2dgs066frk_____chemistry-5632650_1280

prezenční ČERVNOVÉ semináře v Praze

04.06.2021  |  Vlasta Koubová, DiS.

Pro více informací a možnost se přihlásit si vždy rozklikněte název semináře.

 

Malá věda – objevy a pokusy - 11. 6. 2021 (9:00 – 16:00 hod.)

Praktický seminář s dílnou na podporu polytechnické výchovy zaměřený na experimentování a další obdobné činnosti a pokusy v podmínkách mateřských škol, školních družin a klubů, které názorně ilustrují a popisují přírodní procesy a zákonitosti.

Pro:     MŠ, ŠD

S sebou: 1,5 nebo 2 litrovou PET lahev, vnitřní oranžový obal z KINDER vajíčka, noviny nebo větší leták

 

Rozvoj matematických představ v počátečním vzdělávání - při přechodu z MŠ na ZŠ - 17. 6. 2021 (9:00 – 16:00 hod.)

Praktický seminář s dílnou, který prostřednictvím v praxi ověřených ukázek aktivit a činností přiblíží základní postupy rozvíjení předmatematických a matematických představ a upozorní na některá úskalí při utváření matematického myšlení dětí předškolního a mladšího školního věku.

Pro:     MŠ, 1. st. ZŠ, ŠD, DDM

Rychlé odkazy