e9m3i43skw_____rostlinyobrazek

Rostliny – mezi jedem a lékem (webinář)

04.05.2021  |  Mgr. Miroslav Vosmik

Webinář je zaměřený na tematické prolínání oborů, ukazuje možnosti nahlížení na zdánlivě jednooborovou biologickou problematiku i z jiných úhlů. Rozšíření čistě botanického tématu o aspekty historické, chemické, genetické, medicínské či kriminalistické může zvýšit zájem o botaniku i u těch žáků, kteří jsou primárně zaměřeni na jiné obory a biologie není jejich hlavní zálibou. Webinář představí příklady konkrétních rostlin obsahujících látky, které mohou mít léčebný nebo toxický účinek, a zasadí je do příběhů, které se opírají o historické události, kriminální případy, ale též o soudobé medicínské použití těchto látek a ukáže možnosti, jak tyto různorodé pohledy využít ve výukovém procesu.

Některá témata: rostliny v magii a filosofii, rostliny jako historické léčivé přípravky, rostliny a travičství, rostliny v moderních léčivých přípravcích, genetická příbuznost rostlin a toxicita.

 

Lektorka: MUDr. Kamila Procházková, Ph.D.

Termín: pátek 21. května 2021 (8.30 – 16.00), on-line prostředí TEAMS

Podrobnosti a možnost přihlášení najdete na: https://visk.cz/seminare/4894-rostliny-mezi-jedem-a-lekem-webinar

Rychlé odkazy