1wgf4mkgzq_____Absolventi

Prevence sociálně patologických jevů - studium k výkonu specializovaných činností

19.06.2023  | 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů - studium k výkonu specializovaných činností

Obsah specializačního studia vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 9 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25,30 908/2005-25.

Je určen učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole a jsou absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů, nebo jsou absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. (druh aprobace není rozhodující)

Cílem studia je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Učitelé získají praktické dovednosti v práci a sebedůvěru pro práci s dětmi v oblasti primární prevence, pomůžeme jim nacvičit si problémové momenty efektivní intervence v této oblasti a zároveň je naučíme, jak tyto zkušenosti předávat ostatním kolegům v pedagogickém sboru dané školy.

Rozsah:               250 hodin

Místo:                  Praha 10 – Vršovice, Sportovní 846/22

Období:               listopad 2023 až červen 2025 (4 semestry)

Studijní den:        čtvrtek (max. 8 x za semestr)

Cena:                  19 000 Kč / platba bankovním převodem / 4 750 Kč za semestr

Odkaz: https://visk.cz/akce/3P5:19-14-G51

Těšíme se na Vás!

Rychlé odkazy