aydegsu405_____14. 9. - 14. 12. 2023

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

13.03.2023  |  Mgr. Hana Janoušková

Začínáme v září!

Studium je určeno učitelům angličtiny k doplnění vzdělání pro dosažení odborné kvalifikace učitele AJ podle příslušného právního předpisu.

Studium je zaměřeno na didaktiku anglického jazyka – na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.


Kurz je rozdělen do 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace 4 výukové hodiny. Každý tematický blok obsahuje 2 výukové moduly, v jejichž obsahu jsou zohledněna specifika anglického jazyka. Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.


Cílem vzdělávacího programu je, aby úspěšní absolventi získali znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a byli tedy schopni:

  • identifikovat dovednosti a techniky výuky z učitelské praxe
  • identifikovat výukový kontext a vhodné přístupy, metody a aktivity pro přípravu výuky
  • samostatně aplikovat relevantní teorii v praxi
  • použít vhodně výše zmíněné znalosti a dovednosti připravit a realizovat prakticky vlastní vzdělávací aktivitu
  • pracovat s reflexí a sebereflexí

 

Více informací a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:19-09-G51

 

Těšíme se na Vás!

Rychlé odkazy