2nsopp3cy1_____IMG_0566

PEDAGOGICKÁ PODPORA DÍTĚTE S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

03.05.2021  |  Mgr. Linda Richterová

PEDAGOGICKÁ PODPORA DÍTĚTE S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Obsah vzdělávacího programu vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně
pedagogických přístupů a seznámí účastníky se systémem podpůrných opatření, která
lze v mateřské škole uplatnit pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP),
mezi něž děti s vývojovou dysfázií patří.
 
Termín konání: 6. 5. 2021
 
 

Rychlé odkazy