hl53luj0wy_____teacher-1015630_1920

Manažerské vzdělávání pro Ř a ZŘ

06.10.2019  |  Mgr. Jaroslav Borský

Manažerské vzdělávání pro Ř a ZŠ

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) připravil pro oblast řízení škol dva cykly seminářů.

U obou programů se mohou zájemci hlásit na celý cyklus čtyř seminářů (cena 3 600 Kč), nebo samostatně na jednotlivé semináře/díly (cena 1 050 Kč/1 seminář).

Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz

Profesní manažerské vzdělávání (PMV) / Cyklus seminářů I. - IV.

Čtyřdílný vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které směřuje k rozšíření dovedností manažerského řízení procesů změn a koncepčního rozvoje vlastní školy a vlastního profesního rozvoje. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí v oblasti řízení ve školství, rozvíjení profesního a odborného růstu pro výkon řídící funkce.

 

I. KONCEPCE A STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY, PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ ŠKOLY (16. 10. 2019)

II. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ VLASTNÍHO ROZVOJE (30. 10. 2019)

III. ŘÍZENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A AUTOEVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ (13. 11. 2019)

IV. ŘÍZENÍ KONTROLY A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (27. 11. 2019)

 

Více informací a odkazy pro on-line přihlášení:

Profesní manažerské vzdělávání - celý cyklus: https://visk.cz/akce/2P7-01-66-G71

I. Koncepce a strategie rozvoje školy (16. 10. 2019): https://visk.cz/akce/2P7-01-29-G71

II. Personální řízení a řízení vlastního rozvoje (30. 10. 2019): https://visk.cz/akce/2P7-01-30-G71

III. Řízení vzdělávání a autoevaluace vzdělávání (13. 11. 2019): https://visk.cz/akce/2P7-01-32-G71

IV. Řízení kontroly a vlastní hodnocení školy (27. 11. 2019): https://visk.cz/akce/2P7-01-33-G71

 

Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy / Cyklus seminářů I. - IV.

Čtyřdílný vzdělávací program je zaměřen na vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků - zástupců ředitele škol a školských zařízení, které směřuje k rozšíření dovedností manažerského řízení procesů změn a koncepčního rozvoje vlastní školy a vlastního profesního rozvoje. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí zástupců ředitele školy/školského zařízení v oblasti řízení ve školství, rozvíjení profesního a odborného růstu pro výkon řídící funkce.

 

I. ZŘŠ A PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ ŠKOLY/ŠZ (11. 11. 2019)

II. ZŘŠ A VÝKON ZÁKLADNÍCH MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ VE ŠKOLE (25. 11. 2019)

III. ZŘŠ A PRACOVNÍ PRÁVO (02. 12. 2019)

IV. ZŘŠ A FINANCOVÁNÍ ŠKOLY (16. 12. 2019)

 

Více informací a odkazy pro on-line přihlášení:

Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy - celý cyklus: https://visk.cz/akce/2P7-01-67-G71

I. ZŘŠ a Právní prostředí školy (11. 11. 2019): https://visk.cz/akce/2P7-01-36-G71

II. ZŘŠ a výkon zákl. man. funkcí ve škole (25. 11. 2019): https://visk.cz/akce/2P7-01-37-G71

III. ZŘŠ a pracovní právo (02. 12. 2019): https://visk.cz/akce/2P7-01-35-G71

IV. ZŘŠ a financování školy (16. 12. 2019): https://visk.cz/akce/2P7-01-34-G71  

Rychlé odkazy