8cfnjhlifq_____Přidat nadpis (4)

Seminář: Registr smluv - praktické zkušenosti a nejčastější pochybení

19.11.2023  |  Mgr. Hana Janoušková

Zúčastněte se webináře

 

Vzdělávací program je věnován povinnosti územních samosprávných celků vykonávajících rozšířenou působnost, dobrovolných svazků obcí, a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, zveřejňovat prostřednictvím registru smluv všechny smlouvy nad finanční limit 50 000 Kč. Program se kromě základního výkladu aktuálně platné legislativy zaměřuje na nejasné situace aplikace právní normy v praxi a způsoby jejich řešení.

 

Jednotlivé bloky reagují zejména na témata:

  • Aktuální právní úprava registru smluv, základní znění zákona č. 340/2015 Sb. a navazující právní normy, připravované legislativní změny.
  • Povinně uveřejňované informace a jejich ochrana plynoucí z jiných zákonů, smlouvy podléhající / nepodléhající zveřejnění v registru smluv a výjimky stanovené zákonem. Povinně uveřejňované dokumenty, cena/hodnota předmětu smlouvy, jak v praxi řešit limit 50 000 Kč pro zveřejnění smlouvy, opakující se plnění, dodatky smluv, výjimky z povinnosti uveřejnění, právo na informace, rozsah uveřejněných informací, ochrana osobních údajů, anonymizace údajů, výjimky z uveřejňování, ochrana utajovaných informací, ochrana obchodního tajemství…, účinnost smlouvy, plnění smlouvy, sankce, důsledky nezveřejnění smlouvy, zrušení smlouvy od počátku a plnění z neplatných smluv.
  • Jak se smlouvy uveřejňují a nejčastější chyby při zveřejňování, nesprávné zveřejnění smlouvy, možnosti nápravy pochybení, řešení sporných případů, nejčastější chyby.
  • Opravy uveřejněné smlouvy, sankce za neuveřejnění smlouvy.

 

Určeno: Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, úředníkům  ÚSC i zaměstnancům pracujícím v sociálních službách, kteří mají danou agendu na starost.

Délka kurzu: 6 výuk. hod.    

Lektorské zajištění: Mgr. Slávka Kopačková

Akreditace MV: bez akreditace pro DVPP a DVSS, pro DVVS akreditováno   

Termín konání: 28. 11. 2023                    

        

 

REGISTRACE:

 

DVSS - pracovníci v sociálních službách:

Registrace k on-line konání: https://visk.cz/akce/3S6:09-47-A62

 

DVVS - pracovníci veřejné správy

Registrace k on-line konání: https://visk.cz/akce/3U6:04-22-A61

 

DVPP - pracovních škol a školských zařízení

Registrace k on-line konání: https://visk.cz/akce/3P6:01-89-G61

Rychlé odkazy