4v0v5sg8qp_____teacher-4784917_1920

Kvalifikační studium pro AP - pro ukrajinské státní občany

10.11.2022  |  Mgr. Linda Borská Richterová

Kvalifikační studium pro AP - Dětský fond OSN - UNICEF - pro ukrajinské státní občany

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s dalšími krajskými vzdělávacími zařízeními v ČR vstoupil do projektu financovaného z Dětského fondu OSN – UNICEF. Cílem projektu je zajištění kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga (dále jen studia AP) pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace dle § 20 odst. 1. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků, kteří jsou ukrajinskými státními občany pobývajícími na území České republiky ve školním roce 2022/2023.

Součástí projektu je individuální podpora českého jazyka pro účastníky kvalifikačního studia.

Pro ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky ve školním roce 2022/2023 - ZDARMA.

Další informace a možnost přihlášení do kvalifikačního studia naleznete pod odkazem:

Kladno https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G43

Příbram https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G42

Praha https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G41

 

Освітній інститут Центрально-Чеського регіону у співпраці з іншими регіональними навчальними закладами Чехії взяв участь у проекті, що фінансується Дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Метою проекту є проведення кваліфікаційного навчання асистентів вчителя (далі – АВ навчання) для отримання професійної кваліфікації  асистента вчителя, який здійснює безпосередню педагогічну діяльність у класі, в якому здобувають освіту діти або учні з особливими освітніми потребами, або в школі, що надає освіту дітям і учням у формі індивідуальної інтеграції.  Згідно з § 20 п. 1. Закон No 563/2004 Coll., про педагогічні кадри, зі змінами, для цільової групи педагогічних працівників, які є громадянами України, які проживають на території Чеської Республіки у 2022/2023 навчальному році.

Проект передбачає індивідуальну підтримку чеської мови для учасників кваліфікаційного навчання.

Для громадян України, які проживають на території Чехії, в 2022/2023 навчальному році - БЕЗКОШТОВНО.

З додатковою інформацією та можливістю реєстрації на кваліфікаційне навчання можна ознайомитися за посиланням:

Кладно https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G43

Прібрам https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G42

Прага https://visk.cz/akce/3P4:19-13-G41

Rychlé odkazy