7t25xljg1x_____Návrh bez názvu (25)

Kvalifikační studia pedagogiky

17.06.2022  |  Mgr. Hana Janoušková

Otevíráme pro Vás kvalifikační studia pedagogiky pro pedagogy volného času a pro vychovatele

V září 2022 zahajujeme kvalifikační studium pedagogiky pro zájemce, kteří chtějí vykonávat komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání a nesplňují požadavky odborné kvalifikace stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Studium má rozsah 120 hodin a probíhá jedenkrát za 2-3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka. Celkem proběhne 15 výukových dnů v období od září do června daného školního roku. V průběhu studia studenti vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární práce na dané téma z psychologie a pedagogiky, každá práce bude ohodnocena zápočtem. Po splnění těchto povinností studenti vypracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.

Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení ústní závěrečné zkoušky (červen 2023) a splnění 80% docházky v prezenční výuce získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání s akreditací MŠMT.

Více informací k programu studia a možnost přihlášení: https://visk.cz/seminare/7619-studium-pedagogiky-pro-pedagogy-volneho-casu-vykonavajici-komplexni-primou-pedagogickou-cinnost-br-pro-skolni-rok-2022-2023

 

Dále otevíráme studium pedagogiky také zájemcům z řad vychovatelů. Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace vychovatelů v souladu s § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Rozsah a rozhložení studia je stejné jako u pedagogů volného času. Studium bude zahájeno v září 2022 a ukončeno závěrečnou zkouškou v červnu 2023.

Další informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/seminare/7617-studium-pedagogiky-pro-vychovatele

Rychlé odkazy