osmdka5ghn_____obr.prevence

Nové studium pro školní metodiky prevence od září 2021

07.04.2021  |  Mgr. Miroslav Vosmik

Kvalifikační studium pro školní metodiky prevence (2021 – 2023) - VISK

Prevence sociálně patologických jevů/Studium k výkonu specializovaných činností –  250 hodin

V září 2020 jsme otevřeli studium pro školní metodiky prevence pro 2 studijní skupiny. Protože jsme ze strany škol zaznamenali další zájem, rozhodli jsme se od září 2021 otevřít 3. studijní skupinu dvouletého (čtyřsemestrálního) kvalifikačního studia pro školní metodiky prevence. 

Organizačním garantem studia je Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902

Odborným garantem studia je PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA. Studium bude probíhat v Praze na středisku VISK, Sportovní 846/22, Praha 10 – první setkání 16. září 2021, další setkání vždy ve čtvrtek (2x za měsíc).

Podrobné informace k obsahu programu a možnost přihlášení: https://visk.cz/seminare/4890-prevence-socialne-patologickych-jevu-studium-k-vykonu-specializovanych-cinnosti

 

Rychlé odkazy