7j2ccd159q_____istockphoto-1091348950-612x612

ICT Koordinátor - Středočeský kraj v rámci svých programových priorit podpoří účastníky ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem příspěvkem na studium

01.09.2021  |  Mgr. Martin Donát

Vzdělávací institut Středočeského kraje zahajuje v září 2021 akreditovaný kvalifikační studijní program – Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologiích – tzv. „Koordinátor ICT“.  

 

Středočeský kraj v rámci svých programových priorit a Projektu podpory kvality vzdělávání (PPKV VISK) ve Středočeském kraji podpoří ve školním roce 2021/2022 přihlášené účastníky ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem příspěvkem na studium ve výši 10.500 Kč, tedy ve výši poloviny nákladů na studium.

 

Příspěvek bude poskytnut formou slevy na studium, tzn., není potřeba o příspěvek žádat. Nárok na podporu budou mít všichni účastníci z krajem zřizovaných škol a školských zařízení do maximálního počtu účastníků ve studijní skupině, tj. 15 účastníků.

Obsah vzdělávacího programu Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií vychází z podmínek a požadavků stanovených v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů – § 9 odst. 1 písm. a), studium je sestaveno dle Standardu studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Studium je zaměřeno na práci s lidmi, jejich spolupráci a pedagogické vedení, tj. pedagogický leadership. Součástí studia je síťování účastníků, vznik a posilování profesních komunit odborníků, kteří si vzájemně (za podpory digitálních technologií) pomáhají a podporují se, a to za účelem poskytování kvalitní metodické podpory v integraci digitálních technologií do života školy ostatním pedagogickým pracovníkům. S tímto záměrem jsou do studia zařazeny i exkurze a stáže. Stáž absolvují účastníci ve vybrané škole nebo školském zařízení. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Úspěšní absolventi studia Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií obdrží osvědčení.

 

Podrobnější informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/3P2:19-12-G22

Rychlé odkazy