zczsxud7kq_____kolaz2

Humor v češtině - seminář pro 2. st. ZŠ

05.10.2021  |  Vlasta Koubová, DiS.

Seminář je zaměřen na funkci humoru a způsoby jeho využití v hodinách českého jazyka a literatury. Prostřednictvím humoru může učitel žákům ukázat bohatství mateřského jazyka, možnosti hry s ním i to, že četba poskytuje nejen poučení, ale i zábavu. Účastníci se praktickým způsobem seznámí s návody, jak humor a jeho prvky využít.

 

Termín konání:

úterý 26. 10. 2021 (9:00 – 16:00 hod.) Příbram VII, Třída Osvobození 387

Odkaz pro více informací a přihlášení: Využití humoru v hodinách českého jazyka a literatury na 2. st. ZŠ a G

 

Seminář je navržen pro šablony:

2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin ve variantě a) čtenářská gramotnost (pro 2. stupeň ZŠ)

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin ve variantě a) čtenářská gramotnost (pro nižší stupně víceletých G)

Rychlé odkazy