ymobx1gymh_____14. 9. - 14. 12. 2023 (1)

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

14.03.2023  |  Mgr. Hana Janoušková

Studium o rozsahu 100 hodin pro Vaši profesní kvalifikaci

 
Vzdělávací program je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
 
Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení obsahuje tyto základní moduly:

I. ZÁKLADY PRÁVA
II. PRACOVNÍ PRÁVO
III. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
IV. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO PROCESU

Součástí studia je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, řízené samostudium a zpracování závěrečné práce.
 
Více informací a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/3P5:19-01-G51
 
 
Odborný garant studia: Mgr. Martin Borský; 725 868 738; borskym@visk.cz
Organizační garant studia: Klára Dašková; 601 370 151; daskova@visk.cz 

Rychlé odkazy