zy0e3tx1ck_____20230411_120446

Polytechnika v MŠ v rámci IKAP II

04.05.2023  |  Mgr. Hana Janoušková

Sklářská dílna a návštěva na SOU Hubálov

 

Exkurze k problematice polytechnické výchovy v MŠ

 

Byl to velký zážitek pro malé návštěvníky z mateřské školy, kteří se vydali na exkurzi do Hubálova, místa na samém okraji Středočeského kraje.

     Asi by nikdo nečekal, že zde kromě Středního odborného učiliště najde i sklářskou dílnu Urbanglass, kde skláři přichystali pro děti křišťálové dobrodružství. Seznámily se s uměním výroby skleněných figurek a mohly si s dopomocí vyzkoušet výrobu vlastního korálku.

     Děti se podívaly, jak se vyrábí figurka z roztaveného skla, jak se sklo dá tvarovat a jaké nástroje k tomu slouží. Byly nadšené, že jim paní Urbanová vyrobila figurku, kterou si sami vymyslely a netrpělivě čekaly, až se jí budou moci po zchladnutí dotknout.

     Na druhou část exkurze se děti vydaly do středního odborného učiliště, kde se dozvěděly o různých řemeslech a profesích. Nejprve navštívily třídu, kde probíhala teoretická výuka, potom si prošly dílny, kde se učili žáci oborů automechanik, opravář zemědělských strojů a instalatér.

     Děti mohly vidět, jak se opravují auta, jak se montují potrubí a armatury a v kovářské dílně si mohly potěžkat kladiva a kleště. Všechny dostaly malou podkovu pro štěstí. Měly možnost také poznat, jak žáci učiliště tráví volný čas v kroužku, kde se připravují na závody s auty na vodíkový pohon. Na malé závodní dráze jim ukázali jízdu dvou závodních modelů.

     Podle doprovázejících pedagogů bylo pro děti i učitele zajímavé poznávání světa práce a pro děti navíc možnost představit si, jaké by to bylo být řemeslníkem a co by je čekalo v budoucím povolání.

 

Exkurze připravil a realizoval VISK jako partner IKAP II Středočeského kraje.

Rozhodně velký dík patří nejen Urbanům, ale také Ing. Kolomazníkovi, řediteli školy a jeho pedagogům ze SOU v Hubálově.

 

 

IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU II STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

KA3 – Vzdělávání pro trh práce

1. oblast – Rozvoj polytechnického vzdělávání pro MŠ a ZŠ

Rychlé odkazy