gzalp0fk7h_____no-drugs-g433b7f632_640

Nové studium pro školní metodiky prevence

01.07.2022  |  Mgr. Miroslav Vosmik

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (250 hod.)

Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb., a § 9 c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je učeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole.

  • Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti rizikového chování. Studium kombinuje teoretická odborná témata s aplikací do praktické činnosti školního metodika prevence, který je zodpovědný za informace předávané žákům i pedagogům, realizaci a koordinaci preventivních aktivit na škole. Všichni lektoři jsou zároveň autory metodických materiálů, a účastníci studia tak dostávají po celou dobu studia výraznou studijní podporu díky těmto metodickým materiálům. Vzdělávací institut Středočeského kraje i po dokončeném studiu poskytuje kontinuální podporu absolventům studia, a to formou seminářů prevence, které realizuje díky dotaci Středočeského kraje zdarma. Tyto semináře se zaměřují na aktuální témata z oblasti školské prevence a dále prohlubují znalosti a dovednosti školních metodiků prevence, v neposlední řadě také vytvářejí prostor pro sdílení zkušeností.
  • Důležitá informace pro školy Středočeského kraje! Na studium lze čerpat dotaci.
  • Studium lze také hradit z nových šablon Operačního programu Jan Amos Komenský.
  • Studijní den: čtvrtek (1. semestr: 22. 9., 27. 10., 10. 11., 8. 12., 5. 1., 19. 1., 26. 1.)
  • Místo konání: VISK Praha, Sportovní 846/22, Praha 10 – Vršovice
  • Odkaz na přihlášení: https://visk.cz/akce/3P3:19-08-G31

Rychlé odkazy