uwa6ap3p0o_____Drábová 20.1.

webinář – děti s poruchami pozornosti

07.01.2021  |  Vlasta Koubová, DiS.

Webinář je zaměřen na specifika pedagogické práce s dětmi s poruchami pozornosti – ADHD v předškolním věku.

Pozornost bude věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k dětem s touto diagnózou, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte.

 

Termín konání: 20. 1. 2021 od 8:30 do 16:00 hod. on-line v prostředí Teams

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky MŠ, učitele 1. st. ZŠ, výchovné poradce, školní metodiky prevence a asistenty pedagoga.

Odkaz pro více informací a přihlášení: Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním věku a možnosti jejich zvládání

Rychlé odkazy