d6wyutq41u_____child-2916824__340

webinář - rozvoj stimulace smyslového vnímání dětí

07.01.2021  |  Vlasta Koubová, DiS.

Webinář zaměřený na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání u dětí v předškolním věku ve vztahu k jeho celkovému vývoji.

Účastníci kurzu se seznámí s teoretickými základy vizuální a auditivní percepce a možnostmi jejich rozvoje v předškolním věku. Prostřednictvím kazuistik se zaměří na pedagogickou diagnostiku, která může včas odhalit nerovnoměrnosti ve specifických dovednostech spojených s rozvojem smyslového vnímání (jako prevenci v tzv. deficitech dílčích funkcí), a s tím souvisejícím plánem rozvoje jako prostředkem pro sledování pokroku dítěte.

 

Termín konání: 12. 1. 2021 od 8:30 do 16:00 hod. on-line v prostředí Teams

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky MŠ, učitele 1. ročníků na ZŠ, logopedické asistenty a asistenty pedagoga.

Odkaz pro více informací a přihlášení: Než se začnu učit číst - sluchové a zrakové vnímání dětí jako pilíř pro čtení

Rychlé odkazy