za vytvoření perfektního zázemí a organizaci kurzu. Nikdy bych nevěřila, že po tolika letech od školy pro mě bude další studium tak příjemnou a milou zkušeností.
účastnice kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách


…děkujeme za uspořádání velmi kvalitního projektu (pozn. VISK: Malí šikulové). Velkou výzvou pro nás bylo pořádání seminářů zdarma, velkým přínosem náplň kurzů, nápady, dárky. Velmi oceňujeme organizaci a výběr kvalitních lektorů. Kéž by bylo takových akcí víc!
ředitelka MŠ, okres Kolín


Jsem velice ráda, že jsem se já i moje kolegyně z MŠ mohly zúčastnit projektu Malí Šikulové. Všechny kurzy nám a hlavně našim dětem daly něco nového a hlavně využitelného v naší praxi v MŠ. Jednotlivé semináře byly pečlivě naplánovány a připraveny. Laskavost a vstřícný přístup byl samozřejmostí. Spoustu poznatků jsem hned po absolvování vyzkoušela v praxi, děkuji, že jsme se mohly zúčastnit.
ředitelka MŠ, okres Mladá Boleslav


Malí šikulové – Úžasný projekt zaměřený na inovaci a změny v přístupu k polytechnickému vzdělávání. V době, kdy jsem přihlašovala naši mateřskou školu do tohoto projektu, jsem netušila jak báječné a obohacující aktivity a setkání nás čekají. Pokud učitelka, která navštívila některý seminář, odešla nezasažena, domnívám se, že je z kamene. S kolegyní jsme měly to štěstí, že jsme mohly navštívit postupně všechny semináře a obě jsme se vracely nabyté novými nápady a náměty, které jsme měly touhu okamžitě s dětmi vyzkoušet.
Organizační tým vybral lektory, kteří měli co nabídnout, a ti zase svým přístupem a zapáleností pro věc nadchli pedagogické účastníky semináře. Já osobně jsem navštívila většinu seminářů a z každého jsem byla nadšena. Semináře byly vzorně připravené, lektoři vybráni z řad odborníků a na semináře se přihlásily kolegyně, které problematika zajímala. To je pak na průběhu a celé atmosféře znát. Jako velký nadstandard jsem vnímala velmi kvalitní a promyšlenou pomůcku, kterou jsme si odnesli z každého semináře. Pomůcka nám pak vhodně pomohla přenést danou problematiku do třídy a rozvíjet u dětí polytechnickou výchovu. Do té doby jsem já, kolegyně, děti ani jejich rodiče neznali například hmyzí hotel. Pokusy s balonky jsme museli zařazovat celý týden, aby se vystřídaly všechny děti.
Velmi vydařená byla i exkurze do Národního technického muzea. Já osobně jsem zde byla poprvé. Exkurze má být pro děti zkušeností s přímým stykem s poznávanou realitou, pro učitele spíše nazírací aktivita, která v obou případech probíhá mimo školu. Pro mě to byl návrat do dětství a historie. Po letech jsem se setkala s věcmi, které měla moje babička, nebo patřily do naší domácnosti. Všechny zúčastněné oslovila zábavná forma výuky fyziky. Nezapomenutelná byla i návštěva dolu. Další aktivita Malých šikulů, která mě zase někam posunula. Celou cestu vlakem domů jsme s kolegyní vymýšlely jak vytvořit školkové muzeum z věcí, které mají rodiny dětí doma.
Úžasný byl i Kurz osobnostního a sociálního rozvoje. Z něho jsem se vracela nejen nabytá novými informacemi, ale i odpočinutá. Vyvrcholením byly dvoudenní řemeslné dílny. Při odjezdu z Poniklé jsme se s ostatními kolegyněmi shodly, že bychom klidně zůstaly déle.
Děkuji moc celému realizačnímu týmu za krásná a přínosní setkání. Já si je užívala. Jsem si však vědoma starostí a nervů, které v zákulisí probíhalo a bez kterých by tento projekt, náročný na organizaci a vzájemnou spolupráci, nemohl být.
ředitelka MŠ, okres Kolín


Polytechnická výchova v podání a přípravě VISK byla úžasná. Člověk se vrátil u mě o 40 let zpět a vzpomínal, jak běhal v kukuřici, stavěl domky, pekl brambory na poli, hrabal díry, přes které dával klacky, a stavěl si své obydlí. To nám opět připomněli zástupci z Vaší organizace. Už jenom u toho stavu jsem zjistila, jak je úžasný jako relaxace, ale i pro komunikaci – já začnu, ty pokračuj, krásný, pestrý jazyk. Dala jsem stav chlapci, který je hyperaktivní, a úžasně to fungovalo – měl co dělat, viděl, jak mu práce rostla, a tím se zklidnil a chtěl pracovat. Byť to nebylo na dlouho, ale zase odběhl a vrátil se. Stav na něj počkal a tvořil, viděl i svůj výsledek.
Tím, že máme přírodní zahradu, všechny Vaše semináře na náš cíl krásně navazovaly. Moc jsme vítaly hlavně i to, že se lidi stejného myšlení sešli a spolupracovali, předávali si své zkušenosti, zvali se. Už jenom u nás práce na peci byla krásná. Jak se propojily generace lidí a každý přinesl něco ze své zkušenosti – sílu, obratnost, myšlení, přípravu, suroviny a vznikla pec. Setkání – semináře vždy super připravené, mnoho materiálů, možnosti si to vyzkoušet, přednášející byli ve svých oborech ti nejlepší, to je to, co potřebujeme. Hned pak zkušenosti přenést do praxe, vyzkoušet s dětmi. Ti človíčkové, kteří to zařizovali, věnovali tomu svůj čas, těm patří velké díky. Děkujeme a věříme, že už Vás zase něco nového napadlo.
ředitelka MŠ, okres Nymburk


Vím, že jste dostali mnoho pochvalných a uznalých dopisů za projekt Malí šikulové. A určitě je to milé, když cítíte takovou bezva odezvu. To vždycky člověka potěší a hlavně ujistí, že ty chvíle, kdy chtěl všechno hodit do kanálu a sebe poslat přes PN do postele, že tyto chvíle a problémy překonal v dobré věci. Vytrval a dělal to pro druhé. A proto se připojuji k davu vašich příznivců a obdivovatelů, jak jste všechno tohle vymysleli, zajistili, zvládli, skloubili, zkoordinovali. A moc přeju, ať se v poklidu podaří dotáhnout do vítězného konce i závěrečné vyúčtování a vyhodnocení. S velkou pokorou se skláním a smekám. A ještě jednou upřímně děkuji za možnost pobýt mezi vámi – jak pracovně, tak i dnes. Byl to pro mne opravdu příjemný výlet, bonbónek, který jsem si báječně užila. Takže: VELKÉ DÍKY.
lektorka projektu Malí šikulové


Vážený pane řediteli, rád bych Vám tímto poděkoval za spolupráci Vzdělávacího institutu Středočeského kraje s naší základní školou. Díky Vaší nabídce a zejména díky ochotě a zkušenostem pana Dubnického se podařilo realizovat velkou část DVPP s ohledem na cíle a možnosti školy. To vše tradičně na vysoké úrovni a za velmi příjemné komunikace. Vám, panu Dubnickému i týmu VISK ještě jednou děkuji, přeji slunné léto a těším se na další spolupráci.
ředitel ZŠ, okres Příbram


…chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za zajištění semináře v naší škole, paní lektorka byla naprosto úžasná, všichni byli nesmírně spokojeni, včetně mě.
ředitelka ZŠ, okres Kladno


…před zhruba rokem a půl jsem u Vás na VISKu dostudoval program Studium pedagogiky pro učitele SOŠ – odborné předměty (skupina SP2). Rád bych Vám i všem lektorům zpětně poděkoval za velmi dobře vedené a smysluplné kurzy. Na studium jsem se přihlásil z povinnosti, byl jsem však velmi pozitivně překvapen vysokou úrovní kurzů a lektorů – rozhodně to zpětně byl dobře využitý čas. Kurzy byly velmi přehledně zpracované, nebyly „přehlceny“ detaily, vystihovaly bravurně zásadní věci a souvislosti, lektoři měli vynikající příklady z praxe. Měl-li bych to hodnotit krátce: Studium jako celek i přednášející byli profesionální – což by sice měla být samozřejmost, ale v současné době v ČR je to velmi vysoký nadstandard! S pozdravem a přáním hezkého dne a méně „rušivých“ studentů jako jsem byl já…
absolvent Studia pedagogiky pro učitele


Velmi praktické a potřebné informace, rady, atd., velmi oceňuji i materiál poskytnutý na flash-disk. Děkuji!
účastník semináře ŠVP máme a co dál / Možnosti úprav a inovace


Vynikající seminář: poutavý výklad, perfektně zpracované podklady, velké množství informací, jasné, výstižné, zajímavé + předání prezentací a videí k použití ve školní praxi. Děkuji!
účastník semináře Studená válka 1947 – 1989


Konečně seminář, který byl přínosný a dá se aplikovat do praxe i ve větších počtech žáků.
účastník semináře Didaktika slohové výuky / Jak vybírat témata pro sloh


Praktická využitelnost získaných poznatků – už se těším, až to všechno vyzkouším.
účastník semináře Budíčky – motivace k aktivnímu učení


Obrovský přehled přednášejících o literatuře, krásný výklad, přednes + názorné pomůcky + občerstvení.
účastník semináře Pietními místy Prahy / Vyšehradský hřbitov a Slavín


Tento seminář bylo přesně to, co mi scházelo, hodně mi pomohl.
účastnice semináře Současná česká literatura / Co v učebnicích literatury a čítankách ještě nenajdete


Příjemný dojem z lektora, téma zajímavě podáno (oživováno příběhy), zapojení do diskuse, zpětná vazba.
účastník semináře Public relations ve školství – Komunikace a propagace školy v každodenní praxi


Velice přínosné pro zajištění akcí z hlediska bezpečnosti, první školení tohoto druhu.
účastník semináře Právní odpovědnost za bezpečnost dětí při akcích knihovny


Možnost kdykoliv se zeptat (např. na dotazy z praxe na školách). Děkujeme!
účastník semináře Školský zákon a jeho aktuální novelizace


Pro mě důležité i prakticky využitelné informace, už se nemůžu dočkat, až to vše v klidu vyzkouším.
účastník semináře Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím Google Apps For Education II


Projev a celá přednáška paní lektorky byly zajímavé a celkově skvělé. Probíhalo v příjemném a klidném prostředí…
účastník semináře Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření


Velice poutavé téma, které je aplikovatelné v praxi. Prezentace byla podána zábavnou formou a účastníci byli aktivně zapojeni.
účastník semináře Dovednosti písemné komunikace aneb Jak správně napsat dopis


Celá přednáška byla vedena srozumitelně, vtipně. Paní lektorka v průběhu kurzu diskutovala s účastníky a zodpověděla všechny dotazy.
účastník semináře Vidimace a legalizace


…dovoluji si touto cestou poděkovat za uspořádání semináře „Ochrana osobních údajů v praxi“ na MěÚ Kolín, zvlášť bych chtěla zdůraznit výklad lektora, který byl příjemný, srozumitelný se širokou škálou praktických případů z praxe se zaměřením na samosprávu.


…mnohokrát Vám děkuji za skutečně kvalitní seminář „Zdravý životní styl úředníka“ a hlavně za velice skvělou paní lektorku. Všichni zúčastnění požadují pokračování uvedeného semináře a další se hlásí.


…jménem všech účastníků semináře „Zdravý životní styl I“ Vám mnohokrát děkuji za velice kvalitní seminář, který byl všemi účastníky velice kladně hodnocen – vynikající lektorka, zajímavý výklad, lidský přístup.


…chtěla bych Vám jménem zaměstnanců MěÚ Kolín poděkovat za uspořádání seminářů „Spisová služba a spisový řád“ a zejména za velice kvalitní seminář „Zvládání náročných komunikačních situací“. Jinak poděkování a chválu si zaslouží obě paní lektorky
Městský úřad Kolín


…dovolte mi, abych Vám i za pana tajemníka poděkovala za dva skvělé semináře k tématu „Správní řád v praxi územních samospráv“, konané na brandýském zámku, které měly u našich zaměstnanců velký úspěch a velice kladný ohlas. Spokojenost byla opravdu veliká, paní lektorka výborná.
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


…chtěla bych poděkovat za uskutečnění studia pro seniory na téma „Dějiny umění“. Přednášky byly velice zajímavé, výborní přednášející, dobře zvolené moduly. U všech lektorů vstřícný přístup k posluchačům, srozumitelný přednes tématu, skvělá práce organizátorů. Celkově velmi pozitivní atmosféra. Ráda se zúčastním dalších akcí určených pro seniory.
účastník studia A3V – okres Rakovník