evqba9fwvh_____wooden-cubes-g6b66d7105_1280

Vývojová dysfázie dětí v MŠ

05.01.2023  | 

stále rozšířenější porucha řeči – vývojová dysfázie       inkluzivní téma

Seminář představuje vývojovou dysfázii z pohledu vážného dopadu na všestranný rozvoj dítěte komplikující jeho budoucí vzdělávání a ovlivňující školní úspěšnost.
Obsah semináře vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně pedagogických přístupů, dále počítá se systémem podpůrných opatření, které lze v mateřské škole uplatnit pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), mezi něž děti s vývojovou dysfázií patří.
 
  • 17. 1. 2023 od 09:00 hod. do 16:00 hod.
  • Praha, Sportovní 846/22
  • přihlášení

Rychlé odkazy